Lars Sigurdsson Vikør

professor (hovudredaktør) - Norsk Ordbok 2014
Bilde av Lars Sigurdsson Vikør
English version of this page
Telefon +47 22 85 43 29
Rom GA 125
Brukernavn
Besøksadresse Norsk Ordbok 2014 Gaustadalleen 30 D 1. etasje 0373 OSLO
Postadresse Norsk Ordbok 2014 Pb. 1021 Blindern 0315 OSLO

Sjå heimesida til Norsk Ordbok.

Emneord: Leksikografi, Norsk språk, Nordgermanske språk, Nynorsk, Språkplanlegging, Språkhistorie, Indonesisk

Publikasjoner

 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). Er nynorsk eit språk eller ei målform?, I: Knut E. Karlsen; Dagfinn Rødningen & Håvard Tangen (red.),  I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998753.  Kapittel.  s 181 - 188
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). Tydings- og formkomplekset skuld vs. skyld - eit innfløkt terreng, I: Bjørghild Kjelsvik; Christian-Emil Smith Ore; Lars Sigurdsson Vikør; Åse Wetås & Dagfinn Worren (red.),  Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  Artikkel.  s 239 - 248
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). Språkdokumentasjon og språkforsking. To sider av same sak, eller to saker?, I: Lars Sigurdsson Vikør; Helene Urdland Karlsen & Åse Wetås (red.),  Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-9008-3.  kapittel.  s 105 - 131
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). u - ubotsmann, v - vabra, vi, vigsel - vikværsk, w - worldcup, x - xylografi, y - ymen, z -zygote, æ - æling, ø - økst, øydfyrde - øyning, I å, åtfall - åtkomst, I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  ordartikkelbolkar.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2015). Alf Prøysen som dialektskribent - ortografiske strategiar, I: Karianne Hagen & Lars Anders Kulbrandstad (red.),  Et uvanlig godt språkøre - artikler om Alf Prøysen og språket.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-239-3.  artikkel.  s 17 - 27
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). t - tagst, tjulla - tjyte, tut - tuvut, tvik - tvikøyra, tytebær - tyvjug, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  Frå t - tagst til tytebær - tyvjug.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2012). Indonesiske ord i norsk, I: Unn Røyneland & Hans-Olav Enger (red.),  Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-704-6.  Artikkel.  s 399 - 412
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2012). skyld - skylist, sorg - soussjef, språk - språtug, stjagla - stjørnværing, strekk - strekkstyrke, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  Frå skyld til strekkstyrke.
 • Bakken, Kristin & Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Samansette preposisjonar i norske dialektar. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  29(2), s 191- 204
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). "... de rareste Ord og Talemaader i Sproget". Norske dialektar i 1743, I: Lars-Erik Edlund; Lennart Elmevik & Maj Reinhammar (red.),  Studier i dialektologi och sociolingvistik.  Swedish Science Press.  ISBN 978-91-85352-90-6.  kapittel.  s 307 - 314
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Den første norske tesaurus: Ivar Aasens Norsk Maalbunad. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  18, s 199- 222
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Nynorsk ordbokshistorie - eit oversyn, I: Tor Erik Jenstad & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251926874.  Kapittel.  s 1 - 22
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Steinar Schjøtt - ein pioner i nynorsk leksikografi, I: Tor Erik Jenstad & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251926874.  Kapittel.  s 23 - 38
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). s - sahrawisk, sjå - sjåværleg, skam - skamørd, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  Alfabetbolkar som over.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Language purism in the Nordic countries. International Journal of the Sociology of Language.  ISSN 0165-2516.  (204), s 9- 30 Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Rettskrivingsordbøker som normeringsreiskapar i Norden, I: Lars-Gunnar Andersson; Olle Josephson; Inger Lindberg & Mats Thelander (red.),  Språkvård och språkpolitik.  Norstedts Förlag.  ISBN 978-91-1-302998-6.  kapittel 15.  s 304 - 322
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Begrepet standardtalemål - forsøk på ei opprydding. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  27(1), s 49- 65
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Behandling av ordsamband i norske einspråklege eittbandsordbøker. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  16, s 241- 253
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). LSS gjennom femti år, del I: 1959-1989, I:  Femti år for folkemålet.  Landslaget for språklig samling.  ISBN 978-82-303-1311-4.  Artikkel.  s 9 - 37
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Lexicography and language planning in Scandinavia and the Netherlands, In Sandro Nielsen & Sven Tarp (ed.),  Lexicography in the 21st Century.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-2336-4.  Artikkel.  s 123 - 143
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Om normering av nynorsk på tidleg 2000-tal - behov eller trong?, I: Helge Omdal & Rune Røsstad (red.),  Språknormering: i tide og utide.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-518-9.  Artikkel.  s 269 - 281
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Sigurd Jarlsson på flukt. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  22, s 13- 33
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). n - najade, o - obstruksjon, p - pajonera, q - rae, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  ordartiklar.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2008). Behandling av fraseologi i Norsk Ordbok. Skrifter / Nordisk forening for leksikografi.  ISSN 0803-9313.  s 463- 474
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2008). Behandling av fraseologi i Norsk Ordbok, I: Ásta Svavarsdóttir; Gudrún Kvaran; Gunnlaugur Ingólfsson & Jón Hilmar Jónsson (red.),  Nordiske studier i leksikografi 9.  Nordisk forening for leksikografi.  ISBN 978-9979-654-05-6.  Artikkel.  s 465 - 476
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2008). I l, lara - larynx, leopard - lerøyra, m - magdalimesse, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7224-9.  artiklar.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (red.) (2017). Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  282 s.
 • Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2016). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  1648 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Karlsen, Helene Urdland & Wetås, Åse (red.) (2016). Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-9008-3.  216 s.
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (red.) (2014). Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  145 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2013). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  1608 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2012). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  1630 s.
 • Jenstad, Tor Erik & Vikør, Lars Sigurdsson (red.) (2011). Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251926874.  224 s.
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (red.) (2011). Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-623-0.  223 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Almenningen, Olaf; Hovdenak, Marit & Worren, Dagfinn (2011). Språk og samfunn - heime og ute. Festskrift til Lars S. Vikør 65 år Red.: Olaf Almenningen, Marit Hovdenak og Dagfinn Worren. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-632-2. Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun & Worren, Dagfinn (red.) (2011). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  1616 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2009). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  1624 s.
 • Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2008). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7224-9.  1638 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Ord og ordbøker. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-677-0.  265 s.
 • Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits & Vikør, Lars Sigurdsson (red.) (2007). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7026-9.  1602 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). To nye nynorskordlister. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  56(39), s 36- 36 Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). Den største ordboka over norsk språk - ein presentasjon av Norsk Ordbok.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). Ord frå Fron i Norsk Ordbok. Fronsbygdin.  ISSN 1504-3436.  13, s 88- 96
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (2016). Norsk Ordbok - om folket - av folket - for folket. Historia om ordboksverket fram til i dag, I: Lars Sigurdsson Vikør; Helene Urdland Karlsen & Åse Wetås (red.),  Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-9008-3.  kapittel.  s 15 - 39
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2015). <Melding av> W. Vandenbussche, E. H. Jahr og P. Trudgill (red.): Language Ecology for the 21st Century: Linguistic Conflicts and Social Environments. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 136- 146
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2015). O norueguês: Bokmål vs. Nynorsk, I: Robert Neil Baxter (red.),  Quem fala a minha lingua? (vol. 2).  Atraves editora.  ISBN 978-84-87305-88-7.  Artikkel.  s 121 - 150 Vis sammendrag
 • Jørgensen, Jon Gunnar; Kinn, Torodd & Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Maal og Minne 2-2014.
 • Jørgensen, Jon Gunnar; Vikør, Lars Sigurdsson & Kinn, Torodd (2014). Maal og Minne 1-2014.
 • Karlsen, Helene Urdland; Wetås, Åse; Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Tandberg, Andreas (2014). Føreord, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Helene Urdland Karlsen; Andreas Tandberg; Lars Sigurdsson Vikør & Åse Wetås (red.),  Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  Føreord.  s 7 - 9
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Alf Prøysen som dialektskribent.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Bibliografi over Dagfinn Worrens produksjon, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Helene Urdland Karlsen; Andreas Tandberg; Lars Sigurdsson Vikør & Åse Wetås (red.),  Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  Bibliografi.  s 139 - 143
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Etymologi på ein ny måte. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  21, s 357- 371 Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). [Melding av] Jens Johan Hyvik og Stephen J. Walton (red.): 'Der var ruskut å leggja utpå'. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 192- 198
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Qva gjæras skulle, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Helene Urdland Karlsen; Andreas Tandberg; Lars Sigurdsson Vikør & Åse Wetås (red.),  Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  Q.  s 83 - 85
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Soga om Håvard Isfjording.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Soga om røykdølane.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Soga om svarvdølane.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tekstsjanger og vitskaplegheit. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  53(33)
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tåtten om Ogmund Dott.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tåtten om Torgrim Hallesson.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tåtten om Torleiv Jarlsskald.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tåtten om Torvald Tasalde.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Varemerke og språk. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  s 62- 68 Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Varemerke som språk - ordmerke som problem. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  42(1), s 32- 34
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (2014). Leksikografar og kompetanse. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  53(31)
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). (Bokmelding av) Tore Kristiansen og Nikolas Coupland (red.): Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus 2011. 239 sider. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  31(1), s 111- 118
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). Aasens målbunad. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  41(2), s 32- 34
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). Skriftspråkssituasjonen i Noreg frå dansketida til i dag.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). Språkreformatoren Moltke Moe - eit hundreårsminne. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 143- 150
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2012). Eit pronomen i støypeskeia. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  s 89- 94
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2012). Erfaringar frå språkplanlegging og språkrøkt i Noreg.
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (2011). "At styrke og fremhjælpe det som norsk er" : Maal og Minne 100 år, I: Jon Gunnar Jørgensen & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Nordiskfaget - tradisjon og fornying.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-623-0.  0.  s 9 - 18
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Forord, I: Jon Gunnar Jørgensen & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Nordiskfaget - tradisjon og fornying.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-623-0.  Forord.  s 5 - 6
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Kløyvd infinitiv. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  s 20- 22
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Lexicography and lexicological research concerning Nynorsk and Norwegian dialects, In Tor Erik Jenstad & Lars Sigurdsson Vikør (ed.),  Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251926874.  Oppsummeringskapittel.  s 211 - 222
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). [Melding av] Arnold Dalen o.s.: Trøndersk språkhistorie og Helge Sandøy: Romsdalsk språkhistorie. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 143- 149
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Sigurd Jarlssons runeinnskrift : ein svarreplikk. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  24, s 157- 163
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). To norske tesaurusar.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). "... de rareste Ord og Talemaader". Norske dialektar i 1743.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). 2000-talet - ein gong til. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  38(4), s 28- 29
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Bokmelding: Edvard Storm: "Ord i den Guldbrandsdalske Dialect". Ei 1700-tals ordsamling frå Vågå, I: Jakup Skjedsvoll (red.),  Vågå - sagt og skrivi gjennom ti'in.  Mållaget Ivar Kleiven.  ISBN 978-82-7275-171-4.  bokmelding.  s 15 - 17
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Nynorskrettskrivinga inn for landing?.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Om normering av nynorsk.
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Egebakken, Inger (2010). Språkpolitikk fra 1830 til 1907, I:  Nettopp norsk SF Vg2/Vg3.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-33896-0.  kapittel.  s 353 - 366 Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Egebakken, Inger (2010). Språkpolitikk fra 1907 til i dag, I:  Nettopp norsk SF Vg2/Vg3.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-33896-0.  kapittel.  s 367 - 386 Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). " ... de rareste Ord og Talemaader i Sproget".
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). " ... de rareste Ord og Talemaader i Sproget".
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Ein liten sjanse.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Kjeldekritisk tilnærming til kjeldene for Norsk Ordbok.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Nynorsk ordbokshistorie med særleg vekt på Steinar Schjøtts innsats.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Uttalemarkeringar i Norsk Ordbok.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2008). Henrik Wergeland om språket. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  (1), s 1- 6
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2008). Norwegian (Norwegisch), In Ulrich Ammon & Harald Haarmann (ed.),  Wieser Enzyklopädie: Sprachen des europäischen Westens / Wieser Encyclopaedia: Western European Languages II.  Wieser Verlag.  ISBN 978-3-85129-796-6.  artikkel.  s 293 - 305
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2008). Ny norsk språkpolitikk?. Budstikken.  ISSN 1902-1445.  2(4), s 2- 7
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2008). Rettskrivingsordlister som normeringsreiskapar i Norden.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2008). Standardtalemål eller talemålsstandard?.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2008). Venneskrift til Tom Schmidt. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  47, s 40- 43 Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Egebakken, Inger (2008). Språkpolitikk fra 1830 til i dag, I: Stein Dillevig & Mette Haraldsen (red.),  Nettopp norsk. Påbygging til generell studiekompetanse.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-336973.  kapittel.  s 305 - 324
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2007). Behandling av fraseologi i Norsk Ordbok.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2007). <Bokmelding av> Annika Johansson: Nederländskans komen och svenskans komma (2006). TijdSchrift voor Skandinavistiek.  ISSN 0168-2148.  28(1), s 242- 250

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 28. mai 2013 15:54

Prosjekter

 • Ny norsk omsetjing av islendingesogene
 • Ny norsk språkhistorie