Terje Spurkland

Førsteamanuensis
Bilde av Terje Spurkland
English version of this page
Telefon 22 85 77 57
Rom Rom 330 HW
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus 3. et.
Postadresse Institutt for lingvistiske og nordiske studier 0317 Oslo Postboks 1102 Blindern

Bakgrunn

Dr. Philos i 1993 på en avhandling om runematerialet fra Bryggen i Bergen: "En fonografematisk analyse av runematerialet fra Bryggen i Bergen."

Han har siden da arbeidet med runer og runeinnskrifter. Han har særlig fokusert på forholdet mellom runeskrift og den litterære bokkulturen i lys av forholdet mellom muntlighet og skriftlighet ("orality" - "literacy") og den såkalte "litterariseringen" ("die Verschriftlichung")i skandinavisk middelalder.

Han er også engasjert i sagastudier; fornaldersagaer og deres relasjon til de importerte riddersagaer.  Deltar i prosjektet

 Translation, Transmission and Transformation. Old Norse Romantic Fiction and Scandinavian Vernacular Literacy 1200–1500

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Runologi
 • Norrønt språk og litteratur
 • Skriftkulturen i skandinavisk middelalder

Faglige kompetanseområder

 • Runologi
 • Norrønt språk og litteratur
 • Eldre språkhistorie
Emneord: Norrønt språk

Publikasjoner

 • Spurkland, Terje (2012). How Christian were the Norwegians in the High Middle Ages? The Runic Evidence, In Kristel Zilmer & Judith Jesch (ed.),  Epigraphic Literacy and Christian Identity. Modes of Written Discourse in the Newly Christian European North.  Brepols.  ISBN 978-2-503-54294-2.  Artikkel.  s 183 - 200
 • Spurkland, Terje (2012). Lygisögur, skröksögur and stjúpmœðrasögur, In Annette Lassen; Agneta Ney & Ármann Jakobsson (ed.),  The Legendary Sagas. Origins and Development.  University of Iceland Press.  ISBN 978-9979-54-968-0.  Artikkel.  s 173 - 184
 • Spurkland, Terje (2012). Runesteiner som multimodale tekster. Futhark: International Journal of Runic Studies.  ISSN 1892-0950.  2, s 227- 237
 • Spurkland, Terje (2010). The Older Fuþark and Roman Script Literacy. Futhark: International Journal of Runic Studies.  ISSN 1892-0950.  1, s 65- 84
 • Spurkland, Terje (2008). Den eldre fuþark - produkt av germansk kleptokrasi?. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  21, s 182- 192
 • Spurkland, Terje (2008). The Vikings' Trust in the Written Word, In Petra Schulte; Marco Mostert & Irene van Renswoude (ed.),  Strategies of Writing. Studies on text and trust in the Middle Ages.  Brepols.  ISBN 9782503517582.  Artikkel.  s 325 - 335
 • Spurkland, Terje (2006). From Tune to Eggja - the ontology of language change, In Marie Stoklund; Michael Lerche Nielsen; Bente Holmberg & Gillian Fellows-Jensen (ed.),  Runes and their Secrets.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 87-635-0428-6.  Artikkel.  s 333 - 345
 • Spurkland, Terje (2006). Literacy and Viking Age Runes. Møteplass Middelalder.  ISSN 0809-8646.  1, s 27- 59
 • Spurkland, Terje (2006). Litterære spor etter Gunnar som gjorde dette hus, I: Morten Stige & Terje Spurkland (red.),  Tingvoll Kyrkje. Gåta Gunnar gjorde.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 8251921899.  Artikkel.  s 95 - 112
 • Spurkland, Terje (2005). Viking Age Literacy in Runes - A Contradiction in Terms?, In Pernille Hermann (ed.),  Literacy in Medieval and Early Modern Scandinavian Culture.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 87-7674-040-4.  Kapittel.  s 136 - 150
 • Spurkland, Terje (2004). Literacy and 'Runacy' in Medieval Scandinavia, In John Adams & Cathy Holman (ed.),  Scandinavia and Europe 800-1350. Contact, Conflict, and Coexistence.  Brepols.  ISBN 2-503-51085-X.  Kapittel.  s 333 - 344
 • Spurkland, Terje (2001). Kan det fortsatt sies noe nytt om nordisk i-omlyd?. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  19(2), s 263- 275 Vis sammendrag
 • Spurkland, Terje (2001). Scandinavian Medieval Runic Inscriptions - an Interface Between Literacy and Orality?, In John Higgith; Katherine Forsyth & David N. Parsons (ed.),  Roman, Runes and Ogham. Medieval inscriptions in the insular world and on the Continent.  Shaun Tyas, Donington.  ISBN 1-900289-44-X.  s 121 - 128
 • Spurkland, Terje (2001). Seafarers from Bryggen. Bryggen Papers, Supplementary Series.  ISSN 0800-6342.  7, s 35- 42
 • Spurkland, Terje (2000). þeir baru fram bref ok segja ørendi þau sem fyglðu. Om bervveksling i middelalderen.. Tid og tanke.  ISSN 0809-0505.  (6), s 47- 63
 • Spurkland, Terje (1996). Grafemet, fonemet, systemet og runene. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 21- 29 Vis sammendrag
 • Spurkland, Terje (1995). Kriteriene for datering av norske runesteiner fra vikingtid og tidlig middelalder. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1-2), s 1- 14
 • Spurkland, Terje (1994). "Måtte Herren hjelpe den mann som ristet disse runer og likeså han som leser dem!" Et mentalitetshistorisk blikk på "skrive" og "lese" i norsk middelalder. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  12(1), s 3- 15
 • Spurkland, Terje (1993). Speech and writing in medieval Bergen, In Ernst Håkon Jahr & Ove Lorentz (ed.),  Historisk språkvitenskap/Historical Linguistics. Studier i norsk språkvitenskap/Studies in Norwegian Linguistics 5.  Novus, Oslo.  ISBN 82-7099-201-1.  s 405 - 413
 • Spurkland, Terje (1987). Runologi - arkeologi, historie eller språkvitenskap?, I: Bernt Fossestøl (red.),  NORskrift. Arbeidsskrift for nordisk språk og litteratur.  Universitetet i Oslo. Institutt for nordisk språk og litteratur..  s 46 - 58
 • Spurkland, Terje (1987). Språkutviklingen før 1814, I: Egil Børre Johnsen (red.),  Vårt eget språk I.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-17092-7.  s 20 - 65

Se alle arbeider i Cristin

 • Stige, Morten & Spurkland, Terje (red.) (2006). Tingvoll Kyrkje. Gåta Gunnar gjorde. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 8251921899.  335 s.
 • Spurkland, Terje (2005). Norwegian Runes and Runic Inscriptions. Boydell & Brewer.  ISBN 1843831864.  206 s.
 • Spurkland, Terje (2002). Språkutviklingen før 1814. H. Aschehoug &co..  ISBN 82-03-22716-3.  12 s.
 • Spurkland, Terje (2001). I begynnelsen var fuþark. Norske runer og runeinnskrifter. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19680-9.  224 s. Vis sammendrag
 • Spurkland, Terje (1989). Innføring i norrønt språk. Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-02703-1.  172 s.
 • Hertzberg, Frøydis; Spurkland, Terje & Vagle, Wenche (red.) (1988). I klartekst - festskrift til Bernt Fossestøl på 60-årsdagen. Novus, Oslo.
 • Hertzberg, Frøydis; Spurkland, Terje & Vagle, Wenche (red.) (1988). I klartekst. Festskrift til Bernt Fossestøl. Novus.  ISBN 82-7099-136-8.
 • Hertzberg, Frøydis; Vagle, Wenche & Spurkland, Terje (red.) (1988). I klartekst. Til Bernt Fossestøl på 60-årsdagen. Novus Forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-136-8.

Se alle arbeider i Cristin

 • Spurkland, Terje (2017). The (Dis-)Ambiguity of the Grapheme in the High Medieval Runic script, In Gaby Waxenberger; Hans Sauer & Kerstin Kazzazi (ed.),  Von den Hieroglyphen zur Internetsprache: Das Verhältnis von Schrift, Laut und Sprache - From Hieroglyphs to Internet Language: The Relation of Script, Sound and Language.  Reichert Verlag.  ISBN 9783954901463.  Kapittel.  s 149 - 156
 • Holmqvist, Karen Langsholt; Spurkland, Terje & Berg, Ivar (2016). redę se þe cuinne -- les, den som kan: Lærd kultur møter runeskriften.
 • Helland, Hans Petter & Spurkland, Terje (2014). Reformen som ble satt i revers. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Korneliussen, Ida & Spurkland, Terje (2013, 26. januar). Hvorfor ble du språkforsker?. [Internett].  forskning.no.
 • Spurkland, Terje (2010). The (dis)ambiguity of the grapheme in high medieval runic script.
 • Spurkland, Terje (2010). Translated romances and legendary sagas: vernacular literacy in translation, transmission and transfomation.
 • Spurkland, Terje (2009). Fornaldarsögur and the concept of literacy.
 • Spurkland, Terje (2009). Pater Noster and Ave Maria in Runes - Expressions of Magic or Vernacular Religiosity?.
 • Spurkland, Terje (2009). Rune stones in an Anglo-Saxon-Norse and Norse-Celtic perpsective.
 • Spurkland, Terje (2009). The Truth and Nothing but the Truth. Legendary sagas (fornaldarsögur) between fact and fiction.
 • Spurkland, Terje (2007). Literacy - gammel vin i nye skinnsekker?.
 • Spurkland, Terje (2005). "Barbara fraxineis pingatur rhuna tabellis; quodque papyrus agit virgula plana valet". The origin of runic script in the light of ancient Roman literacy.
 • Spurkland, Terje (2005). Eggjasteinen, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  oppslag.  s 89 - 90
 • Spurkland, Terje (2005). From Pater Noster to Obscenities - runic inscriptions in medieval Norway.
 • Spurkland, Terje (2005). How literate were the Vikings?.
 • Spurkland, Terje (2005). Kulisteinen, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  oppslag.  s 226 - 227
 • Spurkland, Terje (2005). Runer, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  oppslag.  s 315 - 317
 • Spurkland, Terje (2005). Runestein, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  oppslag.  s 317 - 317
 • Spurkland, Terje (2005). Southwest Norway and the Irish Sea: the Runic Evidence.
 • Spurkland, Terje (2005). The older fuþark and Roman script literacy.
 • Spurkland, Terje (2005). Tunesteinen, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  oppslag.  s 403 - 405
 • Østmo, Einar & Spurkland, Terje (2005). språk (nordisk), I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 340 - 341
 • Spurkland, Terje (2003). Runer og runeinnskrifter i lys av literacy-begrepet.
 • Spurkland, Terje (2003). Sigurd Jarlsson og Sigurd Lavard - to kongelige runeristere.
 • Spurkland, Terje (2003). The Scandinavian runic inscriptions in the light of the concept of literacy.
 • Spurkland, Terje (2002). Hvorfor døde ikke runeskriften ut i høymiddelaleren?.
 • Spurkland, Terje (2002). The Vikings' trust in the written word.
 • Spurkland, Terje (2002). To what extent is problem based learning - PBL - applicable in the study field of humanities?.
 • Spurkland, Terje (2002). Viking Age Literacy in Runes - a Contradiction in Terms?.
 • Spurkland, Terje (2002). Vikingtog og språkvandring.
 • Spurkland, Terje (2001). Norwegian Viking Age rune stones - what, why and by whom?.
 • Spurkland, Terje (2001). The Bergen runic finds.
 • Spurkland, Terje (2001). The Conversion of the Scandinavians - sources and interpretations. Vis sammendrag
 • Spurkland, Terje (2001). To-skriftkulturen i norsk middelalder.
 • Spurkland, Terje (2001). Viking Age Britain - the runic evidence. Vis sammendrag
 • Spurkland, Terje (2001). Viking Age Britain and Ireland. The runic evidence.
 • Spurkland, Terje (2000). Da skriften kom til Norge (3).
 • Spurkland, Terje (2000). Da skriften kom til Norge(2).
 • Spurkland, Terje (2000). From Tune to Eggja - the ontology of language change.
 • Spurkland, Terje (2000). Jesus i runer.
 • Spurkland, Terje (2000). Norwegian Viking Age rune stones - what, why and by whom?.
 • Spurkland, Terje (2000). Runeskrift i middelalderen - et tilværelsens speil. Middelalder-Oslo : medlemsblad for Interesseforeningen Oslos midd.  ISSN 0806-9352.  2/2000, s 24- 27
 • Spurkland, Terje (2000). Tale og skrift ved et tusenårsskifte - historien gjentar seg?. Ottar.  ISSN 0030-6703.  229, s 27- 33
 • Spurkland, Terje (2000, 08. november). Vikingtog og språkvandring. [Radio].  P2 NRK radio, P2-Akademiet. : NRK P2.
 • Spurkland, Terje (1999). Da skriften kom til Norge (1).
 • Spurkland, Terje (1997). Þeir báru fram bréf ok segja ørendi þau sem fylgðu. Om brevveksling i middelalderen.
 • Spurkland, Terje (1995). Runic Inscriptions as Sources for the History of Scandinavian Languages in the Middle Ages.
 • Spurkland, Terje (1991). En fonografematisk analyse av runematerialet fra Bryggen i Bergen.
 • Spurkland, Terje (1990). K and P: One Grapheme or two?.
 • Spurkland, Terje (1990). Middelalderen taler til oss - i Tingvollkirka. Årbok for Nordmøre.  ISSN 0333-2152.  s 117- 126
 • Spurkland, Terje (1984). Språkvitenskap. En elementær innføring. Universitetsforlaget 1982. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  15(2), s 59- 67 Vis sammendrag
 • Spurkland, Terje (1978). Nordisk omlyd og språkvitenskap. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 26. aug. 2014 13:13