English version of this page

Personer - Side 4

Søk etter ansatte og studenter

Personer 76 - 100 av 130
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Lisa Nordick Nordick, Lisa Rådgiver +47-22856041 lisa.nordick@iln.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Cristin
Bilde av Thorstein Norheim Norheim, Thorstein Førsteamanuensis +47-22858494 thorstein.norheim@iln.uio.no Nordisk litteratur, Litteratur og litteraturvitenskap
Bilde av Åshild Næss Næss, Åshild Professor +47-22844093 ashild.nass@iln.uio.no språktypologi, Lingvistikk, språkdokumentasjon, språkkontakt, stillehavsspråk
Bilde av Anders Nøklestad Nøklestad, Anders Senioringeniør +47 22 84 40 42 anders.noklestad@iln.uio.no Humanistisk informatikk, Lingvistikk, Norsk språk, Språkteknologi, Korpus, Internett
Odden, Oda Røste Stipendiat +47-99164489 o.r.odden@iln.uio.no Lingvistikk, Nordisk språk, Grammatikk, Kognitiv lingvistikk, Doktorgradsstipendiat
Bilde av Maria Oen Oen, Maria Postdoktor maria.oen@iln.uio.no Ikonografi, Middelalderen, Kunsthistorie, Middelalder, middelalderhåndskrifter, Teori og metode, Helgenkult, Renessanse, Manuskriptkultur i middelalderen, Middelalderstudier
Bilde av Christian-Emil Smith Ore Ore, Christian-Emil Smith Førsteamanuensis +47-22856968 90117410 90117410 c.e.s.ore@iln.uio.no Informsjonsarkitektur, Humanistisk informatikk, Edisjonsfilologi, Begrepsmodellering, Afrikanske språk, Ontologi, Tekstkoding, Digitial humaniora, Leksikografi
Bilde av Espen Smith Ore Ore, Espen Smith Overingeniør +47-22 858189 +47-913 907 48 / +30-695 555 0615 e.s.ore@iln.uio.no Digital Humaniora, Edisjonsfilologi, XML, Tekstdatabaser, Tekstkoding, Relasjonsdatabaser
Bilde av Elisabeth Oxfeldt Oxfeldt, Elisabeth Professor +47-22856935 elisabeth.oxfeldt@iln.uio.no Postkolonialisme, Film, Nordisk litteratur, Interart, Kulturelt mangfold, Nasjonalisme
Bilde av Pritty Patel-Grosz Patel-Grosz, Pritty Professor +47-22844028 pritty.patel-grosz@iln.uio.no Semantikk, Lingvistikk, Syntaks
Patria, Bianca Stipendiat bianca.patria@iln.uio.no
Bilde av Stephen Pepper Pepper, Stephen Stipendiat 90827246 +4790827246 stephen.pepper@iln.uio.no Kognitiv lingvistikk, Cognitive Linguistics, Linguistics, Compounding, Språktypologi, Språkvitenskap, Typology, Lingvistikk
Pharo, Harald Olav K Professor emeritus +47-22857685 h.o.k.pharo@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Bilde av Joel Priestley Priestley, Joel Senioringeniør +47-22855910 joel.priestley@iln.uio.no Språkteknologi, Korpus
Bilde av Kate Vivi Rasch Rasch, Kate Vivi Universitetslektor +47-22856964 22856964 k.v.rasch@iln.uio.no
Bilde av Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reed Reed, Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Stipendiat 004795806461 b.m.u.g.reed@iln.uio.no Økokritikk, Stina Aronson, Nordisk litteratur, Svensk litteratur, Natur
Bilde av Jan Erik Rekdal Rekdal, Jan Erik Professor +47 22856785 j.e.rekdal@iln.uio.no Irland, Middelalder
Bilde av Ingeborg Sophie Bjønness Ribu Ribu, Ingeborg Sophie Bjønness Stipendiat i.s.b.ribu@iln.uio.no Psykolingvistikk, Språkvitenskap, Klinisk lingvistikk, Demens, Alzheimer’s disease, Lingvistikk
Bilde av Hans Kristian Rustad Rustad, Hans Kristian Førsteamanuensis +47-22857901 h.k.rustad@iln.uio.no
Bilde av Else Ryen Ryen, Else Førsteamanuensis emerita else.ryen@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Flerspråklighet, Fagspråk, Andrespråkslæring, Grammatikk
Bilde av Linn Iren Sjånes Rødvand Rødvand, Linn Iren Sjånes Avdelingsingeniør +4790051898 l.i.s.rodvand@iln.uio.no Talespråk, Dialekter, Korpus, Lingvistikk
Bilde av Kristian Lødemel Sandberg Sandberg, Kristian Lødemel Stipendiat k.l.sandberg@iln.uio.no ScanGuilt, Nordisk litteratur, Doktorgradsstipendiat
Sandvei, Bård +47-22856139 bard.sandvei@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Bilde av Tom Schmidt Schmidt, Tom Professor, dr.philos. 97085060 tom.schmidt@iln.uio.no Navnegransking, Stedsnavn
Bilde av Elisabeth Selj Selj, Elisabeth Dosent 22854289 91325720 elisabeth.selj@iln.uio.no Skriving, Norsk språk, Språklæring, Skolen, Andrespråkspedagogikk