Ingeborg Dalby

Bilde av Ingeborg Dalby
English version of this page
Telefon +47-22858685
Rom 521 Henrik Wergelands hus
Treffetider tirsdag og torsdag 13-14
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Før du kontakter meg

Du vil finne svar på svært mange spørsmål ved å orientere deg hos HF-studieinfo, eller på UiOs sentrale studiesider.

Hvis du kontakter meg på e-post eller telefon med spørsmål som krever at jeg sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn svare på følgende kontrollspørsmål:

  • Fullt navn
  • Semesterregistrert adresse
  • Studieprogram
  • Siste avlagte eksamen ved UiO (dersom du har avlagt emner her)

Arbeidsområder

  • Studiekonsulent for fagområdene norsk som andrespråk, nordisk språk, leksikografi og navnegransking
Emneord: LEKS, Tilrettelegging, Navnegransking, Studieadministrasjon, NOR-språk, NOAS

Publikasjoner

  • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Moen, Inger & Dalby, Ingeborg (2012). Processing of inflected verb forms in Norwegian speakers with aphasia and Alzheimer's disease.
  • Dalby, Ingeborg; Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2011). Processing of inflected verb forms in aphasia and Alzheimer's disease.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. juni 2017 15:05 - Sist endret 29. juni 2017 15:05