English version of this page

Læringsressurser ved ILN

Bibliotek og lesesaler

Grunnet oppussingen av Sophus Bugges hus deler masterstudentene på ILN skoleåret 2015/16 lesesal med IAKH. Lesesalen er i 3. etasje i Niels Treschows hus.

Evaluering

Periodiske evalueringer av emner ved ILN fra og med 2014.

Oppgaveinnlevering

Innføring i bruk av kilder, innlevering av oppgave på papir og i Fronter.