Periodisk evaluering av emner ved ILN

For å sikre studiekvaliteten skal det gjøres en evaluering første og andre gang emnet tilbys, deretter minst hvert tredje år. Emnebeskrivelsen, pensum, undervisning, eksamensoppgaver og studentenes gjennomføring er sentrale tema. Evalueringen legger grunnlaget for å vurdere endringer og eventuell nedleggelse av emner.

På denne siden finner du periodiske evalueringer av emner gitt ved ILN fra og med 2014. Evalueringer av eldre dato finner du på emnesidene.

 

EXFAC

EXFAC03-NORD - Examen facultatum nordiske studier

Ibsen studier

Lingvistikk

Nordisk språk og litteratur

NORINT

Norrøn, keltisk og middelalderstudier

Norsk som andrespråk

Retorikk og språklig kommunikasjon

Publisert 17. feb. 2015 16:21 - Sist endret 29. sep. 2017 17:47