English version of this page

Ord- og Frekvenslister

Akademisk ordliste – bokmål

Akademisk ordliste er en liste på 750 ord med ord som er nyttige å kunne dersom man skal ha fullt utbytte av undervisning og lærebøker over videregående nivå og kanskje selv skal skrive oppgaver og andre akademiske tekster.

Les mer om lista og prosjektet Akademisk språkbruk i Norden.

 

MAID

Mandarin Audio Idiolect Dictionary (MAID) er en ca. 2000 timer lang lydordbok på Manchu, en Peking-kinesisk dialekt. Opptakene er gjort med kun en informant, Madame Tang Yunling.

Les mer om MAID

Søk i MAID

 

Frekvensordlister

Tekstlaboratoriet kan tilby ulike typer frekvensordlister fra talespråkskorpus og skriftsspråkskorpus som kan brukes til forskning. Noen er tilgjengelig via denne siden. Har du behov for andre typer frekvenslister, ta kontakt med Tekstlaboratoriet.

For å få tilgang til de tre siste frekvensordlistene trenger du brukernavn og passord.

 

 

Publisert 5. jan. 2011 10:09 - Sist endret 12. apr. 2016 13:16