fjeld

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Undervisnings- og veiledningsområder

Leksikografi, norsk språkvitenskap

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILN

Leksikografisk bokmålskorpus

NorNett - et norsk ordnett

Nye ord i norsk

Emneord: Nordisk språk, Banning, Kvinnespråk, Norsk språk, Leksikografi

Publikasjoner

Rimelig ut fra sakens art. Dr.avhandling 1998

  • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Mnuta, Fekede (2016). Social and pragmatic rules of cursing and other routine formulas in Gurage and Norwegian culture. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  8(1), s 359- 386
  • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Saidi, Arash (2016). Hvordan slippe inn i Platons hage?, I: Asgerd Gudiksen & Henrik Hovmark (red.),  Nordiske Studier i Leksikografi 13 Rapport fra 13. Konference om Leksikografi i Norden København 19.-22. mai 2015.  Nordisk forening for leksikografi.  ISBN 978-87-992447-6-8.  Generelt program.  s 313 - 326
  • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2015). Om ordbokseksempler og stereotypisering av kjønn i noen nordiske ordbøker, I: Caroline Sandström (red.),  Perspektiv på lexikografi.  Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.  ISBN 978-952-5446-85-2.  kapittel.  s 35 - 65
  • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2015). Språklige varieteter eller språklige rariteter? Om bruk av valgfrie former i norsk bokmål. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  22, s 35- 56

Se alle arbeider i Cristin

  • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Kristiansen, Elsa (2017). Accommodation strategies and negotiation processes among young Norwegian people in a reality TV show: The use of FUCK.
  • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Kristiansen, Elsa (2016). Are woman really able to curse?.
  • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Saidi, Arash (2016). On Compiling a Norwegian Academic Vocabulary List, In Tinatin Margalitadze & George Meladze (ed.),  Proceedings of the XVII EURALEX International Congress.  Tbilisi University Press.  ISBN 9789941135422.  Reports on lexicographical and Lexicological Projects.  s 877 - 880
  • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2015, 14. januar). Hvorfor skriver så få kvinner på Wikipedia og andre oppslagsverk?. [Radio].  Kulturhuset P2.
  • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2015, 15. september). Om bruken av uttrykket "ikke sant?". [Radio].  Kulturhuset P2.
  • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Saidi, Arash (2015). Hvordan slippe inn i Platons hage? – Om kartlegging og dokumentasjon av norsk akademisk vokabular. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. feb. 2014 09:48 - Sist endret 16. mai 2014 12:43