Mikael Males

Førsteamanuensis i norrøn filologi
Emneord: Norrøn filologi, Middelalder, Skaldediktning

Publikasjoner

  • Males, Mikael (2016). Applied Grammatica: Conjuring up the Native Poetae, In Stefka Georgieva Eriksen (ed.),  Intellectual Culture in Medieval Scandinavia.  Brepols.  ISBN 978-2-503-55307-8.  Kapitel 9.  s 263 - 307
  • Males, Mikael (2015). Er Ólafur Þórðarson höfundur Eglu?. Són.  ISSN 1670-3723.  13, s 173- 179
  • Males, Mikael (2014). Skáldskaparmál as a Tool for Composition of Pseudonymous Skaldic Poetry, In chase martin (ed.),  Eddic, Skaldic, and Beyond: Poetic Variety in Medieval Iceland and Norway.  Fordham University Press.  ISBN 978-0-8232-5781-2.  4.  s 62 - 74
  • Males, Mikael (2013). Allegory in Old Norse Secular Literature: Theoretical and Methodological Challenges. Viking and Medieval Scandinavia.  ISSN 1782-7183.  9, s 99- 132
  • Males, Mikael (2013). Wormianusredaktören: Språk, tro och sanning vid 1300-talets mitt. Arkiv för nordisk filologi.  ISSN 0066-7668.  (128), s 41- 77
  • Males, Mikael (2011). Egill och Kormákr - tradering och nydiktning :. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 115- 146
  • Males, Mikael (2008). Vellekla, dunhent och jónssonsk utgivning, I: Karl G. Johansson; Henrik Janson; Auður Magnúsdóttir; Mats Malm & Lena Rogström (red.),  "Vi ska alla vara välkomna!" Nordiska studier tillägnade Kristinn Jóhannesson.  Göteborgs universitet.  ISBN 978-91-633-2230-3.  kapitel.  s 363 - 368
  • Males, Mikael (2006). Den avhängiga: Kvinnoförakt som förutsättning för ett enda genus på 1200-talets Island?. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  19, s 65- 82

Se alle arbeider i Cristin

  • Males, Mikael (2010). Mytologi i skaldedikt, skaldedikt i prosa. En synkron analys av mytologiska referenser i medeltida norröna handskrifter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 15. feb. 2017 16:27