Tal og fakta

Instituttet har rundt 135 tilsette. Kvart år tek vi opp eit par hundre nye studentar på bachelor-, master og ph.d-programma.

Nøkkeltal for 2016

Vitskapelige publikasjoner 117
Masterprogram 5
Bachelorprogram 2
Årseining 2
Vitskapelige årsverk (totalt) 68
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 41
Administrative årsverk 29
Budsjett (totalt) 125,9 millionar
Del av budsjettet som er eksternt finansiert 13 %
Forskningsprosjekt med ekstern finansiering 28
Publisert 28. sep. 2016 08:58 - Sist endret 19. sep. 2017 14:38