Eli Anne Eiesland

Bilde av Eli Anne Eiesland
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Ph.d-prosjektet "Sammensatte substantiv i norsk"

Emneord: Lingvistikk, Kognitiv lingvistikk, Morfologi, Norsk språk, Doktorgradsstipendiat

Publikasjoner

 • Eiesland, Eli Anne & Lind, Marianne (2017). Hva er en grevlingby? En undersøkelse av hvordan nylagde sammensetninger fortolkes av personer med og uten afasi. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(2), s 6- 14
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja; Jørgensen, Rune Nørgaard; Eiesland, Eli Anne; Henriksen, Laila Yvonne & Simonsen, Hanne Gram (2013). The use of the Internet in collecting CDI data - an example from Norway. Journal of Child Language.  ISSN 0305-0009.  40(3), s 567- 585 . doi: 10.1017/S0305000912000153 Fulltekst i vitenarkiv
 • Eiesland, Eli Anne & Lind, Marianne (2012). Compound nouns in spoken language production by speakers with aphasia compared to neurologically healthy speakers: An exploratory study. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  26(3), s 232- 254 . doi: 10.3109/02699206.2011.607376
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram; Eiesland, Eli Anne & Henriksen, Laila Yvonne (2012). Utvikling og variasjon i kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk – en CDI-basert studie. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(1), s 34- 43 Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Eiesland, Eli Anne (2016). The Semantics of Norwegian Noun-Noun Compounds. A corpus-based study.
 • Vindenes, Urd & Eiesland, Eli Anne (2016). Det villeste nye språkpåfunnet kommer fra amerikanske universiteter . Aftenposten Viten.
 • Eiesland, Eli Anne (2015). Semantikken til norske substantivsammensetninger.
 • Eiesland, Eli Anne (2015). Using domain matrices to describe the semantics of compound nouns.
 • Eiesland, Eli Anne (2014). Sammensatte substantiver i kognitiv grammatikk: ”domains all the way down”.
 • Eiesland, Eli Anne & Lind, Marianne (2014). Interpretation of novel noun compounds by aphasic and non-aphasic speakers.
 • Eiesland, Eli Anne (2013). George Lakoff , I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no).  Store norske leksikon AS.  artikkel.
 • Eiesland, Eli Anne (2013). Ronald Langacker , I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no).  Store norske leksikon AS.  artikkel.
 • Eiesland, Eli Anne (2011). Sammensatte substantiv i norsk.
 • Eiesland, Eli Anne (2011). Skal vi sittedanse? Norske verb-verb-sammensetninger.
 • Eiesland, Eli Anne & Jones, Ann (2011, 04. desember). Verb-verb-sammensetninger i norsk. [Radio].  NRK P2 Språkteigen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 7. feb. 2014 15:30
include:feed: lingvisme.wordpress.com does not exist