Katharina Heinz

Stipendiat - Middelalderstudier
Bilde av Katharina Heinz
English version of this page
Rom HW 125
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet

Bakgrunn

Bachelorgrad i skandinavistikk, Universität Wien (2013)

Mastergrad i skandinavistikk, Universität Wien og Universitetet i Oslo (2016)

 

Doktorgradsprosjekt

Prosjektet mitt handler om visualitet som en del av pedagogikk i middelalderen og hvordan den ble oppfattet i den intellektuelle kulturen i Norge i 1200-tallet. Denne analysen undersøker både materielle bilder som er representert i layouten av håndskriften og mentale bilder som er usynlige og som sees foran åndens øye i hovedmanuskriptet av Konungs skuggsjá (AM 243 ba fol). Det teoretiske grunnlaget som jeg anvender i avhandlingen er basert på middelaldersk retorikk. Slik kan begge bildetyper og deres forståelse i en middelaldersk kontekst sammenføres og bli interpretert fra et omfattende perspektiv som leder til ny innsikt i hvordan pedagogikk ble brukt i moralsk og spirituell opplæring innenfor den norske eliten på slutten av 1200-tallet.

Emneord: Norrøn filologi, Norrønt språk, Manuskriptkultur i middelalderen, Middelalder, Middelalderstudier, Doktorgradsstipendiat
Publisert 23. mai 2016 14:55 - Sist endret 21. mars 2017 19:52

Prosjekter

  • Visuality as gateway to knowledge in Old Norse educational thought: An analysis of material and mental images in Konungs skuggsjá (The King's Mirror)