Postdoktor knyttet til prosjektet "Myter om språk i middelalderen"

Denne nettsiden gir en oversikt over offentlig tilgjengelig og oppdatert informasjon om tilsettingen av en postdoktor knyttet til prosjektet "Myter om språk i middelalderen" ved ILN.

Tidslinje

  • Søknadsfrist 01.08.2017
  • Intervjuer uke 39 2017
  • Vedtak i instituttstyret 23.10.2017
  • Vedtak i tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger 30.10.2017

Antall søkere: 5

 

Innstillingsråd

  • Førsteamanuensis og prosjektleder Mikael Males, Universitetet i Oslo
  • Forskningsleder Sissel Furuseth, Universitetet i Oslo
  • Postdoktor Karoline Kjesrud, Universitetet i Oslo

Vurdering

Innstillingskomiteen skriver en innstilling i henhold til egen mal for innstillingsdokumentet. Det må fremkomme at alle søkere er vurdert i innstillingen. De innstilte søkerne rangeres og det skal argumenteres for rangeringen. Innstillingskomiteen skal benytte intervju og referanseintervju.

Innstillingene er unntatt offentlighet og sendes ikke til søkeren.

Innstilling fra komitéen behandles av Instituttstyret, som fatter innstillingsvedtak. Innstillingen går til behandling i TUV, som fatter vedtak om tilsetting i stipendstillinger. Vedtak om tilsetting offentliggjøres i protokoll fra møte i TUV og gjøres kjent ved melding til søkerne.

Publisert 27. sep. 2017 15:27 - Sist endret 27. sep. 2017 15:34