Stipendiat i allmenn lingvistikk

Denne nettsiden gir en oversikt over offentlig tilgjengelig og oppdatert informasjon om tilsettingen av en stipendiat i allmenn lingvistikk ved ILN.

Tentativ tidslinje

  • Søknadsfrist 01.10.2017
  • Intervjuer Dato ikke satt
  • Vedtak i instituttstyret Dato ikke satt
  • Vedtak i tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger Dato ikke satt

 

Innstillingsråd

 

 

Vurdering

Innstillingskomiteen skriver en innstilling i henhold til egen mal for innstillingsdokumentet. Det må fremkomme at alle søkere er vurdert i innstillingen. De innstilte søkerne rangeres og det skal argumenteres for rangeringen. Innstillingskomiteen skal benytte intervju og referanseintervju.

Innstillingene er unntatt offentlighet og sendes ikke til søkeren.

Innstilling fra komitéen behandles av Instituttstyret, som fatter innstillingsvedtak. Innstillingen går til behandling i TUV, som fatter vedtak om tilsetting i stipendstillinger. Vedtak om tilsetting offentliggjøres i protokoll fra møte i TUV og gjøres kjent ved melding til søkerne.

Publisert 27. sep. 2017 14:26 - Sist endret 27. sep. 2017 14:26