Valg til instituttstyret ILN

Høsten 2016 er det valg til instituttstyret for perioden 2017-2020. Det skal velges nye representanter for alle ansattegrupper. I tillegg skal det pekes ut et nytt eksternt styremedlem.

Valget gjennomføres elektronisk.

Tidsplan for valget høsten 2016

Det skal velges representanter for alle ansattgrupper. For fast vitenskapelig tilsatte og tenknisk-administrativt tilsattes representanter er funksjonstid 4 år, og for midlertidig vitenskapelig tilsatte og studentenes representanter er funksjonstiden 1 år.

Valgstyret

 • Iht. UiOs valgreglement §3 skal det for alle valg oppnevnes et valgstyre.
 • Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet.
 • Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene, og få frem kandidater til vervene.
 • Sentrale oppgaver for valgstyrene er i samarbeid med valgsekretariatet å foreslå tidsplan for valgene og frist for forslag på kandidater, motta forslag på kandidater og avgjøre om disse er valgbare, å godkjenne valget og valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet.

ILNs valgstyre består av følgende personer:
- Professor Helge Lødrup - fast vitenskapelig ansatt (2015-2017)
- Universitetslektor Kate Vivi Rasch - fast vitenskapelig ansatt (2015-2017)
- Stipendiat Kristina Leganger Iversen - midlertidig vitenskapelig ansatt (2015)
- Konsulent Christine Bergh-Smith - teknisk/administrativt ansatt (2015-2017)
- Danielle Louise Stephan - student (høst 2015 - vår 2016)

Tidsplan

 1. Valg av representanter fra ansatte (faste og midlertidige vitenskapelige, teknisk-administrative)

  • Frist for å fremme forslag til kandidater for valgstyret: 31. oktober 2016 kl. 15.00.

  • Utsatt frist for å fremme forslag til kandidater, dersom det kun er fremmet ett forslag innen den første fristen. Hvis det ikke er kommet inn nye forslag til utsatt frist, kunngjør valgstyret resultatet så snart som mulig - Valgstyret fastsetter frist, frist ikke fastsatt

  • Elektronisk valg: 16. - 22. november 2016

  • Valgstyret kunngjør resultatet etter opptelling av stemmene - 23. november 2016 kl. 15.30.

 2. Eksterne styremedlemmer

  • Styremøte 5. desember: Instituttstyret behandler forslag til og nominerer eksterne medlemmer. Fakultetsstyret oppnevner eksterne styremedlemmer.

UiOs valgreglement

 Se normalregler for instituttene og sentrene ved Det humanistiske fakultet for mer informasjon om instituttstyrets myndighetsområde.

 

 

 

Publisert 26. jan. 2016 09:16 - Sist endret 9. nov. 2016 08:54