print logo

Janne Bondi Johannessen

Bilete av Janne Bondi Johannessen
English version of this page
Telefon +47-22856814
Mobiltelefon +47 928 966 34
Faks +47-22856919
Rom HW 438
Brukarnamn
Besøksadresse 4.etasje Henrik Wergelands hus rom 438.
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILN

FOR MORE INFORMATION, SEE PROJECTS, THE TEXT LABORATORY

Center for Multilingualism in Society across the Lifespan

NorDiaSyn – Norwegian Dialect Syntax (2009–2013)

Nordic Treebank Network (2003-2005)

NORMS - Nordic Centre of Excellence in Microcomparative Syntax (2005 - 2010)

NoTa-Oslo - A Norwegian Speech Corpus (2004 - 2005)

LOGON - Norwegian-English Machine translation (2002-2006)

Nomen Nescio - Named Entity Recognition for Norwegian, Swedish and Danish (2001 - 2005)

ScanDiaSyn (Scandinavian Dialect Syntax) (2004 - 2008)

ScanLex - Inter-Scandinavian Lexicon (2004-2005)

SPRIK - Languages in Contrast - (2000-2005)

VISL - Parsing for Faroese, Greenlandic, Sami and Icelandic (2004 - 2005)

Emneord: Språkteknologi, Lingvistikk, Grammatikk, Nordisk språk, Flerspråklighet, Talespråk, Dialektologi

Publikasjonar

IN MEDIA

SELECTED BOOKS:

Johannessen, Janne Bondi and Joseph Salmons (eds.). Forthcoming 2014. Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. Amsterdam: John Benjamins.

Bentzen, Kristine, Henrik Rosenkvist and Janne Bondi Johannessen (eds.). Forthcoming 2014. Studies in Övdalian Morphology and Syntax – new research on a lesser-known Scandinavian language. Amsterdam: John Benjamins.

Johannessen, Janne Bondi and Kristin Hagen (eds.). Forthcoming 2014. Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk. Oslo: Novus forlag.

Oepen, Stephan; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi. 2013. Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013), May 22–24, 2013, Oslo University, Norway. NEALT Proceedings Series 16. Linköping University Electronic Press. Volum 085. 474 p.

Johannessen, Janne Bondi and Joseph Salmons (eds.). 2012. Special issue on Norwegian Language in America: Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 2, 2012, 261 p.

Johannessen, Janne Bondi (ed.). 2011. Research Infrastructure for Linguistic Variation Studies. OSLA series on language.

Johannessen, Janne Bondi and Kristin Hagen (eds.). 2008. Språk i Oslo. Ny forskning om talespråk. [Language in Oslo. New Research on Spoken Language] Novus forlag, Oslo

  Johannessen, Janne Bondi (ed.). 2003. På språkjakt. Problemer og utfordringer i språkvitenskapelig datainnsamling. Unipub forlag, Oslo.

Johannessen, Janne Bondi. 1998. Coordination. Oxford University Press, New York, Oxford.      

Johannessen, Janne Bondi. 1990. Automatisk   morfologisk   analyse   og   syntese. Novus forlag, Oslo.

Johannessen, Janne Bondi. 2008. Edited  Special issue on  spoken language. Studia Linguistica;Volum 62.

 

 

 

SELECTED JOURNAL PAPERS

Johannessen, Janne Bondi & Signe Laake. Forthcoming. Lexical evidence for the emergence of an American Norwegian dialect. In Journal of Language Contact.

Johannessen, Janne Bondi. 2012. The Corpus Search and Results Handling System Glossa. Chung-hua Buddhist Journal; Volum 25. s. 87-104

Johannessen, Janne Bondi and Bert Vaux. 2012. Accepted. Retroflex Variation and Methodological Issues: A Reply to Simonsen, Moen and Cowen (2008). Journal of Phonetics, 48-55.

Eyþórsson, Þórhallur, Janne Bondi Johannessen, Signe Laake, and Tor A. Åfarli. 2012. Dative Case in Icelandic, Faroese and Norwegian: Preservation and Non-Preservation. Nordic Journal of Linguistics, vol 35:3, 219-249.

Johannessen, Janne Bondi; Salmons, Joseph C. 2012. Innledning. Norsk lingvistisk tidsskrift; Volum 30.(2) s. 139-148.

Johannessen, Janne Bondi and Signe Laake. 2012. Østnorsk som norsk fellesdialekt i Midtvesten.  Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 30:2, s. 365-380.

Johannessen, Janne Bondi and Signe Laake. 2012. To myter om det norske språket i Amerika: Er det gammeldags? Nærmer det seg en bokmålsstandard? Norsk Lingvistisk Tidsskrift, Vol 30:2, 204-228.

Johannessen, Janne Bondi. 2010. A Corpus of Spoken Faroese. Nordlyd 2009 ;Volum 36. s. 25-35.

Johannessen, Janne Bondi. 2008. Introduction: Special Issue on Spoken Language. Studia Linguistica;Volum 62.(1-2) s. 1-4

Johannessen, Janne Bondi. 2008. Pronominal psychological demonstratives in Scandinavian: their syntax, semantics and pragmatics. Nordic Journal of Linguistics;Volum 31.(2) s. 161-192

Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin. 2007. Nye grammatiske termer i skoleverket. Språknytt (2) s. 22-28.

Johannessen, Janne Bondi. 2005. The syntax of correlative adverbs. Lingua s. 419-443

Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Haaland, Åsne; Nøklestad, Anders; Jónsdottir, Andra Björk; Kokkinakis, Dimitris; Meurer, Paul; Bick, Eckhard; Haltrup, Dorte. 2005. Named Entity Recognition for the Mainland Scandinavian Languages. Literary & Linguistic Computing;Volum 20.(1) s. 91-102.

Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Torkildsen, Janne Von Koss. 2005. Grammatikkspill og treanalyser for skoleelever. Norsklæreren (1).

Johannessen, Janne Bondi. 2003. Negative Polarity Verbs in Norwegian. Working Papers in Scandinavian Syntax, Department of Scandinavian Languages, University of Lund, 33-73.

Johannessen, Janne Bondi. 2002. Review of Hans-Olav Enger og Kristian Emil Kristoffersen: Innføring i norsk grammatikk - morfologi og syntaks. Oslo: Landslaget for norskundervisning (LNU)/ Cappelen Akademisk Forlag, 2000. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 81-86.

Johannessen, Janne Bondi. 2001. Review of Øystein Nilsen: the Syntax of circumstantial adverbials. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 19-2, 295-300.

Johannessen, Janne Bondi. 2001. Nynorsk oversettelsesprogram - anmeldelse. Språknytt 29-3, 13-15.

Johannessen, Janne Bondi. 2001. Sammensatte ord. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 59-92.

Johannessen, Janne Bondi and Anders Nøklestad. 2000. Oslo-korpuset av taggede,   norske tekster.  Nordlyd 28: Working papers on Language & Linguistics, 164-176. Universitetet i Tromsø.

Johannessen, Janne Bondi. 1998. Elektroniske hjelpemidler - leksikografisk fornying. Norskrift. nr 97, p. 43-68.

Johannessen, Janne Bondi. 1998. Tagging and the case of pronouns. Computers and the Humanities 32, p. 1-38.

Johannessen, Janne Bondi. 1998: Review: Birgit Wesche, Symmetric Coordination. An Alternative Theory of Phrase  Structure. Linguistische Berichte 173.

Johannessen, Janne Bondi. 1996. DENNE. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 14-1, p. 3-27.

Johannessen, Janne Bondi. 1996. Partial agreement and coordination. Remarks and Replies. Linguistic  Inquiry,   MIT Press, Cambridge, Mass.

Johannessen, Janne Bondi. 1995. Coordination. A minimalist approach. Thesis abstract in GLOT International 1,  10-11.  Review of thesis by Jan-Wouter Zwart,  p. 11-13.

Johannessen, Janne Bondi. 1989. Klitika - en avgrensning. Norsk   lingvistisk   tidsskrift 2, s.117-147, Oslo.

Johannessen, Janne Bondi. 1988. Coling '88, Budapest. Conference report. Humanistiske data 3, s. 163-174, Bergen.    

 

CHAPTERS IN BOOKS AND ANTHOLOGIES

 

Kapociute-Dzikiene, Jurgita; Nøklestad, Anders; Johannessen, Janne Bondi; Krupavicius, Algis. 2013. Exploring Features for Named Entity Recognition in Lithuanian Text Corpus. In Oepen, Stephan, Kristin Hagen and Janne Bondi Johannessen (eds.): Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013), May 22–24, 2013, Oslo University, Norway. NEALT Proceedings Series 16. Linköping University Electronic Press, s. 73-88.

Kokkinakis, Sofie Johansson; Sköldberg, Emma; Henriksen, Birgitte; Kinn, Kari; Johannessen, Janne Bondi. 2012. Developing Academic Word Lists for Swedish, Norwegian and Danish - a joint research project. In Fjeld, Ruth E Vatvedt; Torjusen, Julie Matilde (eds.): Proceedings of the 15th EURALEX International Congress, Oslo, s. 563-569

Priestley, Joel; Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin. 2012. A multilingual speech corpus of North-Germanic languages. In Mello, Heliana; Pettorino, Massimo; Raso, Tommaso (eds.): Proceedings of the VIIth GSCP International Conference : Speech and Corpora. Firenze University Press, s. 63-68

Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein Alexander; Priestley, Joel; Hagen, Kristin. 2012. A linguistics-based speech corpus. In Haugh, Michael, Ruhi, Sukryie, Schmidt, Thomas, Wörner, Kai (eds.): Best Practices for Speech Corpora in Linguistic Research: European Language Resources Association (ELRA).

Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders; Lynum, Andre. 2012. The Nordic Dialect Corpus. In Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry; Ugur Dogan, Mehmet; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Odijk, Jan (eds.): Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation. European Language Resources Association, s. 3388-3391.

Johannessen, Janne Bondi. 2012. Har ru bursdag? Da ska re feires! Om isoglossene for r-initielle funksjonsord. In Røyneland, Unn and Hans-Olav Enger (red.): Fra holtijar til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen, s. 183-195. Novus forlag.

Johannessen, Janne Bondi.  Forthcoming. Attrition in American Norwegian Syntax. In Johannessen, Janne Bondi and Joseph Salmons (eds.). Forthcoming. Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. John Benjamins.

Johannessen, Janne Bondi & Signe Laake. Forthcoming. American Norwegian as archaic and/or standardized variety. In Johannessen, Janne Bondi and Joseph Salmons (eds.). Forthcoming. Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. John Benjamins.

Johannessen, Janne Bondi. 2012. Han professoren og sånn festskrift – om modale determinativer. In Enger, Hans-Olav; Faarlund, Jan Terje; Vannebo, Kjell Ivar (eds.) Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012, Novus, Oslo, 151-172.

Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein A.
Nye nordiske isoglossar: Dialektforsking ved bruk av Nordisk syntaksdatabase (NSD). Svenska landsmål och svenskt folkliv 2011 s. 69-78

Johannessen, Janne Bondi, Kristin Hagen, André Lynum and Anders Nøklestad. 2012. OBT+stat. A combined rule-based and statistical tagger. In Andersen, Gisle (ed.): Exploring Newspaper Language. Corpus compilation and research based on the Norwegian Newspaper Corpus. John Benjamins Publishing Company, 51-65.

Vangsnes, Øystein Alexander and Janne Bondi Johannessen. 2011. Reconciling corpus and questionnaire data in microcomparative syntax: A case study from Scandinavian. In  Gregersen, Frans, Jeffrey Parrott and Pia Quist (eds.) Studies in Language Variation, Proceedings from ICLaVE 5. John Benjamins Publishing Company.

Johannessen, Janne Bondi og Øystein Alexander Vangsnes. 2011. Nye nordiske isoglossar. Dialektforsking ved bruk av Nordisk Syntaktisk Database (NSD). [New Scandinavian isoglosses. Dialect research using the Nordic Syntax Database]. In Swedish Dialects and Folk Traditions 2011. Kungl. Gustav Adolfs Akademien/Swedish Science Press, Uppsala, 67–76.

Johannessen, Janne Bondi and Piotr Garbacz. 2011. Fältarbete med Nordic Dialect Corpus. In Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18–20 augusti 2010. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi CXVI, Uppsala. 169–176.

Johannessen, Janne Bondi and Signe Lake. 2011. Den amerikansk-norske dialekten i Midtvesten. In Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18–20 augusti 2010. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi CXVI, Uppsala. 177–186.

Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel. 2010. Enhancing Language Resources with Maps. In Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Odijk, Jan; Piperidis, Stelios; Rosner, Mike; Tapias, Daniel. (red.) Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). Paris: European Language Resources Association (ELRA) ISBN 2-9517408-6-7. s. 1081-1088.

Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein Alexander; Priestley, Joel; Hagen, Kristin.  2012. A linguistics-based speech corpus. The eighth international conference on Language Resources and Evaluation (LREC) Istanbul: Best Practices for Speech Corpora in Linguistic Research.

 

Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein Alexander; Laake, Signe; Lindstad, Arne Martinus; Åfarli, Tor Anders. 2010. The Nordic dialect corpus and database: methodological challenges in collecting data. I: Proceedings of Methods XIII Papers from the Thirteenth International Conference on Methods in Dialectology, 2008. Peter Lang Publishing Group  ISBN 978-3-631-61240-8.

Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Hagen, Kristin; Åfarli, Tor Anders; Vangsnes, Øystein Alexander. 2009. The Nordic Dialect Corpus – an Advanced Research Tool. In Jokinen, Kristiina and Eckhard Bick (eds.):  Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2009. NEALT Proceedings Series, Vol. 4 (2009), 73-80. Published by Northern European Association for Language Technology (NEALT) http://omilia.uio.no/nealt . Electronically published at Tartu University Library (Estonia) http://hdl.handle.net/10062/9206 .

Lindstad, Arne Martinus; Nøklestad, Anders; Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein Alexander. 2009. The Nordic Dialect Database: Mapping Microsyntactic Variation in the Scandinavian Languages. In Jokinen, Kristiina and Eckhard Bick (eds.): Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2009. NEALT Proceedings Series;Volum 4, 283-286. Published by Northern European Association for Language Technology (NEALT) http://omilia.uio.no/nealt . Electronically published at Tartu University Library (Estonia) http://hdl.handle.net/10062/9206.

Johannessen, Janne Bondi. 2008. Oslospråket i tall. In Johannessen and Hagen (eds.): Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Novus Forlag, Oslo. s. 235-242

Johannessen, Janne Bondi. 2008. Psykologiske demonstrativer. In Johannessen and Hagen (eds.): Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Novus Forlag, Oslo. s. 63-77

Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin. 2008. Gøy med grammatikk. Dataspill i grammatikkopplæringen.. I: Språkdidaktikk for norsklærere - mangfold i språk og tekster. Universitetsforlaget, Oslo. s. 158-170

Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin. 2008. Om NoTa-korpuset og artiklene i denne boka. In Johannessen and Hagen (eds.): Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Novus Forlag, Oslo. s. 7-14

Johannessen, Janne Bondi; Nordgård, Torbjørn; Nygaard, Lars. 2008. Evaluation of Linguistics-Based Translation. In: Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC'08). Paris: European Language Resources Association (ELRA)

Johannessen, Janne Bondi; Nygaard, Lars; Priestley, Joel; Nøklestad, Anders. 2008.Glossa: a Multilingual, Multimodal, Configurable User Interface. In: Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC'08). Paris: European Language Resources Association (ELRA)

Johannessen, Janne Bondi. Forthcoming. Corpus pre-processing for lexicography. In Rufus H. Gouws, Ulrich Heid, Wolfgang Schweickard, Herbert Ernst Wiegand, editors, Dictionaries. An international encyclopedia of lexicography. Supplementary volume: Recent developments with special focus on computational lexicography, Handbooks of Linguistics and Communications Science. Walter de Gruyter, Berlin/New York.

 

Johannessen, Janne Bondi. 2007. Den psykologisk distale demonstrativen i skandinavisk. In Torben Arboe (ed.): Nordisk dialektologi og sociolingvistik, 8. Nordiske Dialektologkonference, Århus 2006. Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet, Århus, s. 217-226

Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin. 2007. NoTa and TAUS: Two Norwegian Speech Corpora. In J.Toivanen & P.J.Henrichsen (eds.): Current Trends in Research on Spoken Language in the Nordic Countries, Vol.II. Oulu, Finland: Oulu University Press. s. 19-30

Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Priestley, Joel; Nygaard, Lars. 2007. An Advanced Speech Corpus for Norwegian. In: NODALIDA 2007 PROCEEDINGS. Tartu: University of Tartu 2007. s. 29-36

Johannessen, Janne Bondi. 2006. Just any pronoun anywhere? Pronouns and "new" demonstratives in Norwegian. In Torgrim Solstad, Atle Grønn & Dag Haug (eds.): A Festschrift for Kjell Johan Sæbø: In Partial Fulfilment of the Requirements for the Celebration of his 50th Birthday. s. 91-106

Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Priestley, Joel; Nygaard, Lars. 2006. A Speech Corpus with Emotions. In: Workshop Proceedings: W09 Corpora for Research on Emotions and Affect. LREC-2006. Pisa and Genova: Istituto di Linguistica Computazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ILC-CNR) s. 80-84

Johannessen, Janne Bondi; Jørgensen, Fredrik. 2006. Annotating and Parsing Spoken Language. I Peter Juel Henrichsen and Peter Rossen Skadhauge (eds): Treebanking for Discourse and Speech. Samfundslitteratur, Copenhagen. s. 83-103

Johannessen, Janne Bondi; Nygaard, Lars. 2005. "Oslo-skogen" - en trebank for norsk. In Svein Lie (ed.): MONS 10. Utvalgte artikler fra det tiende møtet om norsk språk. Høyskoleforlaget s. 147-155

Nygaard, Lars; Johannessen, Janne Bondi. 2005. User-friendly tree-searching. In: Nordisk Sprogteknologi/Nordic Language Technology 2004. Museum Tusculanums Forlag, Copenhagen. s. 113-124.

Rosén, Victoria; Dyvik, Helge J. Jakhelln; Flickinger, Dan; Beermann, Dorothee; Carroll, John; Hellan, Lars; Johannessen, Janne Bondi; Lønning, Jan Tore; Meurer, Paul; Nordgård, Torbjørn; Oepen, Stephan; Velldal, Erik. 2005. LOGON:Towards a Machine Translation System Integrating LFG and HPSG. In Butt, M. and T.Holloway King (eds.): Proceedings of the The 10th International LFG Conference (LFG'05). CSLI Publications

            ISSN 1098-6782.  Online:  http://csli-publications.stanford.edu/LFG/10/lfg05.html

Nygaard, Lars and Janne Bondi Johannessen.2005. Oslo-skogen – en trebank for norsk. I Lie, Svein, Gudlaug Nedrelid & Helge Omdal (red.): MONS 10. Utvalde artiklar frå det tiande Møtet om norsk språk i Kristiansand 2003. Kristiansand: Høyskoleforlaget, s. 147-155.

Oepen, Stephan, Helge Dyvik, Jan Tore Lønning, Erik Velldal, Dorothee Beermann, John Carroll, Dan Flickinger, Lars Hellan, Janne Bondi Johannessen, Paul Meurer. 2004.  Som å kappete med trollet? Towards MRS-Based Norwegian-English Machine Translation. Tenth Conference on Theoretical and Methodological Issues in Machine Translation; 04.10.2004 - 06.10.2004. Publisert i: Proceedings of the Tenth Conference on Theoretical and Methodological Issues in Machine Translation;

Johannessen, Janne Bondi  and Lars Nygaard. 2004.  SearchTree – A User-friendly Treebank Search Interface. In Proceedings of the Third Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2004), Tübingen, December.  Editors: Sandra Kübler, Joakim Nivre, Erhard Hinrichs, Holger Wunsch.

Johannessen, Janne Bondi. 2004. Named Entity Recognition in Scandinavian: The Nomen Nescio Project. In H. Holmboe (ed.) Nordisk Sprogteknologi 2003, Museum Tusculanums Forlag, København, 149-158.

Johannessen, Janne Bondi and Kristin Hagen. 2004. PaNoLa: Norwegian work in 2003. In H. Holmboe (ed.) Nordisk Sprogteknologi 2003, Museum Tusculanums Forlag, København, 183-190.

Johannessen, Janne Bondi. 2003. Forord. In Johannessen (ed. 2003), pp.1-4.

 

Johannessen, Janne Bondi. 2003. Innsamling av språklige data: Informanter, introspeksjon og korpus. In Johannessen (ed. 2003), pp. 133-172.

Johannessen, Janne Bondi and Kristin Hagen. 2003. Parsing Nordic Languages (PaNoLa) norsk versjon. Nordisk Sprogteknologi 2002 (ed. Henrik Holmboe). Museum Tusculanums Forlag, Københavns universitet, 89-96.

Johannessen, Janne Bondi. 2003. Nomen Nescio – Nettverk for en automatisk navnegjenkjenner for norsk, svensk og dansk. Nordisk Sprogteknologi 2002 (ed. Henrik Holmboe). Museum Tusculanums Forlag, Københavns universitet, 327-330.

Johannessen, Janne Bondi and Paul Meurer. 2002. Automatisk gjenkjenning av vanskelige navn. In Moen, I., H.G. Simonsen, A. Torp og K.I. Vannebo (red.) MONS 9, Novus forlag, Oslo, s. 141-149.

Johannessen, Janne Bondi, Kristin Hagen and Pia Lane. 2002. The performance of a grammar checker with deviant language input.  In Shu-Chuan Tseng: Proceedings of the 19th International Conference on Computational Linguistics, COLING. Taipei, Taiwan, 1223-1227.

Johannessen, Janne Bondi. 2002. Nomen Nescio-prosjektet: Bakgrunn og aktiviteter. I H. Holmboe (red.): Nordisk Sprogteknologi – Nordic Language Technology. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, København, s.133-140.

Johannessen, Janne Bondi. 2002. Talemålskorpus ved Universittetet I Oslo. I H. Holmboe (red.): Nordisk Sprogteknologi – Nordic Language Technology. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, København, s.51-54.

Johannessen, Janne Bondi and Anders Nøklestad. 2000. Med Mot et maksimalt brukervennlig korpus. I Byrman, G., H. Lindquist og M. Levin (red.) Korpusar i forskning och undervisning. Rapport från ASLAs höstsymposium Corpora in research and Teaching, Växjö, 11.-12. november 1999, Växjö universitet, 4-18.

Johannessen, Janne Bondi, Kristin Hagen and Anders Nøklestad. 2000. A Web-Based Advanced and User Friendly System: The Oslo Corpus of Tagged Norwegian Texts. I Gavrilidou, M., G. Carayannis, S. Markantonatou, S. Piperidis og G. Stainhaouer (red.) Proceedings, Second International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2000), Aten,  1725-1729.

Johannessen, Janne Bondi, Kristin Hagen and Anders Nøklestad.. 2000.  The shortcomings of a tagger.  In           Nordgård, T (red.) Nodalida '99 Proceedings form the 12th "Nordiske datalingvistikkdagar", Lingvistisk institutt, Universitetet i Trondheim.

Johannessen, Janne Bondi, Kristin Hagen and Anders Nøklestad 2000.  A Constraint-based Tagger for  Norwegian.  In Lindberg, Carl-Erik og Steffen Nordahl Lund (red.): 17th Scandinavian Conference of Linguistics. Odense Working Papers in Language and Communication 19, 31-48, University of Southern Denmark, Odense.

Johannessen, Janne Bondi and Kristin Hagen. 1998.  Disambiguering uten syntaks. In Faarlund, J.T., Mæhlum, B.          og T. Nordgård (eds.) MONS 7, s. 68-79, Novus forlag, Oslo.

Johannessen, Janne Bondi. 1998: Negasjonen ikke: Kategori og syntaktisk posisjon. I Faarlund, J.T., Mæhlum, B.  og T. Nordgård (red.) MONS 7, s. 80-94, Novus forlag, Oslo.

Johannessen, Janne Bondi and Helge Hauglin. 1998. An Automatic Analysis of Norwegian Compounds. In Haukioja, T. (ed.): Papers from the 16th Scandinavian Conference of Linguistics, Turku/Åbo, Finland 1996 : 209-220.

Johannessen, Janne Bondi. 1997. Subjects in Modern Greek Subjunctive Clauses. In Drachman, G., A. Malikouti-          Drachman, J. Fykias og C. Klidi (red.) Greek Linguistics ‘95. Proceedings from the 2nd International Conference on Greek Linguistics, Universitetet i Salzburg. W. Neugebauer Verlag GmbH, Graz, s. 493-504.

Johannessen, Janne Bondi. 1995. Word order in Modern Greek subjunctive clauses. In Moen, I., H.G. Simonsen og H. Lødrup (red.): Papers from the XVth Scandinavian Conference of    Linguistics, Department of Linguistics, University of Oslo.

Johannessen, Janne Bondi. 1994. A configurational theory of coordination. In Adger, D. , C. S. Rhys, and A. von            Klop (eds): Working papers in cognitive science 8, Centre for  Cognitive Science, University of Edinburgh.

Johannessen, Janne Bondi. 1994. Coordinate-alpha. Konferanseforedrag tykket i Ackemaa, P. og M. Schoorlemmer (red.) Console  1  Proceedings, s. 99- 114, Holland Academic Graphics, Haag.

Johannessen, Janne Bondi. 1994. Conjunctions as heads. In Allwood, J., B. Ralph, P. Andersson, D. Kós-Dienes and Åsa Wengelin (eds.): Proceeding of The XIVth Scandinavian Conference of Linguistics  and The VIIIth Conference of Linguistics (16-21. August 1993). Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 69, University of Gothenburg, 173-186.

Johannessen, Janne Bondi. 1993. Coordinate-alpha and unbalanced coordination. In  Kathol, A. og M. Bernstein (red.) ESCOL   ‘93, s. 153-62,  Cornell University,  Cornell.

Johannessen, Janne Bondi. 1990. Is two-level morphology a morphological model? I Pind, J. and E. Rögnvaldsson (red.): Papers   from   the   Seventh               Scandinavian   Conference     of   Computational  Linguistics,   Reykjavik   1989, s. 51-60, Universitetet i Reykjavik.

Johannessen, Janne Bondi. 1990. Unbalanced   coordination -   barriers,   binding   and  thematic  relations. Research report 44, Centre for Cognitive Science, University of Edinburgh.

 

 • Bentzen, Kristine; Rosenkvist, Henrik & Johannessen, Janne Bondi (2014). Introduction, In Kristine Bentzen; Henrik Rosenkvist & Janne Bondi Johannessen (ed.),  Studies in Övdalian Morphology and Syntax: New Research on a Lesser-Known Scandinavian Language.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027257048.  Kapittel.
 • Fjeld, Ruth Vatvedt & Johannessen, Janne Bondi (2014). Nordisk miniordbok - et kritisk blikk, I: Ruth E Vatvedt Fjeld & Marit Hovdenak (red.),  Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.-16. august 2013..  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-763-3.  Artikkel.  s 121 - 138
 • Garbacz, Piotr & Johannessen, Janne Bondi (2014). Övdalian from 1909 to 2009, In Kristine Bentzen; Henrik Rosenkvist & Janne Bondi Johannessen (ed.),  Studies in Övdalian Morphology and Syntax: New Research on a Lesser-Known Scandinavian Language.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027257048.  kapittel.
 • Johannessen, Janne Bondi (2014). Attrition in an American Norwegian heritage language speaker, In Janne Bondi Johannessen & Joseph C. Salmons (ed.),  Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 0000000000000.  Kapittel.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2014). Om artiklene i denne boka og Nordisk dialektkorpus, I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk..  Novus Forlag.  ISBN 0000000000000.  kapittel.  s 7 - 26
 • Johannessen, Janne Bondi; Julien, Marit & Lødrup, Helge (2014). Preposisjoner og eierskapsrelasjoner: et menneskesentrert hierarki, I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk..  Novus Forlag.  ISBN 0000000000000.  Kapittel.  s 65 - 98
 • Johannessen, Janne Bondi & Laake, Signe (2014). On two myths of the Norwegian language in America: Is it old-fashioned? Is it approaching the written Bokmål standard?, In Janne Bondi Johannessen & Joseph C. Salmons (ed.),  Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 0000000000000.  Kapittel.
 • Larsson, Ida & Johannessen, Janne Bondi (2014). Incomplete Acquisition and Verb Placement in Heritage Scandinavian, In Richard S Page & Michael T. Putnam (ed.),  Moribund Germanic Heritage Languages in North America: Theoretical Perspectives and Empirical Findings.  Brill Academic Publishers.  ISBN 0000000000000.  Kapittel.
 • Solberg, Per Erik; Skjærholt, Arne; Øvrelid, Lilja; Hagen, Kristin & Johannessen, Janne Bondi (2014). The Norwegian Dependency Treebank , In Nicoletta Calzolari; Khalid Choukri; Thierry Declerck; Hrafn Loftsson; Bente Maegaard; Joseph Mariani; Asuncion Moreno; Jan Odijk & Stelios Piperidis (ed.),  Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14).  European Language Resources Association.  ISBN 978-2-9517408-8-4.  Kapittel.  s 789 - 795
 • Johannessen, Janne Bondi (2013). Corpus pre-processing for lexicography , In Rufus Gouws; Ulrich Heid; Wolfgang Schweickard & Herbert Ernst Wiegand (ed.),  Dictionaries. An international encyclopedia of lexicography. Supplementary volume: Recent developments with special focus on computational lexicography..  Mouton de Gruyter.  ISBN 978-3110124217.  Article 100..  s 1375 - 1383
 • Kapociute-Dzikiene, Jurgita; Nøklestad, Anders; Johannessen, Janne Bondi & Krupavicius, Algis (2013). Exploring Features for Named Entity Recognition in Lithuanian Text Corpus , In Stephan Oepen; Kristin Hagen & Janne Bondi Johannessen (ed.),  Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013).  Linköping University Electronic Press.  ISBN 978-91-7519-589-6.  Artikkel nr. 11.  s 73 - 88
 • Kilgarriff, Adam; Charalabopoulou, Frieda; Gavrilidou, Maria; Johannessen, Janne Bondi; Khalil, Saussan; Kokkinakis, Sofie Johansson; Lew, Robert; Sharoff, Serge; Vadlapudi, Ravikiran & Volodina, Elena (2013). Corpus-based vocabulary lists for language learners for nine languages. Language Resources and Evaluation.  ISSN 1574-020X. . doi: DOI 10.1007/s10579-013-9251-2
 • Eyþórsson, Þórhallur; Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe & Åfarli, Tor Anders (2012). Dative case in Norwegian, Icelandic and Faroese: Preservation and non-preservation. Nordic Journal of Linguistics.  ISSN 0332-5865.  35(3), s 219- 249 . doi: 10.1017/S0332586513000036
 • Johannessen, Janne Bondi (2012). Han professoren og sånn festskrift – om modale determinativer, I: Hans-Olav Enger; Jan Terje Faarlund & Kjell Ivar Vannebo (red.),  Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-681-0.  Kapittel.  s 151 - 172
 • Johannessen, Janne Bondi (2012). Har ru bursdag? Da ska re feires! Om isoglossene for r-initielle funksjonsord., I: Unn Røyneland & Hans-Olav Enger (red.),  Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-704-6.  Kapittel.  s 183 - 194
 • Johannessen, Janne Bondi (2012). The Corpus Search and Results Handling System Glossa. Chung-hua Buddhist Journal.  ISSN 1017-7132.  25, s 87- 104
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Lynum, André & Nøklestad, Anders (2012). OBT-stat A combined rule-based and statistical tagger, In Gisle Andersen (ed.),  Exploring newspaper language : using the web to create and investigate a large corpus of modern Norwegian..  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-0354-0.  Kapittel.  s 51 - 65
 • Johannessen, Janne Bondi & Laake, Signe (2012). To myter om det norske språket i Amerika: Er det gammeldags? Nærmer det seg en bokmålsstandard? :. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  30. h. 2, s 204- 228
 • Johannessen, Janne Bondi & Laake, Signe (2012). Østnorsk som norsk fellesdialekt i Midtvesten. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  30(2), s 365- 380
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Lynum, Andre (2012). The Nordic Dialect Corpus , In Nicoletta Calzolari; Khalid Choukri; Thierry Declerck; Mehmet Ugur Dogan; Bente Maegaard; Joseph Mariani & Jan Odijk (ed.),  Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation.  European Language Resources Association.  ISBN 978-2-9517408-7-7.  Arikkel.  s 3388 - 3391
 • Johannessen, Janne Bondi & Salmons, Joseph C. (2012). Innledning. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  30(2), s 139- 148
 • Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein Alexander; Priestley, Joel & Hagen, Kristin (2012). A linguistics-based speech corpus , In Michael Haugh; Sukryie Ruhi; Thomas Schmidt & Kai Wörner (ed.),  Best Practices for Speech Corpora in Linguistic Research.  European Language Resources Association (ELRA).  Artikkel.
 • kokkinakis, sofie johansson; Sköldberg, Emma; Henriksen, Birgitte; Kinn, Kari & Johannessen, Janne Bondi (2012). Developing Academic Word Lists for Swedish, Norwegian and Danish - a joint research project, In Ruth E Vatvedt Fjeld & Julie Matilde Torjusen (ed.),  Proceedings of the 15th EURALEX International Congress.  Institutt for lingvistiske og nordiske studier.  ISBN 978-82-303-2095-2.  Kapittel 44.  s 563 - 569
 • Priestley, Joel; Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2012). A multilingual speech corpus of North-Germanic languages, In Heliana Mello; Massimo Pettorino & Tommaso Raso (ed.),  Proceedings of the VIIth GSCP International Conference : Speech and Corpora.  Firenze University Press.  ISBN 978-88-665-5351-9.  Artikkel.  s 63 - 68
 • Johannessen, Janne Bondi (2011). The Nordic Dialect Corpus - a joint research infrastructure. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  3(2), s 45- 62
 • Johannessen, Janne Bondi & Garbacz, Piotr (2011). Fältarbete med Nordic Dialect Corpus. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi.  ISSN 0065-0897.  116, s 169- 176
 • Johannessen, Janne Bondi & Guevara, Emiliano Raúl (2011). What kind of corpus is a web corpus? . NEALT Proceedings Series.  ISSN 1736-6305.  (4)
 • Johannessen, Janne Bondi & Laake, Signe (2011). Den amerikansk-norske dialekten i Midtvesten. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi.  ISSN 0065-0897.  116, s 177- 186
 • Johannessen, Janne Bondi & Vangsnes, Øystein A (2011). Nye nordiske isoglossar: Dialektforsking ved bruk av Nordisk syntaksdatabase (NSD). Svenska landsmål och svenskt folkliv.  ISSN 0347-1837.  s 69- 78
 • Lynum, Andre; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (2011). OBT+Stat: Evaluation of a combined CG and statistical tagger. NEALT Proceedings Series.  ISSN 1736-6305.  14, s 26- 34
 • Vangsnes, Øystein A & Johannessen, Janne Bondi (2011). Reconciling corpus and questionnaire data in microcomparative syntax: A case study from North Germanic . Studies in Language Variation.  ISSN 1872-9592.  7, s 135- 148
 • Johannessen, Janne Bondi (2010). Workshop on Advanced Corpus Solutions, In Ryo Otoguro; Kiyoshi Ishikawa; Hiroshi Umemoto; Kei Yoshimoto & Yasunari Harada (ed.),  Proceedings of the 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation.  Waseda University.  ISBN 978-4-905166-00-9.  Kapitel.  s 717 - 720
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2010). Enhancing Language Resources with Maps, In Nicoletta Calzolari; Khalid Choukri; Bente Maegaard; Joseph Mariani; Jan Odijk; Stelios Piperidis; Mike Rosner & Daniel Tapias (ed.),  Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10).  European Language Resources Association.  ISBN 2-9517408-6-7.  kapittel.  s 1081 - 1088
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel & Nøklestad, Anders (2010). A MultilingualSpeech Resource: The Nordic Dialect Corpus, In Ryo Otoguro; Kiyoshi Ishikawa; Hiroshi Umemoto; Kei Yoshimoto & Yasunari Harada (ed.),  Proceedings of the 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation.  Waseda University.  ISBN 978-4-905166-00-9.  Kapitel.  s 749 - 758
 • Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein A; Laake, Signe; Lindstad, Arne Martinus & Åfarli, Tor Anders (2010). The Nordic dialect corpus and database: methodological challenges in collecting data, In Barry Heselwood & Clive Upton (ed.),  Proceedings of Methods XIII Papers from the Thirteenth International Conference on Methods in Dialectology, 2008.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-61240-8.  Part III: 10.  s 113 - 122
 • Johannessen, Janne Bondi (2009). A Corpus of Spoken Faroese. Nordlyd.  ISSN 0332-7531.  36, s 25- 35
 • Johannessen, Janne Bondi; Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Hagen, Kristin; Åfarli, Tor Anders & Vangsnes, Øystein Alexander (2009). The Nordic Dialect Corpus - an Advanced Research Tool. NEALT Proceedings Series.  ISSN 1736-6305.  4, s 73- 80

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Bentzen, Kristine; Rosenkvist, Henrik & Johannessen, Janne Bondi (ed.) (2014). Studies in Övdalian Morphology and Syntax: New Research on a Lesser-Known Scandinavian Language. John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027257048.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (red.) (2014). Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk.. Novus Forlag.  ISBN 0000000000000.  250 s.
 • Johannessen, Janne Bondi & Salmons, Joseph C. (ed.) (2014). Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. John Benjamins Publishing Company.  ISBN 0000000000000.  400 s.
 • Oepen, Stephan; Hagen, Kristin & Johannessen, Janne Bondi (ed.) (2013). Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013). Linköping University Electronic Press.  ISBN 978-91-7519-589-6.  474 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Hjelde, Arnstein & Johannessen, Janne Bondi (2014). Språkendring og innvandring - hva kan lånordene fortelle?.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hjelde, Arnstein (2014). Studying the Norwegian Language in America: fieldwork in the past and present.
 • Johannessen, Janne Bondi & Salmons, Joseph C. (2014). Introduction, In Janne Bondi Johannessen & Joseph C. Salmons (ed.),  Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 0000000000000.  Innledning.
 • Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein Alexander; Lundquist, Björn; Larsson, Ida; Bentzen, Kristine; Garbacz, Piotr; Julien, Marit; Rognes, Stig; Østbø, Christine Bjerkan & Nøklestad, Anders (2014). Nye isoglosser illustrert i det nye nettstedet for nordisk språk: NALS – Nordic Atlas of Language Structures (Online).
 • Vangsnes, Øystein A & Johannessen, Janne Bondi (2014). Nordisk forskningsinfrastruktur for dialektforskning: Nordisk dialektkorpus og Nordisk syntaksdatabase.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Johannessen, Janne Bondi (2013). Min fagre kvinne!. NRK Ytring.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Johannessen, Janne Bondi (2013). Nordisk miniordbok - et kritisk blikk.
 • Garbacz, Piotr; Bentzen, Kristine; Johannessen, Janne Bondi; Larsson, Ida & Lundquist, Björn (2013). Nye isoglosser illustrert i det nye nettstedet NALS.
 • Hjelde, Arnstein & Johannessen, Janne Bondi (2013, 10. september). News at Noon: The Norwegian Language in Canada. [TV].  CTV Saskatoon.
 • Johannessen, Janne Bondi (2013). Oslomålet held på å dævve.
 • Johannessen, Janne Bondi (2013). Sammenligning av tale- og skriftspråkskorpus.
 • Johannessen, Janne Bondi (2013). Two imperative types in all the Scandinavian languages.
 • Johannessen, Janne Bondi & Fjeld, Ruth Vatvedt (2013). Nordisk miniordbok - et kritisk blikk.
 • Johannessen, Janne Bondi; Julien, Marit & Lødrup, Helge (2013). Norsk er menneskesentrert. Preposisjoner og relasjoner.
 • Johannessen, Janne Bondi & Larsson, Ida (2013). Nominal Agreement in Heritage Scandinavian.
 • Johannessen, Janne Bondi & Vaux, Bert (2013). Retroflex Variation and Methodological Issues: A Reply to Simonsen, Moen and Cowen (2008).. Journal of Phonetics.  ISSN 0095-4470.  41(1), s 48- 55 . doi: 10.1016/j.wocn.2012.09.002
 • Larsson, Ida & Johannessen, Janne Bondi (2013). A Case of Incomplete Acquisition - Embedded Word Order in Heritage Scandinavian.
 • Garbacz, Piotr & Johannessen, Janne Bondi (2012). Preproprial articles in Norwegian dialects.
 • Johannessen, Janne Bondi & Laake, Signe (2012). The Norwegian language of the American Midwest anno 2012: One major variety.
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel & Hagen, Kristin (2012). A Multilingual Speech Corpus of North-Germanic Languages.
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Lynum, André (2012). The Nordic Dialect Corpus.
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Hagen, Kristin & Olsen, Eirik (2012). A Corpus of American Norwegian Speech.
 • Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein Alexander; Priestley, Joel & Hagen, Kristin (2012). A linguistics-based speech corpus.
 • Kokkinakis, Sofie Johansson; Sköldberg, Emma; Henriksen, Britt; Kinn, Kari & Johannessen, Janne Bondi (2012). Developing Academic Word Lists for Swedish, Norwegian and Danish – a joint research project.
 • Larsson, Ida & Johannessen, Janne Bondi (2012). Embedded Word Order in Heritage Scandinavian.
 • Larsson, Ida & Johannessen, Janne Bondi (2012). Embedded Word Order in Heritage Scandinavian.
 • Priestley, Joel; Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Lynum, André (2012). Maps as a central linguistic research tool.
 • Vangsnes, Øystein A & Johannessen, Janne Bondi (2012, 01. januar). Ord i rett orden .  Forskerforum 1:2012.
 • Johannessen, Janne Bondi & Garbacz, Piotr (2011). Preproprial articles in Mainland Scandinavian.
 • Johannessen, Janne Bondi (2011). Introduction. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  3(2)
 • Johannessen, Janne Bondi (2011). Norsk som det snakkes i Amerika i dag.
 • Johannessen, Janne Bondi (2011). On attrition in American Norwegian Syntax.
 • Johannessen, Janne Bondi (2011). The Norwegian Language of the Midwest: Old-fashioned, Standardised or Anglicised?.
 • Johannessen, Janne Bondi & Garbacz, Piotr (2011). Preproprielle artikler i norsk, svensk og dansk.
 • Johannessen, Janne Bondi & Laake, Signe (2011). Den norske språket i det amerikanske Midtvesten: Gammeldags eller standardisert i retning bokmål?.
 • Johannessen, Janne Bondi & Laake, Signe (2011). The Norwegian Language of the Amer- ican Midwest: Old-fashioned and stan- dardised towards Bokmål?.
 • Johannessen, Janne Bondi & Laake, Signe (2011). The Norwegian Language of the American Midwest: Old-fashioned and standardised towards Bokmål?.
 • Johannessen, Janne Bondi & Laake, Signe (2011). The Norwegian Language of the American Midwest: Old-fashioned and standardised towards Bokmål?.
 • Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein A; Åfarli, Tor Anders; Hagen, Kristin & Priestley, Joel (2011). Nordisk dialektkorpus: klart til bruk!  .
 • Nøklestad, Anders; Johannessen, Janne Bondi & Vangsnes, Øystein A (2011). The Nordic Syntactic Judgment Database:  informantvurderinger av syntaktiske konstruksjoner i skandinaviske dialek­ter .
 • Eythórsson, Thórhallur; Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe & Åfarli, Tor A. (2010). Case in Icelandic, Faroese and Norwegian: Preservation and non-preservation.
 • Johannessen, Janne Bondi & Garbacz, Piotr (2010). Feltarbeid med Nordic Dialect Corpus.
 • Eythórsson, Thórhallur; Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe & Åfarli, Tor Anders (2010). Dative Case in Icelandic, Faroese and Norwegian: Preservation and Non-Preservation.
 • Johannessen, Janne Bondi (2010). Collecting language data and developing advanced research tools.
 • Johannessen, Janne Bondi (2010). Collecting language data and developing advanced research tools.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2010). Enhancing Language Resources with Maps.
 • Johannessen, Janne Bondi & Laake, Signe (2010). Utvalgte trekk ved den norsk-amerikanske dialekten i Midt-Vesten..
 • Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (2010). Recent developments in the Nordic Dialect Corpus and the Nordic Syntactic Judgments Database.
 • Johannessen, Janne Bondi & Vangsnes, Øystein Alexander (2010). Dialektsyntaksforskning ved hjelp av Nordic Syntactic Judgments Database.
 • Johannessen, Janne Bondi (2009, 01. september). "Flere språkfeil i Høyre-brosjyre".  Budstikka (Asker og Bærums Budstikke).
 • Johannessen, Janne Bondi (2009). Glossa – an Open Source and Results Handling System for Multiple Annotations and Metadata.
 • Johannessen, Janne Bondi (2009, 27. august). "Har du hørt Kjelsås-L'en".  Nordre Aker Budstikke.
 • Johannessen, Janne Bondi (2009). Nordic Dialect Corpus.
 • Johannessen, Janne Bondi (2009, 19. november). om forståelse av dialekter. [Radio].  NRK-Østlandssendingen.
 • Johannessen, Janne Bondi (2009, 16. juni). om nye ord i språket. [Radio].  NRK-Østlandssendingen, Lang Lunsj.
 • Johannessen, Janne Bondi (2009, 11. desember). om uttalen av Grand Hotel. [Radio].  NRK-Østlandssendingen.
 • Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe & Lindstad, Arne Martinus (2009). Dative in Norwegian - Evidence from three dialects.
 • Johannessen, Janne Bondi; Lindstad, Arne Martinus & Laake, Signe (2009). Dative in Norwegian: Evidence from four dialects.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 31. mai. 2010 13:29 - Sist endra 3. apr. 2014 11:59