Ledelsen ved ILN

Instituttleder:
Piotr Garbacz

Forskningsleder:
Toril Opsahl

Undervisningsleder:
Ingebjørg Tonne

Administrativ leder:
Jan Halvor Undlien 
 

Om ledelsen

Instituttleder er instituttets øverste leder og leder instituttstyret. Instituttleder ansettes for en periode på fire år. Instituttleder utpeker forskningsleder og undervisningsleder for den gjeldende perioden.

Administrativ leder ivaretar den forvaltningsmessige ledelse av instituttet og er også arbeidsleder for det studieadministrative arbeidet ved instituttet.

Publisert 10. juni 2010 13:59 - Sist endret 31. jan. 2017 08:35