Kommende arrangementer

Tid og sted: 9. mars 2018 13:00, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Henrik Torjusen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Last Act of Secular Prayer. Money and Utopia in Tom Wolfe's The Bonfire of the Vanities, Richard Powers's Gain, Dave Eggers's You Shall Know Our Velocity and Jonathan Franzen's Freedom