ashildso

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Doktorgradsprosjekt

"De e de som e" – om utbrytingskonstruksjonen i norsk. Eit studium av subjektssyntaks- og pragmatikk i spontantale

Faglege interesser

Eg har masteroppgåve i historisk syntaks, mellomfagsfordjuping i norrønt språk, og latin som bifag i bachelorgraden, og mykje av grunnlaget for språkinteressa mi ligg i språkhistoriefaget. Men etter at eg jobba som vitskapleg assistent på Tekstlaboratoriet v/UiO, med transkripsjon og morfosyntaktisk tagging av materiale til nye talespråks-databasar, har eg blitt veldig interessert i spontantale og korleis språket vårt eigentleg ter seg i faktisk bruk – og kva som skjer når ein prøvar å plassere spontantaleytringar i tradisjonelle syntaktiske kategoriar. Spesielt interessert er eg i subjektsfunksjonen og den utstrekte bruken av ekspletivkonstruksjonar i skandinavisk. Avhandlinga mi blir om syntaks, semantikk og pragmatikk i alle variantar av utbryting i norsk, også samanlikna med ulike presenteringskonstruksjonar.

Foredrag

"Clefts and existentials in comparison – focus, presupposition and specification" på N'CLAV Grand Meeting, Oslo/Lysebu (august 2012)

"De e de som e – om utbrytingskonstruksjonen i spontantale" på MONS 14, Tromsø (november 2011)

"Presentational constructions in Norwegian spoken language" på konferansen Nordic language variation: Theoretical, sociolinguistic and infrastructural perspectives, Reykjavík (oktober 2010)

"Cleft constructions in Norwegian spoken language" på NORMS/ScanDiaSyn/N'CLAV Grand Meeting, Tromsø/Sommarøya (juni 2010)

"Bruk av subjektsfunksjonen i norsk talespråk" på instituttseminar på Inst. för svenska språket, Göteborgs universitet (april 2010)

Bakgrunn

Vitskapleg assistent på Tekstlaboratoriet v/ILN, UiO (desember 2004 – juli 2008)

Seminarlærar i norrønt og språkhistorie på Årseining i nordisk språk og litteratur (hausten 2006)

Leiar i Nordisk fagutval (aug. 2003 – jan. 2005). Leiar i Studentutvalet ved ILN (jan. 2005 – aug. 2005)

Studentrepresentant i instituttstyret ved INL (aug. 2003 – jan. 2005). Studentrepresentant i instituttstyret ved ILN (jan. 2005 – jan. 2006)

To månadsverk i engasjement hos Språkrådet (desember 2006 og desember 2007)

 

Emneord: Talespråk, Syntaks, Språkhistorie, Nordisk språk, Norrønt, Pragmatikk

Publikasjoner

Søfteland, Åshild og Anders Nøklestad. 2008. "Manuell morfologisk tagging av NoTa-materialet med støtte fra en statistisk tagger" i Johannessen, Janne Bondi og Kristin Hagen (red.). Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Oslo: Novus

Søfteland, Åshild. 2007. Setningar som argument i norrønt og moderne norsk. Uprenta masteroppgåve i nordisk språk, Universitetet i Oslo

 • Søfteland, Åshild & Nøklestad, Anders (2008). "Manuell morfologisk tagging av NoTa-materialet med støtte fra en statistisk tagger", I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-471-7.  Språkteknologi.  s 226 - 234
 • Nøklestad, Anders & Søfteland, Åshild (2007). "Tagging a Norwegian speech corpus", In Joakim Nivre; Heiki-Jaan Kaalep; Kadri Muischnek & Mare Koit (ed.),  NODALIDA 2007 PROCEEDINGS.  University of Tartu.  ISBN 978-9985-4-0513-0.  Spoken language processing.  s 245 - 248

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørke, Camilla & Søfteland, Åshild (2018). Bloggen SPRUT - Språk i utdanninga.
 • Bjørke, Camilla & Søfteland, Åshild (2018, 03. april). Bloggen Sprut er lansert. [Internett].  Høgskoleavisa.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Bjerke, Christian Bjørn; Stjernholm, Karine & Søfteland, Åshild (2017). Dialekt og skole i Østfold.
 • Søfteland, Åshild (2017). "Det ingen skulle tru at nokon kunne seie." Kvantorar som subjekt i norsk spontantale..
 • Søfteland, Åshild (2017). "Det var ei jente som besøkte henne av og til." Fleirtydige utbrytingskonstruksjonar i norsk spontantale..
 • Søfteland, Åshild (2017). Nordisk dialektkorpus - ei innføring i forsking på nordiske talespråk.
 • Søfteland, Åshild & Stjernholm, Karine (2017). Norwegian diglossia?.
 • Stjernholm, Karine & Søfteland, Åshild (2016). Norwegian diglossia? A talk about an unusual Norwegian speech community.
 • Stjernholm, Karine; Søfteland, Åshild & Jansson, Benthe Kolberg (2016). Slangen i dialektparadiset? Et prosjekt om en ikke-dialekt og et ikke-sted..
 • Søfteland, Åshild (2016). "Det var ei jente som besøkte henne av og til." Fleirtydige utbrytingskonstruksjonar i norsk spontantale.
 • Søfteland, Åshild & Borthen, Kaja (2016). Han er kald lufta, sjø. Analysar av den pragmatiske markøren 'sjø' i norske dialektar..
 • Søfteland, Åshild & Nøklestad, Anders (2016). Korpus-workshop.
 • Søfteland, Åshild (2015). Talespråkskorpus - presentasjon og diskusjon.
 • Søfteland, Åshild (2015). Transkripsjon av andrespråksmateriale - presentasjon og diskusjon.
 • Søfteland, Åshild & Borthen, Kaja (2015). About the tag 'sjø'.
 • Søfteland, Åshild & Borthen, Kaja (2015). "Æ e trønder æ, sjø!" Semantiske og pragmatiske aspekter ved "sjø".
 • Søfteland, Åshild (2014). ”«Ja det er jo det eg seier.» Der grammatikk møter informasjonsstruktur”.
 • Søfteland, Åshild (2014). ”«Ja det er jo det eg seier.» Om det- og der-utbryting i norske dialektar”.
 • Søfteland, Åshild (2014). ”Norsk og nordiske språk”.
 • Søfteland, Åshild (2014). "Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale".
 • Søfteland, Åshild (2014). Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Søfteland, Åshild (2013). "Grensa mellom utbryting og presentering - spesifisitet, presupposisjon og fokus".
 • Søfteland, Åshild (2013). ”Miniforedrag: Unge forskarar”.
 • Søfteland, Åshild (2013). ”Ny norsk dialektinnsamling gir ny forståing av grammatikken”.
 • Søfteland, Åshild (2012). "Clefts and existentials in comparison – focus, presupposition and specification".
 • Søfteland, Åshild (2012). "Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale - fokus, presupposisjon og grensa mot presentering (existential)".
 • Søfteland, Åshild (2011). "De e de som e – om utbrytingskonstruksjonen i spontantale".
 • Søfteland, Åshild (2010). "Bruk av subjektsfunksjonen i norsk talespråk".
 • Søfteland, Åshild (2010). "Bruk av subjektsfunksjonen i norsk talespråk".
 • Søfteland, Åshild (2010). "Cleft constructions in Norwegian spoken language".
 • Søfteland, Åshild (2010). "Presentational constructions and sentence initial ’det er’ in Norwegian spoken language".
 • Søfteland, Åshild (2010). "Subjektssyntaks og pragmatikk i norsk talespråk".
 • Johannessen, Janne Bondi; Hanssen, Eskil; Hagen, Kristin & Søfteland, Åshild (2007). To talespråkskorpus fra Oslo: NoTa-Oslo og TAUS.
 • Søfteland, Åshild; Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin & Laake, Signe (2007). Transkripsjon av dialekter.
 • Søfteland, Åshild & Nøklestad, Anders (2006). ”Manuell morfologisk tagging av NoTa-materialet med støtte fra en statistisk tagger”.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 16. mai 2014 13:18