Liv Andlem Harnæs

Førstelektor
Bilde av Liv Andlem  Harnæs
English version of this page
Telefon 22855958
Mobiltelefon 98081300
Faks 22857100
Rom HW 316
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 Oslo

Bakgrunn

cand.philol. 1981

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Norsk som andrespråk, særlig fonetikk og fonologi
 • Norsk for internasjonale studenter

Faglige kompetanseområder

 • Andrspråksfonetikk og -fonologi
 • Norsk for internasjonale studenter

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILN

 • Etablering og utvidelse av muntlig del av Norint-korpuset: korpus over muntlig og skriftlig norsk hos internasjonale studenter ved UiO, i samarbeid med Tekstlaboratoriet ved ILN.
 • Akustisk analyse av det norske talespråket til internasjonale studenter ved UiO.
Emneord: Fonetikk, Fonologi, Norsk som andrespråk, Akustisk analyse, Arabisk, Norsk for internasjonale studenter

Publikasjoner

 • van Dommelen, Wim A. & Harnæs, Liv Andlem (2014). Vokalkvalitet i S2-uttale: arabisk- og russisktalendes realisering av trange vokaler i norsk. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  9(2), s 31- 46

 • Harnæs, Liv Andlem & van Dommelen, Wim A. (2013). Hvordan realiserer andrespråksbrukere norsk kvantitetsdistinksjon? Varighetsmålinger i norsk som andrespråk. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (1), s 53- 69
 • Vokaler hos andrespråksbrukere: en akustisk og perseptuell studie. Vokaler i det norske talespråket til tre utenlandske leger med arabisk som morsmål. NOA. Norsk som andrespråk 1/2009

 • Uttale og uttaleopplæring i norsk som andrespråk. I: Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2008

 • Reaksjoner på utenlandsk aksent i norsk. NOA. Norsk som andrespråk 2001, nr 23

 • Awadh, Anne-Lise og Liv Andlem Harnæs: Ikke bare ord. En lærebok i norsk språk og kultur. Cappelen 1992

 

 • Harnæs, Liv Andlem (2017). Ordtoner i det norske talespråket til utenlandske studenter med tysk som førstespråk. En akustisk studie og et didaktisk perspektiv.. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  1(2), s 157- 191 . doi: 10.18261/issn.2535-3381-2017-02-04
 • van Dommelen, Wim A. & Harnæs, Liv Andlem (2014). Vokalkvalitet i S2-uttale: arabisk- og russisktalendes realisering av trange vokaler i norsk. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  9(2), s 31- 46
 • Harnæs, Liv Andlem & van Dommelen, Wim A. (2013). Hvordan realiserer andrespråksbrukere norsk kvantitetsdistinksjon? Varighetsmålinger i norsk som andrespråk. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (1), s 53- 69
 • Harnæs, Liv Andlem (2009). Vokaler hos andrespråksbrukere: en akustisk og perseptuell studie. Vokaler i det norske talespråket til tre utenlandske leger med arabisk som morsmål. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (1) Vis sammendrag
 • Harnæs, Liv Andlem (2008). Uttale og uttaleopplæring i norsk som andrespråk, I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27707-9.  kapittel 8.  s 177 - 193
 • Harnæs, Liv Andlem (2004). Uttale og uttaleopplæring i norsk som andrespråk, I: Elisabeth Selj; Else Ryen & Inger Lindberg (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-21772-5.  kapittel 8.  s 215 - 230 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Harnæs, Liv Andlem (2017). Toneaksenter i det norske talespråket til utenlandske studenter med tysk som S1. En akustisk studie og et didaktisk perspektiv.
 • Harnæs, Liv Andlem & Tomson, Annely (2014). Muntlig korpus - voksne deltakere på norskkurs ved UiO.
 • Harnæs, Liv Andlem & van Dommelen, Wim A. (2013). Produksjon av norske vokaler hos L2-brukere med arabisk og russisk som morsmål.
 • Harnæs, Liv Andlem (2008). Vokalproduksjon hos andrespråksbrukere i kontrastivt perspektiv. En akustisk og perseptuell studie.
 • Harnæs, Liv Andlem (2007). Vokalproduksjon i det norske talespråket til tre irakiske leger med arabisk som morsmål. En akustisk analyse.
 • Harnæs, Liv Andlem (2001). Reaksjoner på utenlandsk aksent i norsk.
 • Harnæs, Liv Andlem (2001). Reaksjoner på utenlandsk aksent i norsk. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  23, s 79- 113 Vis sammendrag
 • Harnæs, Liv Andlem (2001). Reaksjoner på utenlandsk aksent i norsk. Pedagogiske konsekvenser.
 • Harnæs, Liv Andlem (2001). Uttaleundervisning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 11. aug. 2015 10:13