Liv Andlem Harnæs

English version of this page
Telefon +47-22855958
Rom HW 316
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

cand.philol. 1981

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Norsk som andrespråk, særlig fonetikk og fonologi
 • Norsk for internasjonale studenter

Faglige kompetanseområder

 • Andrspråksfonetikk og -fonologi
 • Norsk for internasjonale studenter

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILN

 • Etablering og utvidelse av muntlig del av Norint-korpuset: korpus over muntlig og skriftlig norsk hos internasjonale studenter ved UiO, i samarbeid med Tekstlaboratoriet ved ILN.
 • Akustisk analyse av det norske talespråket til internasjonale studenter ved UiO.
Emneord: Fonetikk, Fonologi, Norsk som andrespråk, Akustisk analyse, Arabisk, Norsk for internasjonale studenter

Publikasjoner

 • Harnæs, Liv Andlem (2017). Ordtoner i det norske talespråket til utenlandske studenter med tysk som førstespråk. En akustisk studie og et didaktisk perspektiv. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. DOI: 10.18261/ISSN.2535-3381-2017-02-04. (2), s 157-191

 • van Dommelen, Wim A. & Harnæs, Liv Andlem (2014). Vokalkvalitet i S2-uttale: arabisk- og russisktalendes realisering av trange vokaler i norsk. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  9(2), s 31- 46

 • Harnæs, Liv Andlem & van Dommelen, Wim A. (2013). Hvordan realiserer andrespråksbrukere norsk kvantitetsdistinksjon? Varighetsmålinger i norsk som andrespråk. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (1), s 53- 69
 • Vokaler hos andrespråksbrukere: en akustisk og perseptuell studie. Vokaler i det norske talespråket til tre utenlandske leger med arabisk som morsmål. NOA. Norsk som andrespråk 1/2009

 • Uttale og uttaleopplæring i norsk som andrespråk. I: Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2008

 • Reaksjoner på utenlandsk aksent i norsk. NOA. Norsk som andrespråk 2001, nr 23

 • Awadh, Anne-Lise og Liv Andlem Harnæs: Ikke bare ord. En lærebok i norsk språk og kultur. Cappelen 1992

 

 • Harnæs, Liv Andlem (2017). Ordtoner i det norske talespråket til utenlandske studenter med tysk som førstespråk. En akustisk studie og et didaktisk perspektiv.. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  1(2), s 157- 191 . doi: 10.18261/issn.2535-3381-2017-02-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • van Dommelen, Wim A. & Harnæs, Liv Andlem (2014). Vokalkvalitet i S2-uttale: arabisk- og russisktalendes realisering av trange vokaler i norsk. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  9(2), s 31- 46
 • Harnæs, Liv Andlem & van Dommelen, Wim A. (2013). Hvordan realiserer andrespråksbrukere norsk kvantitetsdistinksjon? Varighetsmålinger i norsk som andrespråk. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (1), s 53- 69
 • Harnæs, Liv Andlem (2009). Vokaler hos andrespråksbrukere: en akustisk og perseptuell studie. Vokaler i det norske talespråket til tre utenlandske leger med arabisk som morsmål. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (1) Vis sammendrag
 • Harnæs, Liv Andlem (2008). Uttale og uttaleopplæring i norsk som andrespråk, I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27707-9.  kapittel 8.  s 177 - 193
 • Harnæs, Liv Andlem (2004). Uttale og uttaleopplæring i norsk som andrespråk, I: Elisabeth Selj; Else Ryen & Inger Lindberg (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-21772-5.  kapittel 8.  s 215 - 230 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Harnæs, Liv Andlem (2017). Toneaksenter i det norske talespråket til utenlandske studenter med tysk som S1. En akustisk studie og et didaktisk perspektiv.
 • Harnæs, Liv Andlem & Tomson, Annely (2014). Muntlig korpus - voksne deltakere på norskkurs ved UiO.
 • Harnæs, Liv Andlem & van Dommelen, Wim A. (2013). Produksjon av norske vokaler hos L2-brukere med arabisk og russisk som morsmål.
 • Harnæs, Liv Andlem (2008). Vokalproduksjon hos andrespråksbrukere i kontrastivt perspektiv. En akustisk og perseptuell studie.
 • Harnæs, Liv Andlem (2007). Vokalproduksjon i det norske talespråket til tre irakiske leger med arabisk som morsmål. En akustisk analyse.
 • Harnæs, Liv Andlem (2001). Reaksjoner på utenlandsk aksent i norsk. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  23, s 79- 113 Vis sammendrag
 • Harnæs, Liv Andlem (2001). Reaksjoner på utenlandsk aksent i norsk.
 • Harnæs, Liv Andlem (2001). Reaksjoner på utenlandsk aksent i norsk. Pedagogiske konsekvenser.
 • Harnæs, Liv Andlem (2001). Uttaleundervisning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 6. mars 2018 16:56