Hanne Haugli

Stipendiat - Nordisk språk
English version of this page
Mobiltelefon 91845961
Rom HW 125
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Ph.d.-prosjekt

En sjangerpedagogisk tilnærming til literacy er en eksplisitt skriveopplæring knyttet til funksjonell grammatikk. Det innebærer et fokus på teksters hensikt, språk og struktur parallelt med innholdet. Hensikten med min klasseromsstudie er å synliggjøre hvordan lærere kan utfordre og støtte andrespråkselever i arbeidet med å utvikle fagspråk og tekstkompetanse. Doktorgradsprosjektet mitt (2016-2019) har arbeidstittelen Tekstsamtaler som støtte for andrespråkskriving. En sjangerpedagogisk tilnærming til literacy i heterogene klasser på barnetrinnet.

 

Bakgrunn

2008-2016 Rådgiver på Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO

1999 Hovedfag i nordisk ved UiO

1996-2008 Lærer i videregående og voksenopplæring 

 

Faglige interesser

Minoritetsspråklige elever i skolen, andrespråksundervisning, sjangerpedagogikk

 

Emneord: Norsk som andrespråk, Literacy, Doktorgradsstipendiat, Andrespråksdidaktikk
Publisert 9. aug. 2016 09:27 - Sist endret 16. mai 2018 10:21