English version of this page

NORMKORPUSET – elevtekster fra mellomtrinnet i norsk skole

Normkorpuset består av over 5000 elevtekster samlet inn i forskningsprosjektet Developing national standards for writing. A tool for teaching and learning (‘Normprosjektet’). Tekstene er skrevet av elever på 3. og 4., 6. og 7. trinn i grunnskolen. Korpuset inneholder nesten 1,3 millioner ord.

Elevtekstene er av forskjellige typer. Her finnes tekster fra de fleste skolefag, skrevet for ulike formål og gjennom ulike skrivehandlinger. Sammen kan tekstene gi innsyn i hvordan skriving som grunnleggende ferdighet blir realisert i grunnskolen. Alle tekstene er på norsk, men er skrevet av elever med ulik språklig bakgrunn. Noen tekster finnes i flere utgaver, ett førsteutkast og en variant som er utviklet videre på grunnlag av lærerens kommentarer.

Hver elevtekst er tilgjengelig i tre ulike format: en skannet versjon av den originale elevteksten, en versjon som er transkribert slik eleven har skrevet den, og en versjon som er korrigert til normert rettskrivning. Det er mulig å søke i begge de transkriberte versjonene.

Tekstene er samlet inn i perioden 2012–2014 og tilrettelagt og transkribert av Normprosjektet. Korpuset er laget i samarbeid med Tekstlaboratoriet.

Elevtekstkorpuset er tilgjengelig til bruk i forsking og undervisning.
Vi gjør oppmerksom på at tekstene ikke kan brukes til kommersielle formål.

Ved bruk av tekstene skal det refereres til Normkorpuset:
http://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/tekstlab/prosjekter/norm/

Publisert 14. feb. 2017 16:28 - Sist endret 26. juni 2017 15:18