print logo

Gammel ordbok i ny drakt

Sammen med en bosnisk kollega har Svein Mønnesland laget en nyutgivelse av en bosnisk-tyrkisk ordbok fra 1631.

Svein Mønnesland under lanseringen av den bosniske ordboken.

Dette er ikke en vanlig ordbok. Den er ikke alfabetisk, men skrevet på vers etter forfatterens egne assosiasjoner.

Den inneholder over 300 ordforklaringer skrevet på vers på arabisk og over 700 ord oversatt mellom bosnisk og tyrkisk.

Ordene og beskrivelsen av disse synes å være ordnet i ulike kategorier, som i eksempelvis planteriket, gud, kjærlighet og andre saksområder.

Et litterært verk

Muhamed Hevaji Uskufi  var en bosnisk poet og skribent som levde i første del av 1600-tallet. Han skrev den første bosnisk-tyrkiske ordboken, som også er en av de første ordbøkene i det  sørslaviske språkområdet, og en av de første på bosnisk.

Bosansko-turski rječnik kom ut hele to hundre år før serberne fikk sin ordbok.

Ordforklaringene er skrevet på arabisk.

– Dette er et viktig verk i bosnisk kultur, både leksikografisk og fordi det er et litterært verk, forteller Svein Mønnesland.

Han fant et gammelt og nydelig eksemplar  ved Universitetsbiblioteket i Uppsala. Det er dette manuset som nå er utgitt på nytt, med transkripsjon av teksten, innledning og analyse.

Liten bok, stor feiring

Den nye ordboken ble lansert på nasjonaldagen i Bosnia, 1. mars, i forfatteren Uskufis fødeby Tuzla.

Hundrevis av festkledte mennesker fylte lokalet der boken ble presentert. I panelet satt Svein Mønnesland, medforfatteren Ahmet Kasumović, byens borgermester, og Bosnias minister for utdanning og vitenskap.

380 år etter den første utgivelsen i 1631 fikk den lille boken stor oppmerksomhet. Alle de nasjonale TV-kanalene filmet begivenheten.

– I dag er det de politiske aspektene som gjør boken mest aktuell. Den viser at bosnisk språk har en lang tradisjon, sier Mønnesland.

Hans analyse av det bosniske språket viser at mange ord i den gamle ordboken er forbausende likt dagens bosniske språk. De siste hundreårene har bosnisk fått mange tyrkiske og orientalske låneord.

På 1600-tallet var ikke låneord så vanlig. Mange av disse opprinnelige ordene har overlevd påvirkningene fra andre språk – og det i et språkområdet der det myldrer av ulike og konkurrerende språk.

Boken er trykket opp i noen tusen eksemplarer av Tuzla kommune. Myndighetene ønsker å gi boken til skoler og bibliotek.

Andre som anskaffer boken gjør det nok mest for å ha et klenodium, tror Mønnesland, som selv synes det var en stor glede å fordype seg i dette unike ordforrådet.

TV-kameraer og et stort festpyntet publikum var til stede da ordboken ble lansert på den bosniske nasjonaldagen.

 

Publisert 10. apr. 2012 14:56 - Sist endret 10. apr. 2012 15:18