Urd Vindenes

Stipendiat - Nordisk språk
Bilde av Urd Vindenes
English version of this page
Mobiltelefon 93888003 938 88 003
Rom 205
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet

Faglige interesser

 • Norsk grammatikk
 • Språkhistorie
 • Grammatikalisering

Undervisning

 • Norsk grammatikk (NOR1100)
 • Vitenskapsteori i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (NOR4100)
 • Grammatikalisering i skandinaviske språk (NOR2119/4119)

Bakgrunn

 • 2018 Ph.d. i nordisk språkvitenskap (Universitetet i Oslo)
 • 2013 Master i nordiske studier, studieretning Nordisk språk (Universitetet i Oslo)
 • 2012 Bachelor i realfag med emner fra profesjonsstudiet i medisin (Universitetet i Oslo)
 • 2011 Bachelor i kultur- og samfunnsfag, studieretning Nordisk, særlig norsk språkvitenskap (Universitetet i Oslo)

Jeg har også erfaring som timelærer ved ved Høgskolen i Telemark (deler av kurset Språket i utvikling og variasjon), og jeg har jobba som vitenskapelig assistent for Norsk ordbank og Normprosjektet


Profilen min på ResearchGate

Emneord: Nordisk språk, Språkvitenskap

Publikasjoner

Vindenes, Urd (2018). Complex demonstratives and cyclic change in Norwegian. Ph.d.-avhandling, Universitetet i Oslo

 • Vindenes, Urd (2017). Demonstrative reinforcement cycles and grammaticalization, In Martin Eberl; Sara Ingrosso; Enkhmaa Narmandakh; Sebastian Ortner; Katharina Scholtz & Aleksander Wiatr (ed.),  Grammatikalisierung in interdisziplinärer Perspektive.  Ludwig-Maximilians-Universität München.  Konferanseartikkel.  s 7 - 16
 • Vindenes, Urd (2015). "Se å få deg et liv" – om grammatikalisering og bruk av se-o-V-konstruksjonen i norsk. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  33(1), s 63- 88

Se alle arbeider i Cristin

 • Vindenes, Urd (2017). A usage-based approach to cycles of demonstrative reinforcement.
 • Vindenes, Urd (2017). Complex demonstratives and cyclic change in Norwegian.
 • Vindenes, Urd (2017). Ommøblering i grammatikken. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.
 • Vindenes, Urd (2017). Sånn derre grammatisk føleri.
 • Vindenes, Urd (2017, 12. februar). Vil vi ha "hen"?. [Radio].  Språkteigen i NRK P2.
 • Vindenes, Urd (2016). Demonstrative reinforcement cycles and grammaticalization.
 • Vindenes, Urd (2016). Emosjonelle demonstrativer og demonstrativsykluser.
 • Vindenes, Urd & Eiesland, Eli Anne (2016). Det villeste nye språkpåfunnet kommer fra amerikanske universiteter. Aftenposten Viten.
 • Vindenes, Urd (2015). Bør vi begynne å si «hen» i tillegg til «hun» og «han» også i Norge?. Aftenposten Viten.
 • Vindenes, Urd (2015). Complex demonstratives as solidarity markers in Norwegian.
 • Vindenes, Urd (2015). Hen lar seg ikke så lett provosere, vel?. RISS.
 • Vindenes, Urd (2015). The development of Norwegian complex demonstratives with 'herre'/'derre'.
 • Vindenes, Urd (2015). The development of complex demonstratives in Norwegian.
 • Vindenes, Urd (2015). The development of complex demonstratives in Norwegian.
 • Vindenes, Urd (2015). The development of complex demonstratives with 'her/'der' in Norwegian.
 • Vindenes, Urd (2014, 01. september). Debatt om språkendring i Aktuelt. [TV].  NRK2.
 • Vindenes, Urd (2014, 01. september). Debatt om språkendring i Dagsnytt Atten. [TV].  NRK2/ P2.
 • Vindenes, Urd (2014, 01. september). Debatt om språkendring i Nyhetsettermiddag. [Radio].  NRK P2.
 • Vindenes, Urd (2014). Grammatikalisering av 'her' og 'der'.
 • Vindenes, Urd (2014). Komplekse demonstrativer med 'her'/'der' i norske dialekter.
 • Vindenes, Urd (2014). Se og les dette! Om bruken av se-o-V-konstruksjonen i norsk. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  s 47- 52
 • Vindenes, Urd (2014). Sjempefin sjampanje på sjino. NRK Ytring.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Vindenes, Urd (2013). Vanskelig – vanskeligere – vanskeligst? : Gradbøying som leksikografisk informasjonstype.
 • Vindenes, Urd (2013). Se å få deg et liv! : En korpusbasert analyse av se-o-V-konstruksjonen i norsk.
 • Vindenes, Urd (2013). Se å få deg et liv! : En korpusbasert analyse av se-o-V-konstruksjonen i norsk.
 • Vindenes, Urd (2013). Se å få deg et liv! : Om bruken av se-o-V-konstruksjonen i norsk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. mai 2014 09:50 - Sist endret 19. jan. 2018 12:52

Forskergrupper