Hanne Haugli

Stipendiat - Nordisk språk
Bilde av Hanne Haugli
English version of this page
Mobiltelefon 91845961
Rom HW 125
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet

Ph.d.-prosjekt

Doktorgradsprosjektet mitt har arbeidstittelen "En sjangerpedagogisk tilnærming til literacy. Skriving i alle fag med mange andrespråkselever i klassen" og er en klasseromsundersøkelse på barnetrinnet.

 

Bakgrunn

2008-2016 Rådgiver på Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO

1999 Lektor i nordisk ved UiO

1996-2008 Lærer i videregående og voksenopplæring 

 

Faglige interesser

Minoritetsspråklige elever i skolen, andrespråksundervisning, sjangerpedagogikk

 

Emneord: Norsk som andrespråk, Literacy, Skriveforskning, Tekstlingvistikk, Doktorgradsstipendiat
Publisert 9. aug. 2016 09:27 - Sist endret 24. aug. 2017 09:49