Frode Hermundsgård

Førsteamanuensis
Bilde av Frode Hermundsgård
English version of this page
Telefon +47 22857688
Rom 327 HW
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus 4. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

1986: PhD, UC Berkeley - Avhandling: Primitivism and Modernism: A Study of Primitivism in Scandinavian Modernist Literature

1981: Cand. philol. UiO

Tidligere ansatt ved UC Berkeley, University of Chicago og St. Olaf College 

Undervisning

Norsk litteratur og språk for internasjonale studenter

Faglige kompetanseområder

Norsk som andrespråk

Komparativ litteraturforskning

Film-adaptasjon

Kaukasus-studier

Samarbeid

Norsk leder for samarbeidsprosjektet mellom Universitetet i Oslo og Tbilisi statsuniversitet

Pågående prosjekter

Bokprosjekt sammen med Jostein Børtnes om Georgia: landets historie, kultur og litteratur, særlig i forbindelse med nasjonsbyggingen etter frigjøringen i 1991

 

 

Emneord: Norsk språk, Språklæring, Film, Nordisk litteratur, Kaukasus person:publications: GetXMLCommand failed and fallback failed.
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 7. feb. 2014 15:05