Styremedlemmer

Det sittende styret er valgt for perioden 2017–2020.

Medlemmer Varamedlemmer
Piotr Garbacz Instituttleder, instituttsstyrets leder. Fast representant    
Unn Røyneland Representant for fast vitenskapelige ansatte Liv Andlem Harnæs 1. vara for fast vitenskapelige ansatte
Lasse Morten Johannesen Representant for fast vitenskapelige ansatte Ståle Dingstad 2. vara for fast vitenskapelige ansatte
Jon Gunnar Jørgensen Representant for fast vitenskapelige ansatte Åshild Næss 3. vara for fast vitenskapelige ansatte
Morten Hvaal Stenberg Representant for teknisk-administrative ansatte Britt-Marie Forsudd 1. vara for teknisk-administrative ansatte
Haley De Korne Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Katharina Heinz 1. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte
Joakim Tjøstheim Studentrepresentant Ida Keihl Olsen     1. vara for studentrepresentant
Anne Helene Hauge Studentrepresentant Sigurd Hanserud 2. vara for studentrepresentant
Guro Sibeko Ekstern representant Arne Martinus Lindstad Vara for ekstern representant
Publisert 28. nov. 2011 09:52 - Sist endret 15. feb. 2018 12:15