Jakob Lothe

Image of Jakob Lothe
Norwegian version of this page
Phone +47-22856897
Room NT 933
Username
Visiting address Niels Treschows hus 9th floor Niels Henrik Abels vei 36
Postal address Postboks 1003 Blindern 0316 OSLO

Research interests

English literature, especially modernism (Conrad, Woolf, Joyce) and late nineteenth-century literature (Hardy, George Eliot). Narrative theory and analysis, ethics in literature and film, postcolonial studies (Coetzee, Gordimer), Holocaust studies (Sebald, Levi)

More information about Jakob Lothe on his personal homepage.

Publications

 

Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust. Red. Oslo: Gyldendal, 2013. 248 s. ISBN 978-82-05-45706-5

Narrative Ethics. Red. med Jeremy Hawthorn. Amsterdam & New York: Rodopi, 2013.

Each Other’s Yarns: Essays on Narrative and Critical Method for Jeremy Hawthorn. Red. med Paul Goring og Domhnall Mitchell. Oslo: Novus Press, 2012. 325 s. ISBN 978-82-7099-687-2

Titanic. Historie, myte, litteratur og film. Med Per Kristian Sebak. Oslo: Pax, 2012. 368 s. ISBN 978-82-530-3498-0

After Testimony: The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the Future. Red. med Susan Rubin Suleiman og James Phelan. Columbus: Ohio State University Press, 2012. 408 s. ISBN 978-0-8142-5182-9   

Franz Kafka: Narration, Rhetoric, and Reading. Red. med Beatrice Sandberg og Ronald Speirs. Columbus: Ohio State University Press, 2011. 252 s. ISBN 978-0-8142-5177-5  

Less Is More: Short Fiction Theory and Analysis. Red. med Hans H. Skei og Per Winther. Oslo: Novus, 2008. 219 s. ISBN 978-82-7099-493-9

Literary Landscapes: From Modernism to Postcolonialism. Red. med Attie de Lange, Gail Fincham og Jeremy Hawthorn. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 221 s. ISBN 978-0-230-55316-3

Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre. Red. med Jeremy Hawthorn og James Phelan. Columbus: Ohio State University Press, 2008. 281 s. ISBN 978-0-8142-5165-2.  

Comparative Approaches to European and Nordic Modernisms. Red. med Mats Jansson, Janna Kantola og H. K. Riikonen. Helsinki: University of Helsinki Press, 2008. 238 s. ISBN 978-951-570-738-3

Litteraturvitenskapelig leksikon. Med Christian Refsum og Unni Solberg. 2. utg. [1. utg.1997] Oslo: Kunnskapsforlaget, 2007. 253 s. ISBN 978-82-573-1714-0

Tidsvitner. Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen. Red. med Anette Storeide. Oslo: Gyldendal, 2006. 201 s. 3 opplag. ISBN 82-05-36362  Også utgitt som lydbok på Lydbokforlaget, 2007. ISBN 978-82-4213-632-9

European and Nordic Modernisms. Red. med Mats Jansson and Hannu Riikonen. Norwich: Norvik Press, 2004. 258 s. ISBN 1-870041-58-5            

The Art of Brevity: Excursions in Short Fiction Theory and Analysis. Red. med Per Winther og Hans H. Skei. Columbia: University of  South Carolina Press, 2004. 240 s. ISBN 1-57003-557-1 Utgitt som paperback 2011. ISBN 978-1-61117-045-0

Literary Sinews: Essays in Honour of Bjørn Tysdahl. Red. med Juan Christian Pellicer og Tore Rem. Oslo: Novus, 2003. 247 s. ISBN 82-7099-375-1

Fiksjon og film. Narrativ teori og analyse. 2. utg. [1. utg. 1994] Oslo: Universitetsforlaget, 2003. 316 s. 3 opplag. ISBN 82-15-00499-7

Joseph Conrad. Oslo: Gyldendal, 2002. 248 s. ISBN 82-05-30074-7

English and Nordic Modernisms. Red. med Bjørn Tysdahl, Mats Jansson og Steen Klitgård Povlsen. Norwich: Norvik Press, 2002. 298 s. ISBN 1-870041-49-6 

Franz Kafka. Zur ethischen und ästhetischen Rechtfertigung. Red. med Beatrice Sandberg. Freiburg: Rombach Verlag, 2002.  253 s. ISBN 3-7930-9277-1          

Identities and Masks: Colonial and Postcolonial Studies. Red. med Anne Holden Rønning og Peter Young. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2001. 224 s. ISBN 82-7634-294-9

Narrative in Fiction and Film: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2000. 253 s. 4 opplag; no tilgjengeleg som “print on demand.” ISBN 0-19-875232-6 Revidert engelsk utgåve av førsteutgåva av Fiksjon og film (1994). Kinesisk utgåve på Peking University Press 2011. ISBN 978-7-301-19341-9

Korttekster. Ein antologi. Red. med Jon Haarberg og Hans H. Skei. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2000. 346 s. 5 opplag. ISBN 82-417-1080-1

Conrad in Scandinavia. Red. New York: Columbia University Press, 1995. 273 s. ISBN 0-88033-972-1

Conrad’s Narrative Method. Oxford: Clarendon Press/Oxford University Press, 1989. 315 s. ISBN 0-19-812961-0. Inkludert i serien “Clarendon Paperbacks” 1991. ISBN 0-19-812255-1

 • Lothe, Jakob (2015). Irony and Narrative Distance: Imperialist Critique in Conrad's "An Outpost of Progress", In Jeremy Hawthorn; Jakob Lothe & Gail Fincham (ed.),  Outposts of Progress. Joseph Conrad, Modernism and Post-colonialism.  UCT Press.  ISBN 978-1-77582-081-9.  12.  s 186 - 197
 • Lothe, Jakob (2015). Sjølvframstilling som vitnesbyrd: "Kvinnelige tidsvitner", I: Anne Kristin Lande & Sofie Arneberg (red.),  På flukt, på vent, på eventyr? Om krig i barne- og ungdomslitteratur.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-236-6.  7.  s 96 - 104
 • Janss, Christian; Kleiva, Julie Sandberg & Lothe, Jakob (2014). Olav H. Hauge's Translations of three Poems by Georg Trakl, René Char and Stephen Crane, In Jakob Lothe; Ástráður Eysteinsson & Mats Jansson (ed.),  Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-762-6.  Kapittel 12.  s 197 - 234
 • Lothe, Jakob (2014). Joseph Conrad: The Art of Political Fiction, In Mark Levene (ed.),  Critical Insights: Political Fiction.  Salem Press.  ISBN 978-1-61925-411-4.  kap 5.  s 81 - 96
 • Lothe, Jakob (2014). Reflexions sur l'avenir de la Pologne, I: Josiane Paccaud-Huguet (red.),  Joseph Conrad.  Editions de L'Herne.  ISBN 978-285-197-178-4.  57.  s 251 - 254
 • Tysdahl, Bjørn; Breivik, Leiv Egil & Lothe, Jakob (2014). In Memoriam Kristian Smidt (1916-2013). English Studies: A Journal of English Language.  ISSN 0013-838X.  95(6), s 700- 701
 • Hawthorn, Jeremy & Lothe, Jakob (2013). Introduction, In Jeremy Hawthorn & Jakob Lothe (ed.),  Narrative Ethics.  Rodopi.  ISBN 978-90-420-3728-1.  Introduction.  s 1 - 10
 • Lothe, Jakob (2013). Authority, Reliability, and the Challenge of Reading: The Narrative Ethics of Jonathan Littell's "The Kindly Ones", In Jeremy Hawthorn & Jakob Lothe (ed.),  Narrative Ethics.  Rodopi.  ISBN 978-90-420-3728-1.  7.  s 103 - 118
 • Lothe, Jakob (2013). Litteratur som bearbeiding av 22. juli, I: Anders Ravik Jupskås & Anders Ravik Jupskås (red.),  Akademiske perspektiver på 22. juli.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232101313.  12.  s 161 - 176
 • Lothe, Jakob (2013). Story and Situation: Sebald Compared to Conrad, In C. Claire Thomson & Elettra Carbone (ed.),  Love and Modernity. Essays in Honour of Professor Janet Garton.  Norvik Press.  ISBN 9781870041997.  8.  s 249 - 262
 • Lothe, Jakob (2012). Conrad and Sebald: Aspects of Narrative Perspective and Exile, In Véronique Pauly (ed.),  L'Epoque Conradienne. Journal of the French Conrad Society.  Presses Universitaires de Limoges.  ISBN 978-2-84287-571-8.  9.  s 109 - 122
 • Lothe, Jakob (2012). Fragile Narrative Situations: Conrad Compared to Sebald, In Markku Lehtimäki; Laura Karttunen & Maria Mäkela (ed.),  Narrative, Interrupted: The Plotless, the Disturbing and the Trivial in Literature.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-025995-7.  12.  s 211 - 224
 • Lothe, Jakob (2012). History, Narrative, Ethics: Conrad, "Titanic" and "Lord Jim", In Domhnall Mitchell; Paul Goring & Jakob Lothe (ed.),  Each Other's Yarns: Essays on Narrative and Critical Method for Jeremy Hawthorn.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-687-2.  19.  s 291 - 307

View all works in Cristin

 • Larsen, Bente & Lothe, Jakob (ed.) (2016). Perspectives on the Nordic. Novus Forlag.  ISBN 9788270998579.  187 s.
 • Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Fincham, Gail (ed.) (2015). Outposts of Progress. Joseph Conrad, Modernism and Post-colonialism. UCT Press.  ISBN 978-1-77582-081-9.  160 s.
 • Lothe, Jakob (red.) (2015). Getuiges van de tijd. Verhalen uit de Holocaust. Trans. Maydo van Marwijk Kooy.. Spectrum.  ISBN 978-90-00-34381-2.  239 s.
 • Lothe, Jakob (red.) (2014). Vidner fra Holocaust. Ti kvindeskæbner. Oversatt fra norsk av Birger Petterson.. Kristeligt Dagblads Forlag.  ISBN 978-87-7467-196-1.  260 s.
 • Lothe, Jakob; Eysteinsson, Ástráður & Jansson, Mats (ed.) (2014). Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-762-6.  245 s.
 • Hawthorn, Jeremy & Lothe, Jakob (ed.) (2013). Narrative Ethics. Rodopi.  ISBN 978-90-420-3728-1.  313 s.
 • Lothe, Jakob (red.) (2013). Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205457065.  248 s.

View all works in Cristin

 • Lothe, Jakob (2016, 02. januar). Forsking og menneskerettar. Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit. Verdibørsen NRK P2. [Radio].  Oslo.
 • Lothe, Jakob (2016). Narrative ethics and Levinas's relational understanding of the human: the example of Hanne Ørstavik's "Presten".
 • Lothe, Jakob (2016). Nærlesning av "Apokalypse Nå". Samtale med Johan Harstad og Guro Kulås, relatert til Johan Harstads "Max, Mischa & Tetoffensiven".
 • Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Fincham, Gail (2015). Introduction, In Jeremy Hawthorn; Jakob Lothe & Gail Fincham (ed.),  Outposts of Progress. Joseph Conrad, Modernism and Post-colonialism.  UCT Press.  ISBN 978-1-77582-081-9.  Forhold.  s 10 - 39
 • Lothe, Jakob (2015). Ethics and Literature: Authority and Reliability.
 • Lothe, Jakob (2015). Ethics in Contemporary Scandinavian Literature.
 • Lothe, Jakob (2015). Historieformidling og forteljingar få Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2015). Inleiding, "Getuiges van de tijd". Antwerpen: Spectrum, 2015., I: Jakob Lothe (red.),  Getuiges van de tijd. Verhalen uit de Holocaust. Trans. Maydo van Marwijk Kooy..  Spectrum.  ISBN 978-90-00-34381-2.  Innledning.  s 11 - 41
 • Lothe, Jakob (2015, 04. mai). Intervju om Samuel Steinmann som tidsvitne. Dagsnytt 18, NRK2. [TV].  Oslo.
 • Lothe, Jakob (2015, 04. mai). Intervju om Samuel Steinmann som tidsvitne. NRK P2 Dagsnytt 18. [Radio].  Oslo.
 • Lothe, Jakob (2015, 24. april). Intervju v/Kristian Bendiksen om nye filmar om Robin Hood. Kulturhuset NRK P2. [Radio].  Oslo.
 • Lothe, Jakob (2015). Joseph Conrad. Store Norske Leksikon (Nettutgaven). . doi: https://snl.no/Joseph_Conrad
 • Lothe, Jakob (2015). Joseph Conrad's Literary Maps: History, Politics, Narrative.
 • Lothe, Jakob (2015, 01. oktober). "Kvinnelige tidsvitner" Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit i Verdibørsen NRK P2. [Radio].  Oslo.
 • Lothe, Jakob (2015). Litteratur som forsvar av menneskerettar.
 • Lothe, Jakob (2015). Narrative, Testimony, Fiction: The Challenge of Not Forgetting the Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2015). The Challenge of Adaptation: Francis Ford Coppola's "Apocalypse Now Redux" Compared to Joseph Conrad's "Heart of Darkness".
 • Lothe, Jakob (2015). The Challenge of Testimony: The Stories of Ten Jewish Women.
 • Lothe, Jakob (2015). The Ethics of Narrative Endings: Ian McEwan's "Atonement".
 • Lothe, Jakob (2015). Tidsvitne frå Holocaust. Kva gjer vi når dei blir borte?.
 • Lothe, Jakob (2015). Verdien av vitnesbyrd. Om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2015, 09. mai). "Ze willen vertellen over de Holocaust, opdat we niet vergeten".  Trouw, Amsterdam.
 • Lothe, Jakob (2014). Aspects of Gender in Conrad's Fiction.
 • Lothe, Jakob (2014). Beginnings: Franz Kafka's "In der Strafkolonie" and J.M. Coetzee's "Waiting for the Barbarians".
 • Lothe, Jakob (2014). Challenges of Editing and Narrative Presentation: The Example of "Kvinnelige tidsvitner" (Female Time's Witnesses).
 • Lothe, Jakob (2014). Det usikre, tvilande og søkjande mennesket. Stream of consciousness i litteraturen. Dyade.  ISSN 0332-5792.  46(3), s 45- 51
 • Lothe, Jakob (2014, 13. februar). Diskusjon i NRK P2 om Holocaust relatert til "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [Radio].  Oslo.
 • Lothe, Jakob (2014). Efterskrift, I: Jakob Lothe (red.),  Vidner fra Holocaust. Ti kvindeskæbner. Oversatt fra norsk av Birger Petterson..  Kristeligt Dagblads Forlag.  ISBN 978-87-7467-196-1.  Etterord.  s 201 - 233
 • Lothe, Jakob (2014). Faglege utfordringar i arbeidet med "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2014). Forteljing, vitnesbyrd, historie: Om "Kvinnelige tidsvitner".
 • Lothe, Jakob (2014). Forteljingar frå Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2014, 20. oktober). Intervju om "Norsk jødeforfølgelse" v/Siss Vik. Kulturhuset, NRK P2. [Radio].  Oslo.
 • Lothe, Jakob (2014, 22. juli). John Steinbecks "Om mus og menn". Samtale med Leif Ekle. Kulturhuset. [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2014, 14. juli). Kaster nytt lys over Afghanistan: Fiksjon om krigen dukker opp på norske TV-skjermer og i krim. Intervju ved Kristin Buvik Sivertsen.  Dagsavisen.
 • Lothe, Jakob (2014, 20. oktober). Kvinder, der overlevde dødslejre. Intervju v/Bente Clausen i Kristeligt Dagblad, København.  København.
 • Lothe, Jakob (2014). Kvinnelige tidsvitner.
 • Lothe, Jakob (2014, 09. april). Litterært tidsvitne. Intervju v/Oddmund Fredrik Jacobsen Vaagsholm.  Regionsavisa.
 • Lothe, Jakob (2014). Menneskeskjebner frå Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2014). Nyskapande Bibeldikt. Melding av "Bibeldikt", red. Alf Kjetil Vagelmo og Jan Ove Ulstein. Oslo: Verbum, 2014.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 48- 49
 • Lothe, Jakob (2014). Om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2014). Om arbeidet med "Kvinnelige tidsvitner".
 • Lothe, Jakob (2014). Om forteljing og etikk, med særleg referanse til W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2014). Titanic: History, Myth, Literature, Film.
 • Lothe, Jakob (2014, 03. september). Truman Capotes "Med kaldt blod". Samtale med Cille Biermann. Kulturhuset. [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2014). Verstehen/Nicht-Verstehen. Franz Kafka's "In der Strafkolonie".
 • Lothe, Jakob (2014). W.G. Sebald: Narrative, Memory, History.
 • Lothe, Jakob (2014). "Writing the Holocaust Today: Critical Perspectives on Jonathan Littell's 'The Kindly Ones'". Edited by Aurélie Barjonet and Liran Razinsky. Partial Answers.  ISSN 1565-3668.  12(1), s 196- 199
 • Lothe, Jakob; Eysteinsson, Astradur & Jansson, Mats (2014). Introduction, In Jakob Lothe; Ástráður Eysteinsson & Mats Jansson (ed.),  Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-762-6.  Introduction.  s 7 - 22
 • Lothe, Jakob (2013, 16. april). 22. juli: Ikke et tilbakelagt kapittel.  Dagsavisen.
 • Lothe, Jakob (2013). After Testimony: Challenges and Possibilities of Holocaust Narrative.
 • Lothe, Jakob (2013). Fortelling og vitnesbyrd: Kvinnelige tidsvitner.
 • Lothe, Jakob (2013). Hans H. Skei: "A Little Lost Village: Reading William Faulkner's 'The Hamlet'". Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  16(2), s 175- 177
 • Lothe, Jakob (2013). Innledning, I: Jakob Lothe (red.),  Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205457065.  Innledning.  s 11 - 41
 • Lothe, Jakob (2013, 22. oktober). Intervju i Dagsrevyen v/Marianne Rustad Carlsen om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [TV].  Dagsrevyen NRK 1.
 • Lothe, Jakob (2013, 22. oktober). Intervju i Kulturnytt v/Martin Jahr om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2013, 19. oktober). Intervju i Verdibørsen v/Aase Cathrine Myrtveit om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger om Holocaust". [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2013, 22. oktober). Intervju v/ Natalie Angelica Sagstad om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [Internett].  Heimeside Institutt for framandspråk, HF, Univ i Bergen.
 • Lothe, Jakob (2013, 20. november). Intervju v/Erling Fossheim om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [Radio].  NRK Sogn og Fjordane.
 • Lothe, Jakob (2013, 18. juni). Intervju ved tildeling av prisen "Fangenes Testamente" fra Aktive Fredsreiser, 15.06.2013.  Aust Agder Blad.
 • Lothe, Jakob (2013). Introduction to Narrative: Correspondences between Conrad's "Heart of Darkness" and Coppola's film adaptation.
 • Lothe, Jakob (2013). Irony and Narrative Distance: Imperialist Critique in Conrad's "An Outpost of Progress".
 • Lothe, Jakob (2013). Jacob Lund: "Erindringens æstetik. Essays". Nordic Journal of Aesthetics.  ISSN 2000-1452.  (44-45), s 135- 140
 • Lothe, Jakob (2013). Joseph Conrad: Kva ville han med livet?. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 29- 29
 • Lothe, Jakob (2013). Kva skjedde med dei norske jødiske kvinnene?. Hatikva.  22(4), s 39- 39
 • Lothe, Jakob (2013, 19. november). Kvinner i kamp [Om "Kvinnelige tidsvitner"]. Intervju v/Silje Marie Stavrum Norevik.  Bergens Tidende.
 • Lothe, Jakob (2013). Presentasjon av "Kvinnelige Tidsvitner. Fortellinger fra Holoaust".
 • Lothe, Jakob (2013). Samtale med Zdenka Fantlova, Jane Arnfield og Irene Levin om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2013). The Holocaust and Human Rights: The Example of "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2013). Tomrom i historia om Holocaust. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Lothe, Jakob (2013, 21. oktober). Winning a Nobel Prize for Alice Munro.  The Star, Toronto.
 • Lothe, Jakob (2012). Christoph Bode: The Novel: An Introduction. Anglia. Zeitschrift für englische Philologie.  ISSN 0340-5222.  130(2), s 319- 320
 • Lothe, Jakob (2012, 13. april). Det gamle Europas forlis. Intervju v/Solveig Nygaard Langvad.  Morgenbladet.
 • Lothe, Jakob (2012). Det ultimate litterære liv [om Gordon Bowkers nye Joyce-biografi]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 5
 • Lothe, Jakob (2012, 25. februar). Etter 22. juli - Om ondskap og minnebearbeiding. Forelesningsrekke ved Universitetet i Oslo. [TV].  NRK2.
 • Lothe, Jakob (2012). Forfattaren W. G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2012, 02. april). Intervju i Dagsrevyen v/Marianne Rustad Carlsen om "Titanic. Historie, myte, litteratur og film". [TV].  NRK P1.
 • Lothe, Jakob (2012, 10. april). Intervju i Kulturnytt v/Ugo Fermariello om "Titanic. Historie, myte litteratur og film". [Radio].  NRK2.
 • Lothe, Jakob (2012, 10. april). Intervju i Morgennytt v/Iselin Fjeld om "Titanic. Historie, myte litteratur og film". [TV].  NRK P1.
 • Lothe, Jakob (2012, 13. april). Intervju i Radio P4 v/Jan Normann om "Titanic. Historie, myte litteratur og film". [Radio].  P4.
 • Lothe, Jakob (2012, 14. april). Intervju i TV2 om "Titanic. Historie, myte litteratur og film". [TV].  TV2.

View all works in Cristin

Published Sep. 23, 2010 12:00 PM - Last modified Jan. 10, 2017 11:16 AM