Vitenskapelig ansatte - Side 4

Personer 76 - 100 av 131
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Annika Bøstein Myhr Myhr, Annika Bøstein +47-22854295 40232852 402 32 852 a.b.myhr@iln.uio.no Narrativ teori, kulturelle minner, hybriditet, Bakhtin, Lotman, litteratur, litteraturvitenskap, gjennomføringsstipendiat, nordisk samtidslitteratur, russisk litteratur, engelskspråklig litteratur, tysk litteratur
Bilde av Klaus Johan Myrvoll Myrvoll, Klaus Johan Førstelektor +47-22856943 +47-90026380 k.j.myrvoll@iln.uio.no Nordisk språk, Norrøn filologi, Skaldediktning, Språkhistorie
Bilde av Marte Nordanger Nordanger, Marte Førstelektor +47-22856138 97956148 marte.nordanger@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Second language acquisition
Bilde av Thorstein Norheim Norheim, Thorstein Førsteamanuensis +47-22858494 thorstein.norheim@iln.uio.no Litteratur og litteraturvitenskap, Nordisk litteratur
Nyhus, Svein Henrik Stipendiat +47-22858686 s.h.nyhus@ibsen.uio.no
Bilde av Åshild Næss Næss, Åshild Professor +47-22844093 ashild.nass@iln.uio.no Lingvistikk, språkdokumentasjon, språktypologi, språkkontakt, stillehavsspråk
Bilde av Anders Nøklestad Nøklestad, Anders Senioringeniør +47 22 84 40 42 anders.noklestad@iln.uio.no Språkteknologi, Korpus, Humanistisk informatikk, Internett, Lingvistikk, Norsk språk
Odden, Oda Røste Stipendiat +47-99164489 o.r.odden@iln.uio.no Lingvistikk, Nordisk språk, Grammatikk, Kognitiv lingvistikk, Doktorgradsstipendiat
Bilde av Maria Oen Oen, Maria Postdoktor maria.oen@iln.uio.no Middelalder, Manuskriptkultur i middelalderen, Middelalderstudier, Kunsthistorie, Renessanse, Helgenkult, Ikonografi, Teori og metode, Middelalderen, middelalderhåndskrifter
Bilde av Barbro Bredesen Opset Opset, Barbro Bredesen Gjennomføringsstipendiat +47 22857901 +47 92828775 b.b.opset@iln.uio.no Litteratur og litteraturvitenskap, Nordisk litteratur, Interart, Nasjonal identitet, Museer og museologi
Bilde av Christian-Emil Smith Ore Ore, Christian-Emil Smith Førsteamanuensis +47-22856968 90117410 90117410 c.e.s.ore@iln.uio.no Digitial humaniora, Humanistisk informatikk, Leksikografi, Afrikanske språk, Tekstkoding, Edisjonsfilologi, Begrepsmodellering, Ontologi, Informsjonsarkitektur
Bilde av Elisabeth Oxfeldt Oxfeldt, Elisabeth Professor +47-22856935 elisabeth.oxfeldt@iln.uio.no Nordisk litteratur, Kulturelt mangfold, Postkolonialisme, Nasjonalisme, Interart, Film
Patel-Grosz, Pritty Professor +47-22844028 pritty.patel-grosz@iln.uio.no
Patria, Bianca Stipendiat bianca.patria@iln.uio.no
Bilde av Stephen Pepper Pepper, Stephen Stipendiat 90827246 +4790827246 stephen.pepper@iln.uio.no Typology, Cognitive Linguistics, Compounding, Linguistics, Språktypologi, Kognitiv lingvistikk, Lingvistikk, Språkvitenskap
Pharo, Harald Olav K Professor emeritus +47-22857685 h.o.k.pharo@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Bilde av Kate Vivi Rasch Rasch, Kate Vivi Universitetslektor +47-22856964 22856964 k.v.rasch@iln.uio.no
Bilde av Ellen Rees Rees, Ellen Professor - i permisjon grunnet verv som prodekan for forskning +47-22858677 e.r.rees@iln.uio.no nordisk litteratur, litteratur og litteraturvitenskap, film, adaptasjon, nasjonal identitet, samtidslitteratur, Ibsen, Drama
Bilde av Jan Erik Rekdal Rekdal, Jan Erik Professor +47 22856785 j.e.rekdal@iln.uio.no Irland, Middelalder
Bilde av Ingeborg Sophie Bjønness Ribu Ribu, Ingeborg Sophie Bjønness Stipendiat i.s.b.ribu@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Demens, Alzheimer’s disease, Psykolingvistikk
Bilde av Hans Kristian Rustad Rustad, Hans Kristian Førsteamanuensis h.k.rustad@iln.uio.no
Bilde av Else Ryen Ryen, Else Førsteamanuensis emerita else.ryen@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Andrespråkslæring, Flerspråklighet, Grammatikk, Fagspråk
Bilde av Kristian Lødemel Sandberg Sandberg, Kristian Lødemel Stipendiat k.l.sandberg@iln.uio.no Nordisk litteratur, ScanGuilt, Doktorgradsstipendiat
Sandvei, Bård +47-22856139 bard.sandvei@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Bilde av Tom Schmidt Schmidt, Tom Professor, dr.philos. 97085060 tom.schmidt@iln.uio.no Navnegransking, Stedsnavn