Utlysning av MA-stipend

Forskergruppen "Red-letter Days in Transition" utlyser et masterstipend (4000 NOK i fire måneder) til en student som vil skrive masteroppgave om et tema tilknyttet prosjektet "Red-letter Days in Transition: Calendric Public Rituals and the Articulation of Identities: Central Europe and the Balkans 1985 to Present"

Det forventes at masteroppgaven skrives basert på materiale på et av de slaviske språkene i Sentral-Europa og på Balkan. Studenten vil inngå i forskergruppen og blant annet delta i gruppens ukentlige møter, der arbeidsspråket er engelsk. Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk.

Søknadsfrist 1. juni 2009

Les mer om forskningsprosjektet

Studenten må være tatt opp på et masterprogram for å søke, og prosjektskissen skal godkjennes både av prosjektet og av programmet.

Forventet start på stipendet: 1. september 2009.

Søknad, CV og prosjektskisse (maks. 1 side) sendes innen 1. juni til professor Karen Gammelgaard (karen.gammelgaard@ilos.uio.no). Prosjektskissen og søknaden kan skrives på norsk eller engelsk.

Spørsmål kan rettes til prosjektassistent Agnes Banach (a.m.banach@ilos.uio.no) og Karen Gammelgaard.

Viktige datoer:
  • Søknadsfrist: 1 juni.
  • Forventet start på stipendet: 1. september.