Sissel Furuseth

Førsteamanuensis - Nordisk litteratur
Bilde av Sissel Furuseth
English version of this page
Telefon +47-22859153
Mobiltelefon + 47 92414651
Rom 614
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Forskningsleder (50%) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier for perioden 1. august 2017 til 31. desember 2020.

Fagprofil

Kritikkhistorie - litteratursosiologi - litterære tidsskrifter - intermedialitet - feministisk kritikk - modernisme - metrikk og kognitiv poetikk - retorikk - økokritikk

Aktuelt

Undervisning

Ingen undervisning våren 2018.

Våren 2017: NOR4314 Litteraturkritikk; NOR1300 Nordisk litteratur 1800-2000.

Høsten 2016: NOR1300 Nordisk litteratur 1800-2000; NOR2360 Økokritikk i nordisk litteratur; NOR4340 Litteratur og intermedialitet.

Bakgrunn

Professor i nordisk litteratur ved NTNU 2011-2016

Leder for det NFR-finansierte forskningsprosjektet Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000: verdiforvaltning og mediering (FRIHUM 2009-2015) 

Siste monografi: Forfatteren som kritiker (Novus, 2015)

Disputerte for dr.art.-graden i 2003 med en avhandling om Gunvor Hofmos lyrikk. Se kortversjon på nypoesi.net.

Nettverk

Emneord: Nordisk litteratur, Litteraturkritikk, Digital humaniora, Retorikk, Litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, kognitiv poetikk

Publikasjoner

Furuseth, Sissel (2017). Ubalanse i det globale regnskapet. Om økologisk urett og gjenoppreisning i Gert Nygårdshaugs Mengele Zoo. I: Elisabeth Oxfeldt & Jonas Bakken (red.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030234. 195-215.

Furuseth, Sissel (2016). The literary magazine and the making of a writer: Gunnhild Øyehaug in the space of possibles, In: Sarah J Paulson & Anders Skare Malvik (ed.),  Literature in Contemporary Media Culture. Technology -- Subjectivity -- Aesthetics.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027201294. 149-170.

Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (red.) (2016). Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  652 s.

Furuseth, Sissel (2016). Tabloidkritikkens far. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. (43), 48-49.

Furuseth, Sissel (2015). Forfatteren som kritiker. Novus Forlag.  ISBN 9788270998272.  280 s.

Furuseth, Sissel (2014). Hos alt som ikke har navn. Hans Børlis lyrikk i et økokritisk perspektiv, I: Hans Kristian Strandstuen Rustad & Henning Howlid Wærp (red.),  Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0244-0. 151-162

Furuseth, Sissel (2014). Ludvig Holberg som litteratursosiolog og kritikkhistorisk kilde, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5. 27-50.

Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (red.) (2010). Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2718-5. 312 s.                          

 • Furuseth, Sissel (2017). Fugleskrift (økokritiske forsøk). Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (1), s 8- 16 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Furuseth, Sissel (2017). Ubalanse i det globale regnskapet. Om økologisk urett og gjenoppreisning i Gert Nygårdshaugs Mengele Zoo, I: Jonas Bakken & Elisabeth Oxfeldt (red.),  Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03022-7.  Kapittel 12.  s 195 - 215 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Furuseth, Sissel (2016). 1890-1905: Profesjonalisering av kritikken, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 6.  s 75 - 85
 • Furuseth, Sissel (2016). 1945-1965: Etterkrigstid og kulturell nyorientering, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 26.  s 305 - 319
 • Furuseth, Sissel (2016). Den norske Forfatterforening - vårt første kritikerlag, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 10.  s 119 - 126
 • Furuseth, Sissel (2016). "Det uferdiges kraft" som litterær verdi hos Knut Hamsun og Karl Ove Knausgård. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  (38), s 175- 181 . doi: 10.7557/13.3765 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Furuseth, Sissel (2016). En pris for kunsten å vurdere: "Årets litteraturkritiker" (1994-), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 47.  s 548 - 555
 • Furuseth, Sissel (2016). Impresjonistisk anmelderi som oppdragelse til lesning: Carl Nærups kritiske praksis, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 11.  s 127 - 137
 • Furuseth, Sissel (2016). Kritikkens former - utkast til en kritikkhistorisk typologi, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 51.  s 595 - 602
 • Furuseth, Sissel (2016). Litteraturkritikkens retorikk, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 39.  s 457 - 472
 • Furuseth, Sissel (2016). Norsk Litteraturkritikerlag (1946-1998) - en institusjon i institusjonen, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 27.  s 323 - 335
 • Furuseth, Sissel (2016). The literary magazine and the making of a writer: Gunnhild Øyehaug in the space of possibles, In Sarah J Paulson & Anders Skare Malvik (ed.),  Literature in Contemporary Media Culture. Technology -- Subjectivity -- Aesthetics.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027201294.  Chapter 7.  s 149 - 170
 • Furuseth, Sissel (2016). Tidsskriftet PROSA til sakprosakritikkens fremme, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 46.  s 537 - 547
 • Furuseth, Sissel & Beyer, Edvard (2016). 1870-1890: Politisering av estetikken, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 1.  s 25 - 43
 • Furuseth, Sissel & Jul-Larsen, Kristoffer (2016). Litteraturkritikkens digitale grensesnitt, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 49.  s 569 - 581
 • Furuseth, Sissel & Thon, Jahn Holljen (2016). 1990-2010: Nye utvidelser og innsnevringer av kritikkoffentligheten, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 45.  s 525 - 536
 • Vassenden, Eirik & Furuseth, Sissel (2016). Nasjonalsosialistisk estetikk og motstandskritikk: litteraturkritikk under okkupasjonen, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 25.  s 287 - 303
 • Furuseth, Sissel (2014). Hos alt som ikke har navn. Hans Børlis lyrikk i et økokritisk perspektiv, I: Hans Kristian Strandstuen Rustad & Henning Howlid Wærp (red.),  Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0244-0.  Artikkel 10.  s 151 - 162
 • Furuseth, Sissel (2014). Ludvig Holberg som litteratursosiolog og kritikkhistorisk kilde, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  Artikkel 1.  s 27 - 50
 • Furuseth, Sissel (2013). Fra resepsjon til produksjon: litteraturkritikk som kulturell praksis, I: Jofrid Karner Smidt; Tonje Vold & Knut Oterholm (red.),  Litteratursosiologiske perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02097-6.  Artikkel 6.  s 141 - 167
 • Furuseth, Sissel (2013). Gjesten som blir værende [om Henrik Ibsens "Borte!"]. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.  ISSN 0806-5063.  (1), s 35- 38
 • Furuseth, Sissel (2013). Litteraturforskningens performative øyeblikk. Noter til en kritikkhistorisk disputas. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (3), s 187- 200
 • Furuseth, Sissel (2013). Mellom estetisk og moralsk vurderingsnorm. Nordiske kritikere i møte med Bjørnsons Magnhild høsten 1877, I: Liv Bliksrud; Giuliano D'Amico; Marius Wulfsberg & Arnfinn Åslund (red.),  Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997251.  Artikkel 23.  s 365 - 380

Se alle arbeider i Cristin

 • Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (red.) (2016). Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  652 s.
 • Furuseth, Sissel (2015). Forfatteren som kritiker. Novus Forlag.  ISBN 9788270998272.  280 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Botheim, Sigrid Sørumgård; Furuseth, Sissel; Haugen, Karin & Lindkvist, Ellisiv (2017, 21. juni). Har inntaksstopp på unge menn. [Internett].  NRK Kultur.
 • Furuseth, Sissel (2017). Cosmopolitan Perceptiveness: Kringsjaa (1893-1910) and the Magazine Culture of the 1890s.
 • Furuseth, Sissel (2017). Kritikkens imaginære fellesskap.
 • Furuseth, Sissel (2017). Markens Grøde som økologisk beredskapsdikting.
 • Furuseth, Sissel (2017). Tor Jonsson og kritikken.
 • Furuseth, Sissel (2017). Økologi og lyrisk beredskap.
 • Furuseth, Sissel & Christensen, Lars Saabye (2017). Bokbad med Lars Saabye Christensen.
 • Furuseth, Sissel & Hennig, Reinhard (2017). Ecocriticism and Environmental Education.
 • Furuseth, Sissel; Larsen, Dag Eivind Undheim; Karlsen, Ole; Vassenden, Eirik & Vold, Jan Erik (2017, 02. november). "De ignorerer en hel sjanger".  Klassekampen.
 • Furuseth, Sissel & Vassenden, Eirik (2017). Kritikkens funksjon før og nå.
 • Lindkvist, Ellisiv; Haugen, Karin; Furuseth, Sissel; Botheim, Sigrid Sørumgård & Ellefsen, Bernhard (2017, 21. juni). Menn les menn. [Radio].  Kulturnytt, NRK P2.
 • Males, Mikael & Furuseth, Sissel (2017). Boklunsj: Snorre och sagorna.
 • Ellefsen, Bernhard; Furuseth, Sissel; Jul-Larsen, Kristoffer; Thon, Jahn Holljen; Vassenden, Eirik & Økland, Ingunn (2016). Litteraturkritikken i går, i dag og i morgen.
 • Furuseth, Sissel (2016). Amalie Skram (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 58 - 59
 • Furuseth, Sissel (2016). Den gode kritikaren. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Furuseth, Sissel (2016). Erling Christie (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 312 - 313
 • Furuseth, Sissel (2016). Eugenia Kielland (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 268 - 269
 • Furuseth, Sissel (2016). Hans Tambs Lyche (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 80
 • Furuseth, Sissel (2016). Karin Moe (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 480 - 481
 • Furuseth, Sissel (2016). Kritikeren, en historie i seg selv.
 • Furuseth, Sissel (2016). Kritikkens autonomidilemma.
 • Furuseth, Sissel (2016). Kritikkhistorie og kvalitetsvurdering.
 • Furuseth, Sissel (2016). Litteraturkritikernes mandat 1870-2010.
 • Furuseth, Sissel (2016). Mathilde Schjøtt (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 40 - 41
 • Furuseth, Sissel (2016). Nøste Kendzior (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 552 - 553
 • Furuseth, Sissel (2016). Paal Brekke (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 332 - 333
 • Furuseth, Sissel (2016). Profil 1966-69: Triumph and Crisis of the Collective, In Tania Ørum & Jesper Olsson (ed.),  A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1950-1975.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004310490.  Chapter 22.  s 217 - 224
 • Furuseth, Sissel (2016). På stedet hvil? Replikk til Erik Bjerck Hagen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (2), s 165- 167
 • Furuseth, Sissel (2016). Tabloidkritikkens far. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (43), s 48- 49
 • Furuseth, Sissel (2016). The Modern Breakthrough in literary criticism.
 • Furuseth, Sissel & Beyer, Edvard (2016). Erik Vullum (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 26 - 27
 • Furuseth, Sissel & Beyer, Edvard (2016). Kristian Elster d.e. (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 34 - 35
 • Furuseth, Sissel; Bjørhei, Elin Brend & Larsen, Dag Eivind Undheim (2016, 05. oktober). Bokbloggere inn i varmen.  Klassekampen.
 • Furuseth, Sissel; Borge, Arne; Hverven, Tom Egil; Krøger, Cathrine & Rognlien, Jon (2016). Rom for kritikk? En samtale om etikk, estetikk og politikk i norsk litteraturkritikk.
 • Furuseth, Sissel & Reinertsen, Maria Berg (2016, 07. oktober). Lei arrogansen.  Morgenbladet.
 • Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (2016). Forord, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Forord.  s 5 - 6
 • Furuseth, Sissel & Vassenden, Eirik (2016). Innledning, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Innledning.  s 13 - 23
 • Hoem, Knut Ameln; Furuseth, Sissel; Moro, Gabriel M. V. & Tjønn, Brynjulf Jung (2016, 31. mai). Bokvennen Litterært Magasin blir litterær avis. [Radio].  Kulturhuset NRK P2.
 • Hovdenakk, Sindre; Furuseth, Sissel & Sandve, Gerd Elin Stava (2016, 04. oktober). Kritikere kritiske til stipendendring.  Dagsavisen.
 • Ellefsen, Bernhard; Farsethås, Ane; Furuseth, Sissel & Norevik, Silje Stavrum (2015). Hva må kritikken lære?.
 • Furuseth, Sissel (2015). Det litterære essayet som utvidelse av kampsonen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (42), s 34
 • Furuseth, Sissel (2015). "Det uferdiges kraft" som litterær verdi hos Knut Hamsun og Karl Ove Knausgård.
 • Furuseth, Sissel (2015). Fordelene ved å blande sak og person. Vagant.  ISSN 0802-0736.  (4), s 123- 126
 • Furuseth, Sissel (2015). Livet i skyggene Kvinner og makt i fantasylitteratur.
 • Furuseth, Sissel; Gundersen, Trygve Riiser & Hoem, Knut Ameln (2015, 23. april). Norske litterære tidsskrift. [Radio].  Kulturhuset NRK P2.
 • Boasson, Frode Lerum; Furuseth, Sissel; Malvik, Anders Skare; Omdal, Gerd Karin & Svelstad, Per Esben (2014). Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Yahya Hassans "Yahya Hassan".
 • Furuseth, Sissel (2014). Litterær kvalitet som kognitiv erfaring og kollektiv verdiforvaltning.
 • Furuseth, Sissel & Fosseide, Cathrine Aarø (2014). Med dobbeltblikk på seg selv. Kikking, selvstudie og rollespill i Olaug Nilssens roman "Vi har så korte armar".
 • Furuseth, Sissel & Haugdahl, Anne Cathrine (2014). "Det jeg frykter, skaper jeg" Monstermenneske av Kjersti Annesdatter Skomsvold. Et kunstnerportrett.
 • Furuseth, Sissel & Larsen, Håkon Karlsen (2014). Det uhyggelige - om Stig Sæterbakkens "Gjennom natten".
 • Furuseth, Sissel & Palmesen, Hanne Julie (2014). "Vil jeg skrive annerledes om sex og begjær nå?" Om forfattermakt og forventninger i mottakelsen av "Det finnes en stor åpen plass i Bordeaux".
 • Furuseth, Sissel & Sortland, Sarah Winona (2014). Internasjonal kulturinnsats: For norgesprofileringens eller kunstens skyld? En studie av kulturpolitiske prosesser ved generalkonsulatet i New York og ambassaden i Berlin.
 • Furuseth, Sissel & Sponaas, Oddlaug (2014). Å samle delene. En analyse av Gaute Heivolls "Før jeg brenner ned".
 • Furuseth, Sissel & Stemsrud, Oda (2014). Om identitetsframskriving i Maria Amelies "Ulovlig norsk".
 • Haugen, Marius Warholm; Furuseth, Sissel; Malvik, Anders Skare & Brandtzæg, Siv Gøril (2014). Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Anne B. Ragdes "Jeg har et teppe i tusen farger".
 • Warberg, Silje; Furuseth, Sissel; Eliassen, Knut Ove; Kjørholt, Ingvild Hagen & Omdal, Gerd Karin (2014). Bokstavelig talt: litterær diskusjon om Karl Ove Knausgårds "Sjelens Amerika".
 • Furuseth, Sissel (2013). Askemotivet i Gunvor Hofmos diktning.
 • Furuseth, Sissel (2013). Defining the object of research in a history of literary criticism.
 • Furuseth, Sissel (2013). Litteraturforskningens performative øyeblikk. Noter til en kritikkhistorisk disputas.
 • Furuseth, Sissel (2013). The Heretical Reader Becomes an Author: Amalie Skram as Literary Critic.
 • Furuseth, Sissel; Aasheim, Randi; Isaksen, Siri; Hovdenakk, Sindre & Einang, Brit Karen (2013). All makt til bokbloggerne?.
 • Furuseth, Sissel; Boasson, Frode Lerum; Warberg, Silje; Eliassen, Knut Ove & Malvik, Anders Skare (2013). Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Sofi Oksanens "Stalins kyr".
 • Furuseth, Sissel; Borgan, Silje; Hovdenakk, Sindre; Isaksen, Siri & Aasheim, Randi (2013, 28. august). Bokblogger vs. anmeldelser.  Adresseavisen.
 • Lyngstad, Anne Berit; Boasson, Frode Lerum; Furuseth, Sissel; Kjørholt, Ingvild Hagen & Warberg, Silje (2013). Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Hanne Ørstaviks "Det finnes en stor åpen plass i Bordeaux".
 • Malvik, Anders Skare; Boasson, Frode Lerum; Furuseth, Sissel; Warberg, Silje & Omdal, Gerd Karin (2013). Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Sara Stridsbergs "Happy Sally".
 • Norstrøm, Ragnhild Ruen & Furuseth, Sissel (2013). "Fra folkeopplysning til forbrukerveiledning. Kulturdekning og kritikk i Adresseavisen 1965, 1985 og 2005".
 • Saugestad, Frode; Furuseth, Sissel & Hverven, Tom Egil (2013). Svakhetene ved norsk litteraturkritikk.
 • Vassenden, Eirik; Furuseth, Sissel; Økland, Siri & Karlsen, Ole (2013, 29. august). Ein spegel [Edda 100 år].  Bergens Tidende.
 • Østerdal, Idun Knutsdatter & Furuseth, Sissel (2013). "Elitistiske forfattere, defensive politikere og bekymrede bibliotekarer. Debatten om etablering av litteraturhus i Trondheim i Adresseavisen 2008-2013".
 • Boasson, Frode Lerum; Lyngstad, Anne Berit; Malvik, Anders Skare; Østerud, Erik & Furuseth, Sissel (2012). Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Geir Gulliksens "Bøyde knær".
 • Furuseth, Sissel; Boasson, Frode Lerum; Brandtzæg, Siv Gøril; Fodstad, Lars August & Warberg, Silje (2012). Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Kjersti A. Skomsvolds "Monstermenneske".
 • Furuseth, Sissel; Boasson, Frode Lerum & Malvik, Anders Skare (2012). Litteraturhus som engasjerer. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.  s 13
 • Furuseth, Sissel; Mikkelsen, Solveig; Tjora, Aksel; Skretting, Kathrine & Fossen, Christian (2012, 02. oktober). By oss ikke noe smått.  Universitetsavisa.
 • Furuseth, Sissel; Ravnestad, Jan Rye; Bleken, Håkon & Bjerke, Øivind Storm (2012, 22. september). Kritikernes rolle. Kurer - et program om media. [Radio].  NRK P2.
 • Malvik, Anders Skare; Boasson, Frode Lerum; Samoilow, Tatjana Kielland; Østerud, Erik & Furuseth, Sissel (2012). Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Per Pettersons "Jeg nekter".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. mars 2016 09:14 - Sist endret 9. feb. 2018 18:00