Kristian Lødemel Sandberg

Stipendiat - Nordisk litteratur
Bilde av Kristian Lødemel Sandberg
English version of this page
Rom HW 601
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet

Faglige interesser

 • Nordisk litteratur
 • Lærebokforsking
 • Tekstkritikk
 • Målrørsla
 • Postkolonial teori
 • Marxistisk tradisjon

Undervising

Hausten 2017:

NOR4340: Historieskriving og romanen

Bakgrunn

 • 2014: Årseining i tysk (Universitetet i Oslo)
 • 2013: Mastergrad frå Lektor- og adjunktprogrammet, studieretning Nordisk (Universitetet i Oslo)

Elles har eg vore omvisar ved Vinjestoga to sesongar (2012 og 2013) og gitt ut ei digital mattebok (2013).

Hausten 2015 var eg gjesteforskar ved Humboldt-Universität zu Berlin.

Er medlem av Det norske språk- og litteraturselskap.

Doktorgradsprosjekt

Kapitalistisk skuld etter 1989. Utviklinga av ein historiekritikk i fire verk av Kjartan Fløgstad

Når overklassen skriv historie, forsvinn den kapitalistiske skulda. Fløgstad skriv ho fram att. Slik oppstår ei motskrift til dei privilegerte si sjølvrettferd.

I forfattarskapen etter 1989 går Fløgstad mange stader i rette med tilfelle der skulda for overgrep mot arbeidarklassen i inn- og utland blir dekt til eller skriven bort – særleg der skuldfråskrivinga medvite eller umedvite tener kapitalistiske interesser.

Kva for narrative, kritiske og retoriske grep nyttar Fløgstad i oppgjera med slike former for skuldfråskriving, og korleis skil framferda i historieverka seg frå det som skjer i romanane?

Emneord: Nordisk litteratur, ScanGuilt, Doktorgradsstipendiat

Publikasjoner

 • Sandberg, Kristian Lødemel (2016). Connecting the Nordic Periphery to the Global World: Parallelisms and the World-System in Kjartan Fløgstad's Arbeidets lys and Grand Manila, In Bente Larsen & Jakob Lothe (ed.),  Perspectives on the Nordic.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-857-9.  Kapittel.  s 73 - 91
 • Sandberg, Kristian Lødemel (2016). Skuld og skuldmenn i dei nyaste romanane til Kjartan Fløgstad , I: Elisabeth Oxfeldt (red.),  Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027753.  Kap. 4.  s 76 - 94
 • Sandberg, Kristian Lødemel (2015). Målrørsla og A. O. Vinje i eit postkolonialt perspektiv. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter.  ISSN 0368-6310.  (1), s 78- 88

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. jan. 2015 10:19 - Sist endret 22. juni 2017 11:55