kjerstwk

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Undervisning og veiledning

NOR1100 - Norsk grammatikk

NOR1107 - Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 1

NOR2120/4120 - Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2

LING1113  - Psykolingvistikk og sosiolingvistikk

EXFAC03-NORD - Examen facultatum nordiske studier

EXFAC03-SPR - Examen facultatum, språkvitenskap

NOR1108 - Klarspråk - korrekt og forståelig norsk 

NOR3090 - Bacheloroppgave i nordisk

Bakgrunn

Assistent/vitenskapelig assistent/forsker, UiO, 20122014

Master i nordisk språk, UiO, våren 2014

Bachelor i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap, UiO, våren 2012

Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiO/HiHM, våren 2009

 

 

Emneord: Norsk språk, Språknormering, Sosiolingvistikk, Språkvitenskap, Leksikografi

Publikasjoner

Kola, Kjersti Wictorsen (2014). Bokmålsbruk – hvorledes/hvordan/åssen og hvorfor?: Om bruken av morfologiske og ortografiske varianter i bokmålsnormalen (Masteroppgave, Universitetet i Oslo). Oslo: K. W. Kola

 

 • Kola, Kjersti Wictorsen (2012). A study of pupils’ understanding of the morphological information in the Norwegian electronic dictionary Bokmålsordboka and Nynorskordboka, In Ruth E Vatvedt Fjeld & Julie Matilde Torjusen (ed.),  Euralex 2012 Proceedings.  Euralex International Association for Lexicography.  ISBN 978-82-303-2228-4.  058.  s 672 - 675 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Kola, Kjersti Wictorsen & Odden, Oda Røste (2017). #Gørlza, nørdsa og æppene: en undersøkelse av bestemt form flertall i et utvalg engelske lånord. Vis sammendrag
 • Kola, Kjersti Wictorsen (2015). Bokmålsbruk - hvorledes/hvordan åssen og hvorfor?. Vis sammendrag
 • Kola, Kjersti Wictorsen (2015). Bokmålsbruk - hvorledes/hvordan/åssen og hvorfor? Om bruken av morfologiske og ortografiske varianter i bokmålsnormalen.
 • Kola, Kjersti Wictorsen (2015). Kampen for tilværelsen: de radikale variantenes posisjon i nyere bokmålstekster. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  2014, s 100- 113
 • Kola, Kjersti Wictorsen (2015). Åssen går det med radikalt bokmål?. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  2015(3)
 • Kola, Kjersti Wictorsen (2014). Bokmålsbruk – hvorledes/hvordan/åssen og hvorfor?. Vis sammendrag
 • Kola, Kjersti Wictorsen (2014). Bokmålsbruk – hvorledes/hvordan/åssen og hvorfor? Om bruken av morfologiske og ortografiske varianter i bokmålsnormalen. Vis sammendrag
 • Kola, Kjersti Wictorsen (2014). Bokmålsbruk – hvorledes/hvordan/åssen og hvorfor?: Om bruken av morfologiske og ortografiske varianter i bokmålsnormalen.
 • Kola, Kjersti Wictorsen (2014). Korleis ser bokmålet eigentleg ut?. Mål og makt.  ISSN 0332-7744.  (3), s 26- 32
 • Kola, Kjersti Wictorsen (2012). A study of pupils’ understanding of the morphological information in the Norwegian electronic dictionary Bokmålsordboka and Nynorskordboka. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. des. 2014 10:40 - Sist endret 4. sep. 2017 16:42