Masterstipend

Stipender

Stipend Søknadsfrist
Vox 15. jun.
Osloforskning 15. feb. og 15. sep.
Norsk Folkemuseums studentstipend 1. feb.
MultiLing 1. okt.
Språkrådet Vanligvis i oktober
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Løpende
Kompetanse Norge 15. juni
Fritt Ord 13. okt. 2017
UiO:Norden og Foreningen Norden 31. okt. 2017

Vet du om andre stipend som burde vært på denne listen? Ta kontakt med programkonsulenten ved ILN.

Vitenskapsbutikken

Vitenskapsbutikken formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter ved UiO.

Reisestøtte

Ønsker du å reise på en konferanse el. som er relevant for masteroppgaven din?

Masterstipender ved HF

Flere norske og utenlandske institusjoner tilbyr studenter stipendier eller praktikantopphold.

Studentstipend ved UiO 2017

Ønsker du å dra på utveksling, eller trenger du støtte til masterprosjektet ditt? UNIFOR har samlet stiftelsene som tar imot søknader fra studenter ved UiO.

Se UNIFORs nettsider for fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema.


Norsk Oxford - stipendium ved Wadham College

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 100 000 i stipend til en kandidat som vil studere ved Wadham College i det akademiske året 2018/2019.

Søknadsfrist: 15.10.2017


Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

Stiftelsen lyser ut 246 000 kroner i stipendmidler for norske studenter, fra Oslo som vil studere engelsk i Oxford i England, fortrinnsvis ved Balliol College.

Søknadsfrist: 01.12.2017


Georges Sautreaus legat ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen lyser ut 100 000 kroner i stipend til ett års opphold i Frankrike for en norsk student. Studenter fra alle fakultetene ved UiO kan søke.

Søknadsfrist: 01.12.2017


Knut Benedict Kjos Gryttens stiftelse

Stiftelsen lyser ut 20 000 kroner i stipendmidler for økonomisk støtte til førstegangs studenter i 30-årene, som studerer religionshistorie, idéhistorie eller litteraturhistorie ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2017


Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat

Stiftelsen lyser ut NOK 26 000 som vitenskapelig stipend til studier om Norges forhold til USA. Stipendet deles ut til en kvinne ved UiO som studerer eller har studert historie der. Stipendet kan også utdeles som reisebidrag til en kvinnelig student som vil studere historie i USA.

Søknadsfrist: 15.10.2017


Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 224 000 som stipend til støtte av vitenskapelig forskning ved Universitetet i Oslo gjennom tildeling av stipend og reisestipend. Masterstudenter kan også søke. I 2017 kan kandidater tilknyttet Det juridiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet søke om midler fra stiftelsen.

Søknadsfrist: 15.10.2017


Hans Andreas Benneches stiftelse

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 50 000 i stipendmidler til vitenskapelige studier innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi. Studenter på mastergradsnivå kan også søke.

Søknadsfrist: 15.10.2017


Hedvig og Kristian Winterhjelms legat

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 54 000 som vitenskapelige stipend innen dramatisk kunst eller dramatisk litteratur ved UiO. Studenter på masternivå kan komme i betraktning ved tildeling av stipend.

Søknadsfrist: 15.10.2017