Tilgang til Leksikografisk bokmålskorpus

Leksikografisk bokmålskorpus er tilgjengelig for forskere, og skal bare brukes til forsknings- og undervisningsformål.

Ved å søke om tillatelse til å bruke Leksikografisk bokmålskorpus forplikter du deg til

  • Å bruke korpuset utelukkende til ikke-kommersielle formål,
  • Å ikke gi passordet videre til andre personer eller institusjoner, og å sørge for at andre ikke kan få tak i det, og
  • Å alltid referere til korpuset med korpusets fulle navn og nettadresse i både publisert og upublisert arbeid hvor korpuset er brukt.


Søk om brukernavn og passord
Leksikografisk bokmålskorpus (korpuset er passordbeskyttet)
Veiledning i bruk av korpuset. Beskrivelse av informasjonstypene i korpuset.

Publisert 11. juni 2010 18:01 - Sist endret 25. feb. 2011 19:48