Lasse Morten Johannesen

Førstelektor
Bilde av Lasse Morten Johannesen
English version of this page
Telefon +4722857242
Rom HW 307
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus 5. etasje Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Hovedkompetanse:

Språk og innhold i første- og andrespråklige sykepleieres pasientjournaler, Norsk språk og kommunikasjon for utenlandske leger og annet helsepersonell, norsk litteratur og litteraturdidaktikk i andrespråkperspektiv.

Litt om publikasjoner:

Jeg er medforfatter av flere læreverk i språk og kommunikasjon for utenlandsk helsepersonell og har i forbindelse med EU-prosjektene MedVoice og TellRight vært medforfatter av nettbaserte kurs i norsk for utenlandske medisinstudenter og utenlandsk helsepersonell. Jeg har forfattet modul i nettdidaktikk for utviklere av språkkurs på nett, dette også som del av TellRight sitt nettbaserte kurs TellRightTrainer. TellRight var organisert av Det medisinske fakultet, Universität Humboldt, Berlin. Videre har jeg skrevet artikler om litteraturundervisning for utenlandske studenter og elever med norsk som andrespråk og vært medredaktør for antologier for nyere norsk litteratur. Antologiene er utgitt i Tyskland (Eiswasser) og Ungarn (Polisz).

Rapport om språklig og sykepleiefaglig kvalitet i første- og andrespråklige sykepleieres rapporter (KVAPP) 2017 (PDF)

Emneord: Språklæring, Norsk språk, Nordisk litteratur

Publikasjoner

 • Johannesen, Lasse Morten (2000). Cecilie Løveids Sug Symbolske trekk i Kjerstis omverden. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  325 sider, s 120- 132 Vis sammendrag
 • Johannesen, Lasse Morten (1998). A frontokól a nyitottságig és a sokféleségig, A norvég próza az ötvenes évektöl napjainkig. POLISZ (Politikk-Litteratur).  (36), s 11- 28
 • Johannesen, Lasse Morten (1998). "Skjønnlitteratur på fiksjonens og elevenes premisser", I: Reidun Aambø (red.),  Litteraturmøte.  Cappelen forlag, LNU.  s 77 - 94
 • Kovács, Ferenc & Johannesen, Lasse Morten (1998). Norvég próza az ötvenes évektôl napjainkig (Norsk prosa 1945-1998). POLISZ (Politikk-Litteratur).  36, s 11- 28 Vis sammendrag
 • Johannesen, Lasse Morten (1988). Svalbard - im Spiel der Supermächte, I: Ingvar Ambjørnsen & Gabriele Haefs (red.),  Norwegen, Ein politisches Reisebuch.  VSA-Verlag, Hamburg.  ISBN 3-87975-442-X.  s 223 - 228

Se alle arbeider i Cristin

 • Ryen, Else & Johannesen, Lasse Morten (2014). Grunnbok i helsenorsk. Språk og kommunikasjon for fremmedspråklig helsepersonell. Læremiddelforlaget.  ISBN 978-82-92284-91-9.  164 s.
 • Ryen, Else & Johannesen, Lasse Morten (2014). Grunnbok i helsenorsk. Språk og kommunikasjon for fremmedspråklig helsepersonell. Arbeidsbok. Læremiddelforlaget.  ISBN 978-82-92284-90-2.  51 s.
 • Ryen, Else & Johannesen, Lasse Morten (2010). Helsenorsk. Språk og kommunikasjon for fremmedspråklig helsepersonell. Arbeidsbok. Læremiddelforlaget.  ISBN 978-82-9228-446-9.  61 s.
 • Ryen, Else & Johannesen, Lasse Morten (2010). Helsenorsk. Språk og kommunikasjon for fremmedspråklig helseprersonell. Læremiddelforlaget.  ISBN 978-82-9228-445-2.  190 s.
 • Ryen, Else & Johannesen, Lasse Morten (2009). Grunnbok i helsenorsk. Språk og kommunikasjon for fremmedspråklig helsepersonell. Læremiddelforlaget.  ISBN 978-82-9228-438-4.  152 s.
 • Ryen, Else & Johannesen, Lasse Morten (2009). Grunnbok i helsenorsk. Språk og kommunikasjon for fremmedspråklig helsepersonell. Arbeidsbok. Læremiddelforlaget.  ISBN 978-82-9228-439-1.  48 s.
 • Ryen, Else & Johannesen, Lasse Morten (2003). Grunnbok i helsenorsk. Språk og kommunikasjon for fremmedspråklig helsepersonell. Læremiddelforlaget.  ISBN 82-7997-035-5.  151 s.
 • Ryen, Else & Johannesen, Lasse Morten (2003). Grunnbok i helsenorsk. Språk og kommunikasjon for fremmedspråklig helsepersonell. Arbeidsbok. Læremiddelforlaget.  ISBN 82-7997-036-3.  47 s.
 • Johannesen, Lasse Morten (2001). Helsenorsk, Norsk språk og kommunikasjon for fremmedspråklig helsepersonell, Arbeidsbok. Læremiddelforlaget AS.  ISBN 82-7997-019-3.  61 s.
 • Ryen, Else & Johannesen, Lasse Morten (2001). Helsenorsk. Språk og kommunikasjon for fremmedspråklig helsepersonell. Læremiddelforlaget.  ISBN 82-7997-018-5.  192 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johannesen, Lasse Morten & Ryen, Else (2017). Hvordan står det til? En analyse av innhold og språkbruk i journalnotater forfattet av sykepleiere med norsk som andrespråk.
 • Johannesen, Lasse Morten (2016). Språklig og sykepleiefaglig kvalitet i et utvalg vaktskiftrapporter forfattet av sykepleiere med norsk som førstespråk og sykepleiere med norsk som et andrespråk Sykepleieres journalføring i et første- og andrespråklig perspektiv og pasientperspektiv.
 • Johannesen, Lasse Morten (2016). Sykepleiere med norsk som andrespråk - noen faglige hovedprofiler.
 • Johannesen, Lasse Morten (2006). Oversettelse av medisinske (fag)tekster fra tysk til norsk.
 • Johannesen, Lasse Morten (2005). Online Learning: Theory and Practice. [www ].
 • Johannesen, Lasse Morten & Ryen, Else (2005). Norwegian for Nurses/Norsk for fremmedspråklige sykepleiere. Helsenorsk. [www ].
 • Johannesen, Lasse Morten (2004). Structure and Functionality of the netbased TellRight Lanugage Course Norwegian for Nurses.
 • Johannesen, Lasse Morten & Ryen, Else (2004). Norsk for fremmedspråklige sykepleiere. Helsenorsk. Nettbasert språkkurs.
 • Johannesen, Lasse Morten (2004). Didactics - E-Learning Module 3, TellRight Trainer. [www ]. Vis sammendrag
 • Johannesen, Lasse Morten (2001). "Bruk av skjønnlitteratur i undervisningen av voksne fremmedspråklige elever som følger B-løpet.". Vis sammendrag
 • Johannesen, Lasse Morten (2001). "Linjer og tendenser i norsk litteratur i 1970- og 80-åra". Vis sammendrag
 • Johannesen, Lasse Morten & Ryen, Else (2001). Språklæring via nett - nye muligheter eller gammel vin i ny sekk?.
 • Johannesen, Lasse Morten; Ryen, Else; Kamps, Harald & Antonsen, Roger (2001). Kurs i norsk for utenlandske medisinstudenter, begynnernivå MedVoice. [www ].
 • Langkafel, Peter; Johannesen, Lasse Morten; Ryen, Else; Oehlsen, Arne; Ritzenhoff, Stefan & Vijande, Manuel (2001). Internet-based Language Training for Medical Students and Doctors in German, Spanish and Norwegian.
 • Johannesen, Lasse Morten (2000). Bruk og tilrettelegging av litterære tekster i norskundervisning med elever med norsk som andrespråk med fokus på leseforståelse og kulturell bakgrunn.
 • Johannesen, Lasse Morten & Ryen, Else (2000). Kurs i norsk språk og kommunikasjon for EØS-tannleger. Modul 4. Kurs i norsk språk og kommunikasjon for helsepersonell fra EØS III.
 • Johannesen, Lasse Morten & Ryen, Else (2000). Kurs i norsk språk og kommunikasjon for sykepleiere fra EØS-området. Modul 1 - 4. Kurs i norsk språk og kommunikasjon for helsepersonell fra EØS-området IV.
 • Johannesen, Lasse Morten & Ryen, Else (1999). Kurs i norsk språk og kommunikasjon for EØS-leger Modul 1 - 4 (revidert utgave, 1. utgave 1997).
 • Johannesen, Lasse Morten & Ryen, Else (1999). Kurs i norsk språk og kommunikasjon for EØS-leger med spesialistutdanning Del 1 - 3.
 • Johannesen, Lasse Morten (1997). Von Fronten zur Vielfalt - Entwicklungslinien in der neueren norwegischen Literatur. Eiswasser.  ISSN 0946-7912.  I-II, s 10- 24 Vis sammendrag
 • Johannesen, Lasse Morten; Haefs, Gabriele & Riewerts, Cornelius (1997). Eiswasser, Norwegen Special. Eiswasser. I-II. Vis sammendrag
 • Johannesen, Lasse Morten (1993). Bruk og tilrettelegging av fiksjonslitteratur i andre- og fremmedspråksundervisningen. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (nr 16), s 48- 68 Vis sammendrag
 • Johannesen, Lasse Morten (1992). Mord am Fjord, Norwegische Kriminalromane. Norwegen, Das offizielle Reisehandbuch.  s 110- 111 Vis sammendrag
 • Johannesen, Lasse Morten (1991). Noorse moordromans, Detective-literatuur van Noorse bodem. Noorwegen.  s 110- 111

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 15. mars 2018 22:08