English version of this page

Læringsressurser ved ILN

Evaluering

Periodiske evalueringer av emner ved ILN fra og med 2014.

Oppgaveinnlevering

Innføring i bruk av kilder, innlevering av oppgave på papir og i Fronter.

Lesesal og bokskap for masterstudentar

Her finn du informasjon om lesesalen og bokskapa som du som masterstudent har tilgang til.

Læringsressurser ved HF