print logo

Norsk for vitenskapelig ansatte ved UiO

Vitenskapelig ansatte ved Universitetet i Oslo kan søke på norskkurs for ett semester om gangen. Du må bestå eksamen med D eller bedre, både muntlig og skriftlig for hvert trinn for å kunne gå videre til neste trinn.

Fra og med høsten 2007 skal det enkelte fakultet/institutt internfaktureres for norskkurs for fast vitenskapelig ansatte. Alle som deltar på kurs, må dessuten betale semesteravgift og semesterregistrere seg innen gitte frister, selv om man er ansatt ved universitetet.

Gjesteforskere kan også få plass på norskkurs dersom det enkelte fagmiljø selv ønsker å prioritere dekning av kostnadene og forutsatt at det finnes ledige plasser.

Den Internasjonale sommerskolen ved UiO tilbyr også norskkurs.

Informasjonsmøte
8. januar i Sophus Lies Auditorium, kl. 10.15-11.00.

Plasseringsprøve
 

Registreringshjelp (Denne informasjonen finnes kun på engelsk)
 

Hvilken klasse skal du gå i?
Informasjon om hvilken klasse du blir plassert i vil være tilgjengelig i Studentweb, om kvelden den 11. januar.

 
Kursstart
Se semestersidene til kursene for tid og sted.
 

Obligatoriske aktiviteter:
Det er obligatorisk oppmøte på kursene. Møter man til mindre enn 75% av undervisningen, får man ikke gå opp til eksamen.
 

Publisert 25. mai. 2010 11:36 - Sist endret 9. jan. 2014 17:30