English version of this page

Tekstlaboratoriet

Illustrasjon: Karine Stjernholm

Tekstlaboratoriet tilbyr teknologiske løsninger til forskere, stipendiater og masterstudenter ved Det humanistiske fakultet. Det omfatter databaser, ordlister og spesialløsninger for tekst- og språkteknologi.

Vi arbeider også med forsknings- og utviklingsprosjekter alene eller i samarbeid med andre – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tilbud til studenter og ph.d.-stipendiater

Les mer om oppgaver du kan gjøre i samarbeid med Tekstlaboratoriet.

Publikasjoner

Se publikasjoner fra ansatte på Tekstlaboratoriet.

Kontakt

Tekstlaboratoriet, ILN
Postboks 1102 Blindern
0317 Oslo

E-post:
tekstlab-post@iln.uio.no

Se alle ansatte