English version of this page

Prosjekter og arbeidsoppgaver

Deltakelse i prosjekter i 2017

Noen andre arbeidsoppgaver i 2017

  • Nyutvikling av grensesnitt (Glossa) og innlegging av korpus for feks: Oslo Multilingual Corpus, Oslo Parallel Corpus, RuN-korpuset, samt talemålskorpus: BigBrother, NoTa, Nordisk dialektkorpus, Ruija, TAUS og UPUS
  • Bygge opp nye korpus: SKRIV (Skriving i videregående skole), NORM (elevtekster i grunnskolen), NORINT-korpusene NORINT-tekst, -tale og -opplest (korpus med tekst og tale fra norsk som andrespråkstudenter), ELENOR (spansk elevkorpus), italiensk talespråkskorpus
  • Drifting og viderutvikling av IGIN
  • Oslo Parallel Corpus (Oppbygging av et nytt parallellkorpus på HF)
  • NEALTs hjemmeside og postlister
  • Brukerstøtte, veiledning og hjelp til språkforskere, stipendiater og masterstudenter
  • Veiledning av hovedfagsstudenter og doktorgradsstudenter
  • Planlegging av nye prosjekter, forskning og publisering

Avsluttede prosjekter Tekstlaboratoriet har deltatt i

 

Publisert 20. jan. 2010 09:12 - Sist endret 8. feb. 2017 15:48