print logo

Ambassade søker praktikant til Ukraina

Den norske ambassaden i Kiev tilbyr praktikantplass i seks måpneder fra 1. januar 2011 for norske studenter eller nyutdannede som mestrer russisk og/eller ukrainsk samt engelsk.

Søknadsfrist er 17.oktober 2010.

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning fra ambassadens faste personale vil praktikanten få ulike arbeidsoppgaver innen ambassadens ansvarsområde: politikk, økonomi, kultur, informasjon, visum og konsulære saker.

Målet er at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisasjon og oppgaver.

Russisk og/eller ukrainsk

Praktikanten må mestre russisk og/eller ukrainsk samt engelsk, ha god kjennskap til bruk av PC og bare ha norsk statsborgerskap. Praktikanten må ha evne til å arbeide selvstendig og ta egne initiativ, men også kunne inngå i team der arbeidsoppgavene tilsier dette.

Ambassaden foretrekker søkere med relevant utdanning og/eller erfaring. Praktikanten må kunne sikkerhetsklares.

Publisert 24. sep. 2010 11:07 - Sist endret 16. mar. 2011 09:41