Solveig Berg Johnsen

Universitetslektor - Norsk for internasjonale studenter
Bilde av Solveig Berg Johnsen
English version of this page
Rom HW 317
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

- Norsk som andrespråk

- Flerspråklighet

- Språkholdninger

- Andrespråkslæring og -undervisning

- Norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv

Undervisning

Norsk for internasjonale studenter:

NORINT0114 - Norsk for internasjonale studenter, 60-timers innføringskurs
NORINT0120 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 2

Norsk som andrespråk:

NOAS1100 - Innføring i norsk som andrespråk
NOAS2102 - Andrespråksundervisning og andrespråkslæring

Bakgrunn

Jeg har studert ulike språkfag, med hovedvekt på norsk som andrespråk, ved UiO, Høgskolen i Bodø og Universidad Complutense de Madrid. Jeg har tidligere jobbet som rådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), hvor jeg blant annet jobbet med utvikling av flerspråklige nettressurser og kompetansehevingskurs for lærere. I tillegg har jeg undervist i norsk som andrespråk i voksenopplæringen.

Emneord: Norsk som andrespråk, Flerspråklighet, Norsk for internasjonale studenter, Språkholdninger, Andrespråksdidaktikk
Publisert 4. aug. 2017 10:59 - Sist endret 13. feb. 2018 08:40