English version of this page

Hvem kontakter jeg ved ILN?

Generelle henvendelser

Hvis du kontakter oss på e-post eller telefon med spørsmål som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernshensyn opplyse om følgende:

 • Fullt navn
 • Studentnummer (dette finner du i StudentWeb)
 • Studieprogram

Ekspedisjonskontoret

Åpent: Mandag - fredag kl. 12.3015.00

Henrik Wergelands hus, rom 501 (5. etasje).
Tlf. +47 22 85 62 27
E-post: henvendelser@iln.uio.no

Studieveiledning emner ILN

 • emner og emnegrupper
 • praktisk rundt undervisning
 • veiledningskontrakter master
 • eksamen
 • begrunnelse og klage på karakter

Studiekonsulentene holder til i 5. etasje Henrik Wergelands hus. Alle har treffetid tirsdag og torsdag kl. 1314. Da trenger du ikke å avtale tid på forhånd.
 

Studiekonsulent Kathrine Kjellmann Brachel:

 • Norsk for internasjonale studenter (NORINT)
 • Ettårig utdanning i norsk språk og litteratur for internasjonale studenter

Studiekonsulent Nina Kulsrud

 • Lingvistikk (LING) inkl. EXFAC03-SPR
 • Nordisk litteratur (NOR-litt.) inkl. EXFAC03-NORD

Studiekonsulent Ingeborg Dalby

 • Retorikk og språklig kommunikasjon (RETKOM)
 • Norsk som andrespråk inkl. årsenheten (NOAS)
 • Nordisk språk inkl. årsenheten (NOR-spr. og SPR)
 • Leksikografi (LEKS)
 • Navnegransking (NAVN)
 • Lektorprogrammet
 • Nordisk prosjektsemester

   Studiekonsulent Gunnhild Ulfsrud

   • Ibsen (IBS)
   • Islandsk (ISL)
   • Keltisk (IRSK)
   • Middelalderstudier (MAS)
   • Norrøn filologi (NFI)

   Studieveiledning program ILN

   • oppbygging bachelor- og mastergrader
   • årsenheter
   • opptak til masterstudiet
   • deltid, permisjon og utsatt studiestart
   • godkjenning og innpassing av ekstern utdanning
   • kvalitetssikring og evaluering av programmene

   Programkonsulenten holder til i 5. etasje Henrik Wergelands hus, og har treffetid tirsdag og torsdag kl. 1314. Da trenger du ikke å avtale tid på forhånd.

   Programkonsulent Tore Fjetland Øgaard

   Delstudier i utlandet

   Internasjonaliseringskonsulenten holder til i 5. etasje Henrik Wergelands hus, og har treffetid tirsdag og torsdag kl. 1314. Da trenger du ikke å avtale tid på forhånd.

   Internasjonaliseringskonsulent Britt-Marie Forsudd

   Kontakt: internasjonalisering@iln.uio.no

   Faglige spørsmål

   Finn kontaktinformasjon til den enkelte lærer på emnets semesterside.

   Oversikt over ILNs emner

   IT-tjenester

   • Brukernavn og passord
   • Fronter
   • IT-kurs

   Studietilbud og generell studieinformasjon

   • studietilbud
   • studieveiledning
   • tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier

   HF-studieinfo

   Telefon: 22 85 62 93 (kl. 915)
   E-post: hf-studieinfo@hf.uio.no

    

   Opptak og registrering

   • opptak og studiekompetanse
   • semesteravgift
   • internasjonale studenter

   Knutepunktet
   – sentralt studentinformasjonssenter

   Telefon: 22 85 82 00
   Email: studentinfo@admin.uio.no

   Mandag–fredag kl. 10–15

   Studentutvalget ILN

   • praktiske spørsmål
   • forslag til faglige og sosiale arrangementer