Cecilia Alvstad

Professor - Ibero-romansk
Image of Cecilia Alvstad
Norwegian version of this page
Phone +47-22856798
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Advisory Board Member

Membership in Academic Societies

Tags: Spanish Language, Translation Studies, Children's Literature, Pragmatics, Literary Reception, Travel Writing, Latin America

Publications

 • Alvstad, Cecilia (2015). Migrants on Skis: Norwegian-Latin American Return Migration in the 1890s, In Steinar Andreas Sæther (ed.),  Expectations Unfulfilled: Norwegian Migrants in Latin America, 1820-1940.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004307384.  4.
 • Alvstad, Cecilia (2015). The Translator’s Voice in Norwegian Upper Secondary Education: How Subject Curriculum, Teacher Training, Textbooks and National Examinations Prepare the Reception of Translated Literary Texts at School, In Elzbieta Skibinska; Magda Heydel & Natalia Paprocka (ed.),  La voix du traducteur à l'école/The Translator's Voice at School 1 Canons.  Vita Traductiva.  ISBN 978-2-924337-01-1.  2.  s 17 - 47
 • Alvstad, Cecilia & Assis Rosa, Alexandra (2015). Voice in retranslation: An overview and some trends. Target.  ISSN 0924-1884.  27(1), s 3- 24 . doi: 10.1075/target.27.1.00int
 • Alvstad, Cecilia (2014). The translation pact. Language and Literature.  ISSN 0963-9470.  23(3), s 270- 284 . doi: 10.1177/0963947014536505
 • Alvstad, Cecilia & Johnsen, Åse (2014). La traducción de la literatura infantil y juvenil: Presentación . Trans Revista de traductología.  ISSN 1137-2311.  18, s 11- 14
 • Johnsen, Åse & Alvstad, Cecilia (2014). Imágenes de Cuba en Noruega: textos para turistas . Temas.  ISSN 0864-134X.  s 35- 42
 • Alvstad, Cecilia (2013). The transatlantic voyage as a translational process: What migrant narratives letters can tell us, In Michael Boyden; Hans Krabbendam & Liselotte Vandenbussche (ed.),  Tales of Transit. Narrative Migrant Spaces in Atlantic Perspective, 1850-1950.  Amsterdam University Press.  ISBN 978 90 89645289.  6.  s 103 - 119
 • Alvstad, Cecilia (2013). Voices in Translation, In Yves Gambier & Luc van Doorslaer (ed.),  Handbook of Translation STudies 4.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027203342.  35.  s 207 - 210
 • Alvstad, Cecilia & Johnsen, Åse (2013). Continuidad de los textos: Metaficción en un cuento de Cortázar y en su traducción sueca. Meta : Journal des traducteurs.  ISSN 0026-0452.  57(3)
 • Bladh, Elisabeth; Alvstad, Cecilia & Ramnäs, Mårten (2013). Clichés français sur la Suède – étude de la réception en Suède de La délicatesse de David Foenkinos et de son adaptation cinématographique. Synergies Pays Scandinaves.  ISSN 1901-3809.  7, s 57- 70
 • Alvstad, Cecilia (2012). ANTHOLOGIZING LATIN AMERICAN LITERATURE: SWEDISH TRANSLATIVE RE-IMAGININGS OF LATIN AMERICA 1954-1998 AND LINKS TO TRAVEL WRITING. Anglo-Saxónica.  ISSN 0873-0628.  3(3), s 39- 68
 • Alvstad, Cecilia (2012). The strategic moves of paratexts: World literature through Swedish eyes. Translation Studies.  ISSN 1478-1700.  5(1), s 78- 94 . doi: 10.1080/14781700.2012.628817
 • Alvstad, Cecilia (2011). Är det bara vita, heterosexuella män som skriver skönlitteratur i Latinamerika? Om att undersöka skandinaviska konstruktioner av en fjärran kontinents litteratur, I: Elisabeth Bladh & Christina Kullberg (red.),  Litteratur i gränszonen : transnationella litteraturer i översättning ur ett nordiskt perspektiv.  Högskolan Dalarna.  ISBN 978-91-85941-32-2.  Är det bara...?.  s 159 - 173
 • Alvstad, Cecilia (2011). Översättning, I: Margareta Petersson (red.),  Världens Litteraturer. En gränsöverskridande historia.  Studentlitteratur AB.  ISBN 9789144055879.  Översättning.  s 28 - 32
 • Alvstad, Cecilia; Helgesson, Stefan & Watson, David (2011). Introduction. Literature, Geography, Translation, In Cecilia Alvstad; Stefan Helgesson & David Watson (ed.),  Literature, Geography, Translation: Studies in World Writing.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 9781443830102.  Introduction.  s 1 - 13
 • Alvstad, Cecilia; Hild, Adelina & Tiselius, Elisabet (2011). Methods and Strategies of Process Research. Integrative Approaches in Translation Studies, In Cecilia Alvstad; Adelina Hild & Elisabet Tiselius (ed.),  Methods and strategies of process research : integrative approaches in translation studies.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-2442-2.  1.  s 1 - 9
 • Alvstad, Cecilia (2010). Children’s literature and translation, In Yves Gambier & Luc van Doorslaer (ed.),  Handbook of Translation Studies, Volume 1.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-0331-1.  kapitel.  s 22 - 27
 • Alvstad, Cecilia & Lundahl, Mikela (2010). Den mörke brodern. Svensk negrifiering av svart poesi 1957. Tidskrift för litteraturvetenskap.  ISSN 1104-0556.  (2), s 39- 53
 • Alvstad, Cecilia (2009). A Poetics of Omission or Omission of the Poetic: Gabrielle Roy's Bonheur d'occasion in Swedish, In Agnes Whitfield (ed.),  L'écho de nos classiques. Bonheur d'occasion et Two solitudes en Traduction.  Les Éditions David.  ISBN 978-2-89597-115-3.  4.  s 87 - 122
 • Alvstad, Cecilia (2009). Förhållningssätt till översättningar i universitetsundervisningen, I: Christer Ekholm & Staffan Thorson (red.),  Främlingskap och främmandegöring: Förhållningssätt till skönlitteratur i universitetsundervisningen.  Daidalos.  ISBN 9171732837.  Kapitel 3 Förhållningssätt till översättningar i universitetsundervisningen.  s 261 - 318
 • Alvstad, Cecilia (2009). Översatt skönlitteratur som historisk källa, I: Christer Ahlberger; Thomas Nilson; Henrik Bagerius & Ulrika Lagerlöf Nilsson (red.),  Historier. Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa.  Göteborgs Universitet.  ISBN 9789188614735.  1.  s 16 - 23
 • Alvstad, Cecilia & Castro, Andrea (2009). Conceptions of Literature in University Language Courses. The Modern Language Journal.  ISSN 0026-7902.  93(2), s 170- 184 . doi: 10.1111/j.1540-4781.2009.00854.x
 • Alvstad, Cecilia (2008). Ambiguity translated for children: Andersen’s “Den standhaftige Tinsoldat” as a case in point. Target.  ISSN 0924-1884.  20(2), s 222- 248
 • Alvstad, Cecilia (2008). Illustrations and Ambiguity in Eighteen Illustrated Translations of Hans Christian Andersen's "The Steadfast Tin Soldier" . Meta : Journal des traducteurs.  ISSN 0026-0452.  53(1), s 90- 103
 • Alvstad, Cecilia (2007). Translational analysis and the dynamics of reading, In Yves Gambier; Miriam Shlesinger & Radegundis Stolze (ed.),  Doubts and Directions in Translation Studies.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027216809.  artikkel.  s 127 - 135
 • Alvstad, Cecilia; Agrell, Beata; Castro, Andrea; Lagerwall, Sonia & Thorson, Staffan (2005). Naturalization, Desautomatization, and Estrangement: Problems of Literary Reception and Cognition in Academic Teaching, In Cecilia Alvstad & Karin Aijmer (ed.),  New Tendencies in Translation Studies.  Engelska Institutionen, Göteborgs Universitet.  ISBN 91-7346-536-4.  KAPITTEL.  s 93 - 104
 • Alvstad, Cecilia & Platen, Edgar (2005). Främlingsskap och främmandegöring. Förhållningssätt till litteratur i universitetsundervisningen, I: Ingela Valfridsson & Eva Larsson Ringqvist (red.),  Forskning om undervisning i främmande språk. Rapport från workshop i Växjö 10-11 juni 2004.  Växjö University Press.  ISBN 91-7636-450-X.  KAPITTEL.  s 24 - 34
 • Alvstad, Cecilia (2003). Publishing Strategies of Translated Children’s Literature in Argentina. A Combined Approach . Meta : Journal des traducteurs.  ISSN 0026-0452.  48(1-2), s 266- 275

View all works in Cristin

 • Alvstad, Cecilia; Helgesson, Stefan & Watson, David (ed.) (2011). Literature, Geography, Translation: Studies in World Writing. Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 9781443830102.  248 s.
 • Alvstad, Cecilia; Hild, Adelina & Tiselius, Elisabet (ed.) (2011). Methods and strategies of process research : integrative approaches in translation studies. John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-2442-2.  377 s.
 • Alvstad, Cecilia (2005). La Traducción como mediación editorial: Un estudio de 150 libros para niños y jóvenes publicados en Argentina durante 1997. Acta Universitatis Gothoburgensis.  ISBN 91-7346-523-2.  234 s.
 • Alvstad, Cecilia & Aijmer, Karin (ed.) (2005). New Tendencies in Translation Studies. Engelska Institutionen, Göteborgs Universitet.  ISBN 91-7346-536-4.  108 s.

View all works in Cristin

 • Alvstad, Lena Cecilia (2016). Peace.
 • Alvstad, Lena Cecilia (2016). The Early Reception of Ibsen in Latin America.
 • Alvstad, Lena Cecilia (2016). The role of regional literatures in promoting transcultural knowledge and understanding.
 • Alvstad, Lena Cecilia (2016). Voices of Translation: Rewriting Literary Texts in a Scandinavian Context.
 • Alvstad, Lena Cecilia (2015). Traveling Texts: Translation and Transnational Reception.
 • Alvstad, Cecilia (2014). Theory in(to) fiction and fiction in(to) theory: Jorge Luis Borges as a case in point.
 • Alvstad, Cecilia (2014). Översättning som scenbyte. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.  ISSN 0806-5063.  1, s 19- 22
 • Alvstad, Cecilia (2014). Översättningsforskaren Cecilia Alvstad kommenterar Venuti ur ett nordiskt perspektiv. Med andra ord.  ISSN 1104-4462.  80, s 14- 16
 • Alvstad, Cecilia; Bladh, Elisabeth & Ramnäs, Mårten (2014). Transmissions des clichés : la Suède vue par les frères Foenkinos dans le roman La délicatesse et son adaption cinématographique, I: Ingmar Söhrman & Katharina Vajta (red.),  La langue dans la littérature, la littérature dans la langue.  Göteborgs universitet.  ISBN 978-91-7346-811-4.  25.  s 317 - 338
 • Alvstad, Cecilia & Johnsen, Åse (2014). Presentación. Trans Revista de traductología.  ISSN 1137-2311.  (18), s 11- 14
 • Alvstad, Cecilia (2013). Borges and the Time of Translation.
 • Alvstad, Cecilia (2013). Collaborative Indirect Translations: The Swedish Collection The Indian Library as a Case in Point.
 • Alvstad, Cecilia (2013). Collaborative Voices of Translation.
 • Alvstad, Cecilia (2013, 25. juli). Klassikerna får alltid skrivas om.  Svenska dagbladet.
 • Alvstad, Cecilia (2013). Paneldebatt Hieronymusdagen.
 • Alvstad, Cecilia (2013). Språkcafé: Når alle verdas språk blir til norsk.
 • Alvstad, Cecilia (2013). Stemme i nordiske oversettelser.
 • Alvstad, Cecilia (2013). The Translator’s Voice in High School Textbooks and Anthologies.
 • Alvstad, Cecilia & Refsdal, Eva (2013). Oversettelse , I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no).  Store norske leksikon AS.  artikkel.
 • Refsdal, Eva & Alvstad, Cecilia (2013). Oversettelsesstudier , I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no).  Store norske leksikon AS.  artikkel.
 • Johnsen, Åse & Alvstad, Cecilia (2012). La presentación de Cuba en folletos turísticos. Comparación entre Noruega y España.
 • Alvstad, Cecilia (2012, 26. januar). Intervju om Voices of Translation i Kulturnytt. [Radio].  NRK Kulturnytt.
 • Johnsen, Åse & Alvstad, Cecilia (2012). Imágenes de Cuba en folletos turísticos noruegos.
 • Johnsen, Åse & Alvstad, Cecilia (2011). Imágenes de Cuba en Noruega.
 • Alvstad, Cecilia (2011, 01. mars). Doldisarna som styr litteraturen. [Tidsskrift].  Fokus.
 • Alvstad, Cecilia (2010). Angvik, Birger. Sjå meg! Høyr meg! Forteljekunst fra Cuba og Mexico 1950-2000. Corrientes - Revista noruega de estudios hispánicos.  ISSN 0804-7383.  1, s 118- 122
 • Alvstad, Cecilia (2010). Authors, Translators and Readers, Trekking through Texts: Borges, Metafictions and Forking Tracks.
 • Alvstad, Cecilia (2010). Borges, Cortázar och deras metafiktion på svenska.
 • Alvstad, Cecilia (2010). Cultural Memory in Translation: Sierra Maestra and Le Deuxième Sexe in Swedish.
 • Alvstad, Cecilia (2010). Migration as Cultural and Linguistic Translation: Scandinavian Migrants inEarly Twentieth Century Argentina.
 • Alvstad, Cecilia (2010). Swedish Latin American In-Betweeners: What Migrant Narratives from Around 1900 Tell Us About Migrant Identity.
 • Alvstad, Cecilia (2010). Vem är det egentligen som möts i Julio Cortázars "Möte"? Om vertikala och horisontella översättningsstrategier och det problematiska med att missa poängen.
 • Alvstad, Cecilia (2009). "Dessutom skulle jag inte hurra för översättningen." Om förhållningssätt till översättningar inom humaniora.
 • Alvstad, Cecilia (2009). Gentzler's Geography.
 • Alvstad, Cecilia (2009). Huvudet i sanden? Om motsägelsefulla förhållningssätt till översatt skönlitteratur i akademisk undervisning och forskning.
 • Alvstad, Cecilia (2009). Prefaces as a Site of Cultural Translation. Representations of Latin America in Scandinavian Translations of Latin American Literature.
 • Alvstad, Cecilia (2009). Southern Stereotypes. Latin American Literature in Scandinavia.
 • Alvstad, Cecilia & Johnsen, Åse (2009). Sammanhanget mellan översättningarna. Julio Cortázars novell ”La continuidad de los parques” på fyra skandinaviska språk.
 • Alvstad, Cecilia & Lundahl, Mikela (2009). Den mörke brodern: försök att antologisera den svarta rasen, i Sverige 1957–1960.
 • Alvstad, Cecilia (2008). Latinamerika i antologiformat.
 • Alvstad, Cecilia (2008). Röster, resor och berättarkonst. Artur Lundkvist och introduktionen av latinamerikansk litteratur på svenska.
 • Alvstad, Cecilia (2008). The Reception and Translation of Bonheur d’occasion and Two Solitudes in Sweden.
 • Alvstad, Cecilia (2008). Återsättning. Glänta.  ISSN 1104-5205.  (3)
 • Alvstad, Cecilia (2008). Översatt skönlitteratur som historisk källa 1800-2000.
 • Alvstad, Cecilia (2007). Anthologizing Latin America.
 • Alvstad, Cecilia (2007). Images and imaginations constructed and reproduced by translation: Some reflections about how unequal intercultural relations can be set in motion by translational analysis.
 • Alvstad, Cecilia & Lundahl, Mikela (2007). Images and Imaginations: The history of Arabic, African and Latin American Literature into Swedish. Apresentation of a recently started project.
 • Alvstad, Cecilia & Platen, Edgar (2004). Främlingsskap och främmandegöring. Förhållningssätt till litteratur i universitetsundervisningen.
 • Alvstad, Cecilia; Agrell, Beata; Castro, Andrea; Lagerwall, Sonia & Thorson, Staffan (2003). Naturalization, Desautomatization, and Estrangement: Problems of Literary Reception and Cognition in Academic Teaching.

View all works in Cristin

Published Sep. 23, 2010 12:00 PM - Last modified Jan. 27, 2017 11:38 AM