Deltakere i Corpus Linguistics Group

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Hildegunn Dirdal Førsteamanuensis +47-22858274 hildegunn.dirdal@ilos.uio.no Engelsk, Grammatikk, Pragmatikk, Oversettelse, Andrespråkstilegnelse
Hilde Hasselgård Professor +47-22856736 hilde.hasselgard@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Kontrastiv lingvistikk, Korpuslingvistikk, Funksjonell lingvistikk, Engelsk grammatikk, Innlærerspråk
Signe Oksefjell Ebeling Professor +47-22857116 s.o.ebeling@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Moderne engelsk grammatikk, Korpuslingvistikk, Korpusutvikling, Korpusdesign, Kontrastiv lingvistikk, Systemisk-funksjonell Lingvistikk, Innlærerspråk
Kristin Bech Førsteamanuensis +47-22857119 kristin.bech@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Språkhistorie, Gammelengelsk, Middelengelsk, Tidlig moderne engelsk, Informasjonsstruktur, Lingvistikk, Korpuslingvistikk
Bergljot Behrens Professor +47-22857694 bergljot.behrens@ilos.uio.no Oversettelse, Oversettelsestudier, Translatologi, Lingvistikk
Jarle Ebeling Gruppeleder +47-22852841 jarle.ebeling@usit.uio.no
Johan Elsness Professor emeritus +47-22856729 johan.elsness@ilos.uio.no Engelsk, Lingvistikk, Korpuslingvistikk
Stine Hulleberg Johansen Stipendiat +47-22858296 s.h.johansen@ilos.uio.no Pragmatikk, Lingvistikk, Korpuslingvistikk, Korpus, Talespråk, Engelsk, Engelsk språk, Engelsk grammatikk
Gloria Otchere Stipendiat +47-22845834 gloria.otchere@ilos.uio.no
Agnieszka Pysz Førstelektor +47-22858618 agnieszka.pysz@ilos.uio.no Grammatikk, Kontrastiv lingvistikk, Oversettelse, Engelsk, Engelsk språk
Diana Sousa Marques Santos Professor +47-22857657 d.s.m.santos@ilos.uio.no språkteknologi, portugisisk, semantikk, datalingvistikk, Kontrastiv lingvistikk, Korpuslingvistikk, Lingvistikk, Oversettelse
Gjertrud Flermoen Stenbrenden Førsteamanuensis +47-22855993 g.f.stenbrenden@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Språkhistorie, Middelengelsk, Fonetikk/fonologi, Språklig endring og variasjon, Oversettelse
Jacob Thaisen Førsteamanuensis +47-22845882 jacob.thaisen@ilos.uio.no Engelsk språk, Språkhistorie, Skriftsystem, Dialektologi, Sosiolingvistikk, Manuskriptkultur i middelalderen, Datalingvistikk
Øyvind Thormodsæter Stipendiat +47-22856238 oyvind.thormodsater@ilos.uio.no