Masterstipend

Stipender

Stipend Søknadsfrist
Vox 15. jun.
Osloforskning 15. feb. og 15. sep.
Norsk Folkemuseums studentstipend 1. feb.
MultiLing 1. okt.
Språkrådet Vanligvis i oktober
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Løpende
Kompetanse Norge 15. juni
Fritt Ord 13. okt. 2017
UiO:Norden og Foreningen Norden 31. okt. 2017

Vet du om andre stipend som burde vært på denne listen? Ta kontakt med programkonsulenten ved ILN.

Vitenskapsbutikken

Vitenskapsbutikken formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter ved UiO.

Reisestøtte

Ønsker du å reise på en konferanse el. som er relevant for masteroppgaven din?

Masterstipender ved HF

Flere norske og utenlandske institusjoner tilbyr studenter stipendier eller praktikantopphold.