print logo

Tekstlaboratoriet

Illustrasjon: Karine Stjernholm, UiO

Tekstlaboratoriet tilbyr språkteknologiske løsninger til forskere, stipendiater og masterstudenter ved Det humanistiske fakultet.

Vi arbeider også med forsknings- og utviklingsprosjekter alene eller i samarbeid med andre – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester og verktøy

Tilbud til studenter og ph.d.-stipendiater

Les mer om oppgaver du kan gjøre i samarbeid med Tekstlaboratoriet.

Publikasjoner

Se publikasjoner fra ansatte på Tekstlaboratoriet.