Valg av styret

Sist endret 6. feb. 2018 13:42 av Nadia Karoline Elvebakk
Sist endret 9. sep. 2016 10:51 av Nadia Karoline Elvebakk

Presentasjon Andrea Myklebust Huus

Sist endret 6. feb. 2018 13:43 av Nadia Karoline Elvebakk
Sist endret 3. okt. 2017 09:59 av Nadia Karoline Elvebakk
Sist endret 2. okt. 2017 10:42 av Nadia Karoline Elvebakk
Sist endret 2. okt. 2017 10:37 av Nadia Karoline Elvebakk
Sist endret 3. okt. 2017 09:59 av Nadia Karoline Elvebakk
Sist endret 18. okt. 2017 10:10 av Tore Fjetland Øgaard

I september skal det velges nye representanter for studentene til instituttstyret.

Representantene skal sitte i perioden høststemesteret 2017 og vårsemesteret 2018. Det skal velges 2 faste representanter og 2 vararepresentanter.

Sist endret 13. feb. 2018 13:17 av Nadia Karoline Elvebakk

Våren 2018 er det valg av midlertidig vitenskapelig representanter til instituttstyret for kalenderåret 2018.

Valget gjennomføres elektronisk.

Sist endret 9. sep. 2016 10:52 av Nadia Karoline Elvebakk

Presentasjon Michael Zaar