Eli Anne Eiesland

Bilde av Eli Anne Eiesland
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Ph.d-prosjektet "Sammensatte substantiv i norsk"

Emneord: Lingvistikk, Kognitiv lingvistikk, Morfologi, Norsk språk, Doktorgradsstipendiat

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Fløgstad, Guro Nore & Eiesland, Eli Anne (2018). Ei litta kaffetår Om bruk av hunkjønnsmorfologi på hankjønns- og intetkjønnssubstantiv i norsk.
 • Fløgstad, Guro Nore & Eiesland, Eli Anne (2017). Ei litta kaffitår. Hunkjønnsmorfologi brukt på hankjønns- og intetkjønsssubstantiv i norsk..
 • Fløgstad, Guro & Eiesland, Eli Anne (2017, 12. november). "Ei litta". [Radio].  Språkteigen, NRK P2.
 • Fløgstad, Guro & Eiesland, Eli Anne (2017). /Ei litta kaffitår/: hunkjønnsmorfologi brukt på hankjønns- og intetkjønnssubstantiv i norsk.
 • Olsen Jessa, Lotte; Myhre, Torunn; Eiesland, Eli Anne & Fløgstad, Guro Nore (2017, 05. desember). Har du lagt merke til "ei litta" forandring?. [Internett].  NRK.
 • Eiesland, Eli Anne (2016). The Semantics of Norwegian Noun-Noun Compounds. A corpus-based study.
 • Vindenes, Urd & Eiesland, Eli Anne (2016). Det villeste nye språkpåfunnet kommer fra amerikanske universiteter. Aftenposten Viten.
 • Eiesland, Eli Anne (2015). Semantikken til norske substantivsammensetninger.
 • Eiesland, Eli Anne (2015). Using domain matrices to describe the semantics of compound nouns.
 • Eiesland, Eli Anne (2014). Sammensatte substantiver i kognitiv grammatikk: ”domains all the way down”.
 • Eiesland, Eli Anne & Lind, Marianne (2014). Interpretation of novel noun compounds by aphasic and non-aphasic speakers.
 • Eiesland, Eli Anne (2013). George Lakoff, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no).  Store norske leksikon AS.  artikkel.
 • Eiesland, Eli Anne (2013). Ronald Langacker, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no).  Store norske leksikon AS.  artikkel.
 • Eiesland, Eli Anne (2011). Sammensatte substantiv i norsk.
 • Eiesland, Eli Anne (2011). Skal vi sittedanse? Norske verb-verb-sammensetninger.
 • Eiesland, Eli Anne & Jones, Ann (2011, 04. desember). Verb-verb-sammensetninger i norsk. [Radio].  NRK P2 Språkteigen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 7. feb. 2014 15:30
include:feed: lingvisme.wordpress.com does not exist