Stefka Georgieva Eriksen

Post. Doc.
Bilde av Stefka Georgieva Eriksen
Telefon +47 22857778
Faks +47 22857100
Rom 314, HW
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Pb. 1102 0317 Oslo

Bakgrunn

2002: Cand.Mag. grad fra Universitetet i Oslo, York University, John Cabot University (Roma)

2004: M.Phil. fra Middelaldersenteret ved UiO

2010: PhD fra UiO, ILN: Writing and Reading in Medieval Manuscript Culture. The Transmission of the Story of Elye in Old French and Old Norse Literary Contexts.

 

Faglige kompetanseområder

Teoretisk orientering: ny-filologi,  oversettelsesteori, muntlighet/skriftlighet, kognitiv teori;

PhD: Norrøn og Fransk litteraturhistorie: chansons de geste, Artur-litteratur, riddersögur, manuskript kultur, bokhistorie og tekstresepsjon;

Post.Doc: Intellektuell kultur i Skandinavia i Middelalderen; Pedagogikk, vitenskapsteori og epistemologi i norrøn middelalderen; etikk, læring og statsutvikling.

 

For mer informasjon om pågående prosjekter, publikasjoner under produksjon og andre aktiviteter, se engelsk side.

 

 

Emneord: Norrønt, Manuskriptkultur i middelalderen, Litteraturhistorie, Oversettelsesprosesser

Publikasjoner

 • Eriksen, Stefka Georgieva (2017). Courtly Culture, In Ármann Jakobsson & Sverrir Jakobsson (ed.),  The Routledge Research Companion to the Medieval Icelandic Sagas.  Routledge.  ISBN 9781472433305.  kapittel 5.  s 59 - 73
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2017). New Philology/ Manuscript Studies, In Leah Tether & Johnny McFadyen (ed.),  Handbook of Arthurian Romance. King Arthur's Court in Medieval European Literature.  De Gruyter Open.  ISBN 9783110432473.  kapittel.  s 199 - 215
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2017). Review. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2016). Body and Soul in Old Norse Culture, In Stefka Georgieva Eriksen (ed.),  Intellectual Culture in Medieval Scandinavia, c. 1100-1350.  Brepols.  ISBN 9782503553078.  kapittel 13.  s 393 - 428 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2016). Intellectual Culture and Medieval Scandinavia, In Stefka Georgieva Eriksen (ed.),  Intellectual Culture in Medieval Scandinavia, c. 1100-1350.  Brepols.  ISBN 9782503553078.  Introduction.  s 1 - 34
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2016). The role and identity of the warrior: self-reflection and awareness in Old Norse literary and social spaces, In Jan Erik Rekdal & Charles Doherty (ed.),  Kings and warriors in early north-west Europe.  Four Courts Press.  ISBN 978 1 84682 501 9.  kapittel 8.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2016). Translating Christian Symbolism into Old Norse Mythology in Thirteenth-Century Norway, In Pieter De Leemans & Michèle Goyens (ed.),  Translation and Authority - Authorities in Translation..  Brepols.  ISBN 978250356676-4.  artikkel nr. 21.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2014). Arthurian ethics in thirteenth-century Old Norse literature and society, In Karl G. Johansson & Else Mundal (ed.),  Riddarasögur. The Translation of European Court Culture in Medieval Scandinavia.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-806-7.  kapittel 8.  s 175 - 198
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2014). Pedagogy and Attitudes towards Knowledge in The King's Mirror. Viator: Medieval and Renaissance Studies.  ISSN 0083-5897.  45(3)
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2013). Reception and function of stories about the East: A Comparative Study of Elye de Saint-Gilles and Elis saga ok Rósamundu. Journal of English and Germanic philology.  ISSN 0363-6941.  112(1), s 1- 25
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2013). The Change in Position of Translated Riddarasögur within Old Norse Literary Polysystems. A Case Study of Elíss saga ok Rósamundar, In Massimiliano Bampi & Marina Buzzoni (ed.),  Textual Production and Status Contests in Rising and Unstable Societies.  Edizioni Ca'Foscari.  ISBN 978-88-97735-32-8.  chapter.  s 43 - 58
 • Eriksen, Stefka Georgieva & Rikhardsdottir, Sif (2013). État présent: Arthurian Literature in the North. Journal of International Arthurian Society.  ISSN 2196-9353.  1
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2012). Litterær kultur i Norge i Eufemias tid, I: Bjørn Bandlien (red.),  Eufemia - Oslos middelalderdronning.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-039-7.  Kapittel.  s 157 - 172
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2012). Materiality and Textuality of Les Lais of Marie de France and Strengleikar – A Case Study of the Prologue and Laustic, In Karl G. Johansson & Rune Flaten (ed.),  Francia et Germania. Studies in Strengleikar and Þiðreks saga af Bern.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-714-5.  7.  s 179 - 201
 • Johansson, Karl G. & Eriksen, Stefka Georgieva (2012). Francia et Germania - Translations and the Europeanisation of Old Norse Narratives, In Karl G. Johansson & Rune Flaten (ed.),  Francia et Germania. Studies in Strengleikar and Þiðreks saga af Bern.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-714-5.  Artikel.  s 9 - 51
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2009). The Materiality of Medieval Texts - a compariosn between Elie de Saint-Gille and two versions of Elís saga. Arkiv för nordisk filologi.  ISSN 0066-7668.  (124), s 69- 87
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2007). Popular Culture and Royal Propaganda in Norway and Iceland in the 13th Century. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  20, s 99- 135

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Stefka Georgieva (ed.) (2016). Intellectual Culture in Medieval Scandinavia. Brepols.  ISBN 978-2-503-55307-8.  442 s.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (ed.) (2016). Intellectual Culture in Medieval Scandinavia, c. 1100-1350. Brepols.  ISBN 9782503553078.  442 s.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2014). Writing and Reading in Medieval Manuscript Culture. The Translation and Transmission of the Story of Elye in Old French and Old Norse Literary Contexts. Brepols.  ISBN 978-2-503-54779-4.  279 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Stefka Georgieva (2018). Kongesønnens indre reise, Klassekampen 15. januar 2018. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2017). Bjørnens store hamskifte, Klassekampen, 09.10.2017. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2017). Da Gud erstattet alle guder, Klassekampen, 12.06.2017. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2017). Hvem tror vi at vi er, Klassekampen, 23.01.2017. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2017). Kongens maktspråk, Klassekampen 10.april 2017. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2017). Kunnskap å tygge på, Klassekampen, 27. november 2017. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2017). Norrøne oversettelser i middelalderen.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2017). Representations of the Self in Medieval Scandinavia: a case-study of Barlaams saga.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2017). Review of David Brégaint, Vox regis. Royal Communication in High Medieval Norway (The Northern World 74), Leiden: Brill 2016, ISBN 978-9-0043-0508-3, 420 pp.. Journal of Northern Studies.  ISSN 1654-5915.  II(1), s 91- 100
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2017). Sjelens landskap, Klassekampen, 28. august. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2017). Tristrams minnekunstverk; Klassekampen, 24.07. 2017. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2016). Det livgivende treet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2016). Kjærlighet på norrønt. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2016). Kroppens og sjelens krangel. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2016). Kunsten omkring oss. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2016). Lost in Translation - om den translatologiske vendingen i norsk humaniora. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  3/4
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2016). Nasjonens hukommelse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2016). Poeter, profeter og trollmenn. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2016). Review of The Medieval New: Ambivalence in the Age of Innovation. By Patricia Clare Ingham (Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2015) 277 pp. $65.00. Journal of Interdisciplinary History.  ISSN 0022-1953.  47(1), s 99- 100
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2016). The Emerging of the Self in Nikolas Bergsson’s Travel from Iceland to Jerusalem.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2016). The Self in Social Spaces.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2016). Uredde riddere. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2016). Verden som fortelling. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2016). Å drikke inn kunnskap. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Hareide, Sigurd; Eriksen, Stefka Georgieva & Bandlien, Bjørn (2016). Kunnskap til lunsj: Intellektuell kultur i middelalderens Skandinavia. Vis sammendrag
 • Bandlien, Bjørn; Eriksen, Stefka Georgieva & Rikhardsdottir, Sif (2015). Arthur of the North: Histories, emotions, and imaginations: Introduction. Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5637.  87(1), s 1- 7 . doi: 10.1353/scd.2015.0007
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2015). Anmeldelse av Lasse Mårtensson, Skrivaren och förlagan. Norm och normbrott i Codex Upsaliensis av Snorra Edda. BIbliotheca Nordica, 6 (Oslo: Novus 2014). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  102(2), s 164- 168
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2015). Da Odin møtte Kvitekrist. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2015). De omskriftelige tekstene. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2015). Det beste fra alle verdener. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2015). Folkeopplyserend skatter. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2015). Historien om det nye. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2015). Kunnskapens opprinnelse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2015). Mythologi, Grammatica, and Translated Riddarasögur.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2015). Pilegrimens veiviser. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2015). Review of Patricia Clare Ingham, The Medieval New. Ambivalence in the Age of Innovation (University of Pennsylvania Press, 2015).. Journal of Interdisciplinary History.  ISSN 0022-1953.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2015). The Self in Social Spaces.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2015). Vær nå stille, mine herrer!. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2014). Feeling, Believing and Knowing: Translating Religious Happiness in Old Norse Arthurian Romances.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2014). Fra korstoghistorie til eventyr: om oversettelsen og resepsjonen av historien om Elye fra gammelfransk til norrøn sosiokulturell kontekst.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2014). Oral consummation and Cognition in Old Norse Texts.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2014). Who is Who in Arthurian Literature: the Old Norse Material –.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2013). How New is New Philology?.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2013). Hva tenker krigeren om det å være kriger?.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2013). Intellectual Culture in Medieval Scandinavia.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2013). The Pedagogy of the King's Mirror.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2013). The Self in Old Norse Literature and Social Spaces.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2013). The Translatability and Authority of Concepts. Liquid Knowledge in Latin and Old Norse vernacular culture.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2013). Vitenskapsteori og Pedagogikk i Konungs Skuggsjá.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2012). Attitudes to knowledge and memory in Old Norse Literature.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2012). Body and Soul in Old Norse Culture.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2012). Eumefiavisorne as translation of intellectual culture.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2012). Old Norse Warriors in the Thinking Corner.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2012). The making of Intellectual Culture in Medieval Scandinavia, 1100-1350.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2012). Theories of Knowledge and Pedagogy in Old Norse Culture. A Case-study of an Old Norse Speculum regale from the thirteenth century.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2012). Vitenskapsteori og Pedagogikk i Norrøn Middelalder.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2011). An Ethical Reading and a Reading in Ethics.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2011). An Ethical Reading and a Reading in Ethics.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2011). Arthurian Ethics in Old Norse literature and society.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2011). Fransk litteratur i norrøn middelalder.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2011). Franskbrød og arme riddere - i norrøn innpakning.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2011, 20. januar). Lidenskap i Middealderen. [Radio].  NRK/ Migrapolis.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2011, 20. januar). Lidenskap i middealderen. [Internett].  nrk.no/ mIgrapolis.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2011). Literary representation of Saracens in Elís saga.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2011, 13. januar). Ny historie i gamle fortellinger. [Internett].  forskning.no.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2011). Review of „Along the Oral-Written Continuum. Types of Texts, Relations and their Implications“, edited by Slavica Rancovic, Leidulf Melve and Else Mundal. 2010. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2011). Review of „Oral Art Forms and their Passage into Writing“, edited by Else Mundal & Jonas Wellendorf. Museum Tusculanum Press. 2008. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2011, 14. januar). Tenkte redaksjonelt alt i middelalderen. [Internett].  Journalisten.no.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2011). Textual transmission in medieval Scandinavia – products, processes and purposes.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2011). Translatio i norrøn middealder.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2010). A Case of Ethical Reading in the Middle Ages: MS. DG 4-7 Fol.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2010, 12. november). Konferanse som eksamen. [Internett].  HF-aktuelt.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2010). The Position of Translated Riddarasögur within Old Norse Literary Polysystems. A Case Study of Elís saga ok Rosamundu.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2010). Writing and reading in medieval manuscript culture. The transmission of the story of Elye in Old French and Old Norse literary contexts. Vis sammendrag
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2009). Reception and function of stories about the East.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2009). Reception and function of stories about the East.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2009). The materiality of medieval texts – Elie de Saint-Gille and Elís saga.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2008). The Materiality of Medieval Texts - a comparison between Elie de Saint-Gille and two versions of Elís saga.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2008). Transmission and Reception of the Old Norse riddarasögur - theory and method.
 • Eriksen, Stefka Georgieva (2007). Re-writing and Reception. Translation and communicative strategies in the ridderasögur.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 28. juli 2014 15:08