Kommende 5 dager

i dag okt.
Tid og sted: 20. okt. 2017 13:15, Stallen i Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo

Master Peter J. Meedom ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Open-endedness: Living Forms in Interwar Modernist Fiction.