Olaf Almenningen

Bilde av Olaf Almenningen
English version of this page
Telefon +47-22854392
Rom GA 207
Brukernavn
Besøksadresse Norsk Ordbok 2014 Gaustadalleen 30 D 2. etasje 0373 OSLO

Sjå heimesida til Norsk Ordbok.

Emneord: Norsk språk, Redaktør, Leksikografi, Sosiolingvistikk, Språkhistorie

Publikasjoner

 • Almenningen, Olaf (2016). uti-utmanøvrera 32 sider va-vakking 26 sider vass-V-dal 57 sider ymis-yring 22 sider, I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  manussider.
 • Almenningen, Olaf (2013). støl-stølyndt, sum-sumål,så-sånig, så sant-såøyra, ting-tirøygd, trel-treskive, tvo-tvostep, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  Frå støl-stølyndt til tvo-tvostep.
 • Almenningen, Olaf (2012). skrap-skrevsylte, smadder-smeling, spir-spjåte, stall-stamokse og stamra-standåker, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  ordbokstekst.
 • Almenningen, Olaf (2011). regresjon-reilsjuk, rin-rirvunden, ski-skimuseum, skjegl-skjelvsleri, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  Alfabetbolkar som over.
 • Almenningen, Olaf (2009). mål-måndagsverk ol-olympisk papir-paråre pria-priskil, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  spalte 154-192, 680-707, 1080-1116 og 1407-1427.
 • Almenningen, Olaf (2008). leu-l'hombre, likehalden-likåt, læ-lævstikk og mat-matåte, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7224-9.  Band 7.
 • Almenningen, Olaf (2007). Ordtilfanget i Per Sivles "Vossastubbar", I: Gunnstein Akselberg & Johan Myking (red.),  Å sjå samfunnet gjennom språket.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-456-4.  Ordtilfang.  s 15 - 23
 • Almenningen, Olaf (2007). kj-kjavut, kjena-kjervunge, klund-kluve, kon-kongurvåve, I: Oddrun Grønvik; Laurits Killingbergtrø & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7026-9.  kj-kjavut, kjena-kjervunge, klund-kluve, kon-kongurvåve.
 • Almenningen, Olaf (2005). hem-hepte, hy-hyvring, høk-høyår, I: Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 5.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6579-6.  hem-hepte, hy-hyvring, høk-høyår.
 • Almenningen, Olaf (2003). To ordsamlingar frå Voss med 60 års mellomrom, I: Gunnstein Akselberg; Anne marit Bødal & Helge Sandøy (red.),  Nordisk dialektologi.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-381-6.  Seksjonsinnlegg.  s 227 - 235
 • Almenningen, Olaf; Roksvold, Thore A.; Sandøy, Helge & Vikør, Lars S (2002). Vikingtid og høgmellomalder (om lag 800 til 1350), Seinmellomalderen (1350-1536, Dei nordiske grannemåla, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  Språk og samfunn gjennom tusen år. Ei norsk språkhistorie.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00252-8.  s 29 /181 - 46 /190
 • Almenningen, Olaf (2002). "The Norwegian language background". Kerneman Ditionary News.  ISSN 1565-4745.  (10. 2002), s 16- 17 Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf (2001). Nytt hefte av Norsk Ordbok, I: Laurits Killingbergtrø (red.),  Ord om ord.  Seksjon for leksikografi og målføregransking, INL, Universitetet i Oslo.  s 15 - 17 Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf (2001). På konferanse i vesterveg, I: Laurits Killingbergtrø (red.),  Ord om ord.  Seksjon for leksikografi og målføregransking, INL, Universitetet i Oslo.  s 52 - 54 Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf (2001). "Seksjon for leksikografi og målføregransking 2001", I: Laurits Killingbergtrø (red.),  Ord om ord.  Seksjon for leksikografi og målføregransking, INL, Universitetet i Oslo.  s 6 - 15 Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf (1999). Austmannalaget og nynorsken på Austlandet. Språkpolitiske hovudliner gjennom 100 år, I: Turid Kleiva; Ingeborg Donali; Trygve Nesset & Helen Øygarden (red.),  Austlandsmål i endring.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5354-2. Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf (1992). "Nynorsken gjennom 150 år. Eit lengdesnitt", I: Jostein Nerbøvik (red.),  Forprosjekt til Ivar Aasen-senteret - eit nasjonalt senter for nynorsk skriftkultur.  Møreforsking, Volda.  ISBN 82-7692-009-8.  s 30 - 40 Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf (1989). "Ord med førestavinga be- i nynorsk skriftmål. Språkleg frigjering eller ugras i målåkeren?", I: Olaf Almenningen & Oddrun Grønvik (red.),  Ord og mål. Festskrift til Magne Rommetveit.  Kringkastingsringen.  ISBN 82-90645-02-3.  s 39 - 58
 • Almenningen, Olaf (1987). "Opplæringsmål og foreldrerett. Striden om skulemålet 1971-1985.", I: Tove Bull; Ernst Håkon Jahr & Geirr Wiggen (red.),  Mål og medvit. Heidersskrift til Kjell Venås på 60-årsdagen.  Novus Forlag. Oslo 1987.  ISBN 82-7099-131-7.  s 213 - 236
 • Almenningen, Olaf (1981). Lagssoga. Noregs Mållag 1906-1945, I: Olaf Almenningen & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Målreising i 75 år. Noregs Mållag 1906-1981.  Fonna Forlag. Oslo 1981.  ISBN 82-513-0070-3.  s 45 - 205
 • Almenningen, Olaf (1981). Noregs Mållag 1906-1945. Lagssoge, I: Olaf Almenningen; Lars Sigurdsson Vikør; Åsmund Lien; Arve Elvik & Botolv Helleland (red.),  Målreising i 75 år.  Fonna Forlag. Oslo 1981..  ISBN 82-513-0070-3.  s 42 - 204 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (red.) (2014). Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  145 s.
 • Almenningen, Olaf & Søyland, Aud (2012). Praktisk nynorsk for lærarstudentar. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7939-2.  128 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Almenningen, Olaf; Hovdenak, Marit & Worren, Dagfinn (2011). Språk og samfunn - heime og ute. Festskrift til Lars S. Vikør 65 år Red.: Olaf Almenningen, Marit Hovdenak og Dagfinn Worren. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-632-2. Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf & Søyland, Aud (2007). Den beste boka i praktisk nynorsk for lærarstudentar. 3. utg. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7074-0.  96 s.
 • Almenningen, Olaf (2006). Innføring i nynorsk for høgare utdanning. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6785-3.  224 s.
 • Almenningen, Olaf (red.) (2005). Norsk Ordbok, band 5 ("hem"-"hepte", "hy"-"hyvring" og "høk"-"høyår"). Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6579-6.  79 s.
 • Almenningen, Olaf (2003). Studentar i målstrid. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5698-3.  61 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Hageberg, Arnbjørg; Killingbergtrø, Laurits; Myhren, Magne; Nordlie, Sigurd; Worren, Dagfinn; Bø, Reidar; Jenstad, Tor Erik & Vik, Gudrun Dahler (2002). Norsk Ordbok band 4: gigle - harlemmerolje. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6150-2.  816 s. Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf (2002). Norsk Ordbok, hefte 5 band IV bolken "halda-halvåttung" (56 s.). Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6061-1.  56 s. Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf (2002). "Språk og samfunn gjennom tusen år". Revidert utgåve. 2002. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00252-8.  208 s. Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf (2001). Norsk Ordbok, hefte 4 av band IV, "gy-gåvug" og "hal-halda". Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5797-1.  78 s.
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Hageberg, Arnbjørg; Jenstad, Tor Erik; Killingbergtrø, Laurits; Myhren, Magne; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2001). Norsk Ordbok. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5797-1.  160 s.
 • Myhren, Magne; Nordlie, Sigurd Magne; Killingbergtrø, Laurits; Almenningen, Olaf; Worren, Dagfinn; Grønvik, Oddrun & Vikør, Lars Sigurdsson (2000). Norsk ordbok. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5447-6.
 • Almenningen, Olaf (1999). Norske Ordtak. Frifant forlag.  ISBN 82-7889-024-2.  311 s. Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf (1998). Norsk Ordbok, band IV, hefte 2, bolk glamfull - gljåtreleg. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-4646-5.  41 s.
 • Almenningen, Olaf; Bjørkvold, Eva & Søyland, Aud (1998). Den beste boka i praktisk nynorsk for lærarstudentar. Det Norske Samlaget.  96 s.
 • Almenningen, Olaf (1996). Norsk Ordbok, hefte 1, band IV gla-glamen. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-4646-5.
 • Almenningen, Olaf & Søyland, Aud (1995). Praktisk nynorsk. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-4431-4.  96 s.
 • Almenningen, Olaf & et. al, [Mangler fornavn] (red.) (1992). Språk og samfunn gjennom tusen år : ei norsk språkhistorie. <5. utg.>. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-21594-6.
 • Almenningen, Olaf; Forsmo, Johan; Grønnevold-Olsen, Egil; Haukvik, Arne & Kuvås, Målfrid (1992). "Bragder utan like. Høgdepunkt gjennom 80 års idrettsliv" Idrottslaget i BUL 80 år. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-3951-5.  250 s.
 • Almenningen, Olaf; Roksvold, Thore A.; Sandøy, Helge & Vikør, Lars Sigurdsson (red.) (1990). Språk og samfunn gjennom tusen år. Ei norsk språkhistorie. Universitetforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-21080-4.
 • Almenningen, Olaf & Grønvik, Oddrun (red.) (1989). Ord og Mål. Festskrift til Magne Rommetveit 4. oktober 1988. Kringkastingsringen.  ISBN 82-90645-02-3.
 • Almenningen, Olaf & Grønvik, Oddrun (red.) (1989). Ord og mål. Festskrift til Magne Rommetveit. Kringkastingsringen.  ISBN 82-90645-02-3.
 • Almenningen, Olaf; Vikør, Lars Sigurdsson; Dale, Alv Reidar E & Forberg, Sæbjørn (1989). "Og byen er vår bror. Bondeungdomslaget i Oslo 1899-1989". Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-3461-0.  286 s.
 • Almenningen, Olaf (1984). Målstrev og målvokster 1905-1913 (Hovudoppgåve ved UiO H-1982). Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-2516-6.  307 s.
 • Almenningen, Olaf; Roksvold, Thore A.; Sandøy, Helge & Vikør, Lars Sigurdsson (red.) (1981). Språk og samfunn gjennom tusen år. Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-05430-6.
 • Almenningen, Olaf & Vikør, Lars Sigurdsson (red.) (1981). Målreising i 75 år. Noregs Mållag 1906-1981. Fonna Forlag. Oslo 1981.  ISBN 82-513-0070-3.
 • Almenningen, Olaf; Vikør, Lars Sigurdsson; Lien, Åsmund; Elvik, Arve & Helleland, Botolv (red.) (1981). Målreising i 75 år. Fonna Forlag. Oslo 1981..  ISBN 82-513-0070-3.
 • Almenningen, Olaf (1981). Målpolitiske artiklar 1905-1920. Noregs Boklag.  ISBN 82-522-0485-6.  194 s.
 • Almenningen, Olaf; Roksvold, Thore A.; Sandøy, Helge & Vikør, Lars Sigurdsson (1981). Språk og samfunn gjennom tusen år. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-05430-6.  170 s.
 • Almenningen, Olaf & Lien, Åsmund (1978). Striden for nynorsk bruksmål. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-0856-3.  167 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Karlsen, Helene Urdland; Wetås, Åse; Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Tandberg, Andreas (2014). Føreord, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Helene Urdland Karlsen; Andreas Tandberg; Lars Sigurdsson Vikør & Åse Wetås (red.),  Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  Føreord.  s 7 - 9
 • Almenningen, Olaf (2005). Stoda for nynorsken og målrørsla i 1905. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  (1-2), s 38- 42
 • Almenningen, Olaf (2002). To ordsamlingar frå Voss med 60 års mellomrom.
 • Almenningen, Olaf; Dalen, Arnold; Sandøy, Helge; Torp, Arne & Vikør, Lars Sigurdsson (red.) (2002). Målgranskaren frå Årdal. Heidersskrift til Andreas Bjørkum på 70-årsdagen 30. mars 2002.
 • Almenningen, Olaf; Dalen, Arnold; Sandøy, Helge; Torp, Arne; Vikør, Lars Sigurdsson; Wiggen, Geirr & Worren, Dagfinn (2002). Målgranskaren frå Årdal. Heidersskrift til Andreas Bjørkum på 70-årsdagen 30. mars 2002.
 • Almenningen, Olaf (2002). "Alexander Seippel og nynorsk bibelmål". Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf (2002). "Norsk Ordbok 2014". Foredrag i Oslo Mållag og BUL i Oslo 23.10.2002. Vis sammendrag
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Almenningen, Olaf (2002). A Tale of Two Tongues: language and Lexicography in Norway. Newsletter - Kernelman Dictionaries. Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf (2001). Bokmelding av "Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes". Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  (2 - 2001), s 277- 284 Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf (2001, 01. januar). "Dagens ord". Fast innslag i WOK, NRK P2 ein gong i veka. [Radio].  Oslo : WOK i NRK P2. Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf (2001). "Noregs Mållag 95 år - foredrag om skipingsmøtet i Oslo 5. februar 1906".
 • Almenningen, Olaf (2001, 18. januar). "Norsk Ordbok og utviklinga i norsk språk". [Radio].  Oslo : NRK P2. Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf (1999). Austmannalaget og nynorsken på Austlandet.
 • Almenningen, Olaf (1999). Norsk Ordbok - eit nasjonalt storverk.
 • Almenningen, Olaf (1999). Nøkkel til nynorsk. Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf (1999). Tre ordsamlingar frå Trøndelag. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi.  ISSN 0806-7791.  (5), s 67- 70 Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf (1998). "Riksspråksord i svensk og dialektord i norsk.".
 • Almenningen, Olaf (1996). "Då tida var fullkomen". Bokmelding om Kjell Venås' biografi om Ivar Aasen. 1996. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (nr. 49)
 • Almenningen, Olaf (1996). "Nynorsk i Noreg i dag". Språknytt.  ISSN 0333-3825.  (Nr. 1/1996), s 38- 43
 • Almenningen, Olaf (1995). Frå "flusker" til "gigla". Bokmelding om band 3 av Norsk Ordbok 1995. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Almenningen, Olaf (1994). "Ordsamlingar på dialekt - røynsler frå eit prosjekt".
 • Almenningen, Olaf (1993). "Ordsamlingar på dialekt - problem og utfordringar".
 • Almenningen, Olaf (1990). "Ord, identitet og nynorsk normering".
 • Almenningen, Olaf & Grønvik, Oddrun (red.) (1989). Ord og mål. Festskrift til Magne Rommetveit.
 • Almenningen, Olaf (1988). "På godt norsk". Gula tidend.  ISSN 0807-5719. Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf (1984). "Dialektlina i trøndsk målreising". Mål og makt.  ISSN 0332-7744.  (Nr. 4/1984), s 13- 30

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 28. mai 2013 15:58