Barbro Bredesen Opset

Gjennomføringsstipendiat
Bilde av Barbro Bredesen Opset
Telefon +47 22857901
Mobiltelefon +47 92828775
Faks +47 22857100
Rom HW 617
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Institutt for lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige kompetanseområder

  • Nordisk litteratur
  • Multimediale tekster
  • Lyrikk

Doktorgradsprosjekt

Kulturell identitet i avnasjonaliseringens tid. En multimedial analyse av Eidsvoll 1814s utsmykkingssak 2005.

Dette doktorgradsprosjektet undersøker kulturell/nasjonal selvfremstilling i Norge i en globalisert tidsalder, med bakgrunn i de radikale endringene av det vestlige samfunnet som beskrives av modernitetsteoretikere som Ulrich Beck, Zygmund Bauman og Jürgen Habermas.

Emneord: Litteratur og litteraturvitenskap, Nordisk litteratur, Interart, Nasjonal identitet, Museer og museologi

Publikasjoner

  • Opset, Barbro Bredesen (2014). Eidsvoll 1814s Wergeland-blomster og ukrutt: "Fra fremstilling til overeksponering" og spennet mellom nasjonalmonumentet og flanellografen, I: Ståle Dingstad; Thorstein Norheim & Ellen Rebecca Rees (red.),  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  Den 3: Interart/tverrestetikk.  s 197 - 218
  • Opset, Barbro Bredesen (2014). French Toilets and Wergeland's Flowers: The Making of a Contemporary Norwegian National Monument, In Per Thomas Andersen (ed.),  Globalization in Literature.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788232100033.  III National and Postnational Identities in Literature, Film and Visual Arts.  s 185 - 213
  • Opseth, Barbro Bredesen (2011). Franske toaletter og Wergelands blomster. En analyse av Eidsvoll 1814s utsmykkingssak i 2005 for oppføringen av et nasjonalmonument, I: Claes-Göran Holmberg & Per Erik Ljung (red.),  IASS 2010 Proceedings. Föredrag vid den 28:e studiekonferansen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3 - 7 august 2010.  Lund University Open Access.  ISBN 978-91-7473-839-1.  Kapittel.  s 1 - 12

Se alle arbeider i Cristin

  • Opset, Barbro Bredesen (2017). Franske toaletter og Wergelands blomster. En studie av nasjonale forestillinger i Eidsvoll 1814s utsmykkingssak for Wergelands hus.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 22. feb. 2017 09:58

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter