Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker ved ILOS

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Tematiske forskningsområder

To av tre tematiske forskningsområder ved HF administreres av ILOS:
I tillegg har ILOS valgt å internfinansiere forskningsprosjektet:

Publikasjoner

  • lothe_forskingogmenneskerettar1 Forsking og Menneskerettar 19. juni 2017 13:16

    Korleis kan forsking fremje menneskerettane? Og korleis oppfattar forskarar frå forskjellige fag og disiplinar menneskerettar innanfor si forsking? ...

  • alvestad-osla Comparative Slavic Syntax and Semantics 13. juni 2017 13:03

    This special issue in the OSLa series contains a selection of papers from a workshop organized under the auspices of the project GRAMNORUS - Grammar from a Norwegian-Russian Perspective -, a joint Norwegian-Russian collaboration project, financed by SIU and based at ILOS.