Deltakere i Corpus Linguistics Group

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Hildegunn Dirdal Førsteamanuensis +47-22858274 hildegunn.dirdal@ilos.uio.no Engelsk, Andrespråkstilegnelse, Grammatikk, Oversettelse, Pragmatikk
Hilde Hasselgård Professor +47-22856736 hilde.hasselgard@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Kontrastiv lingvistikk, Korpuslingvistikk, Funksjonell lingvistikk, Engelsk grammatikk, Innlærerspråk
Signe Oksefjell Ebeling Professor +47-22857116 s.o.ebeling@ilos.uio.no Engelsk språk, Systemisk-funksjonell Lingvistikk, Engelsk, Innlærerspråk, Korpusutvikling, Korpusdesign, Korpuslingvistikk, Moderne engelsk grammatikk, Kontrastiv lingvistikk
Kristin Bech Førsteamanuensis +47-22857119 kristin.bech@ilos.uio.no Korpuslingvistikk, Lingvistikk, Gammelengelsk, Språkhistorie, Tidlig moderne engelsk, Engelsk språk, Engelsk, Informasjonsstruktur, Middelengelsk
Bergljot Behrens Professor +47-22857694 bergljot.behrens@ilos.uio.no Oversettelse, Translatologi, Oversettelsestudier, Lingvistikk
Jarle Ebeling Gruppeleder +47-22852841 jarle.ebeling@usit.uio.no
Johan Elsness Professor emeritus +47-22856729 (+47) 90023957 johan.elsness@ilos.uio.no English language, Corpus linguistics, Tense and aspect
Stine Hulleberg Johansen Stipendiat +47-22858296 s.h.johansen@ilos.uio.no Lingvistikk, Engelsk grammatikk, Korpus, Pragmatikk, Engelsk språk, Talespråk, Engelsk, Korpuslingvistikk
Gloria Otchere Stipendiat +47-22845834 gloria.otchere@ilos.uio.no
Agnieszka Pysz Førstelektor +47-22858618 agnieszka.pysz@ilos.uio.no Grammatikk, Oversettelse, Engelsk språk, Engelsk, Kontrastiv lingvistikk
Diana Santos Professor +47-22857657 d.s.m.santos@ilos.uio.no språkteknologi, portugisisk, semantikk, datalingvistikk, Kontrastiv lingvistikk, Korpuslingvistikk, Lingvistikk, Oversettelse
Gjertrud Flermoen Stenbrenden Førsteamanuensis +47-22855993 g.f.stenbrenden@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Språkhistorie, Middelengelsk, Fonetikk/fonologi, Språklig endring og variasjon, Oversettelsestudier
Jacob Thaisen Førsteamanuensis +47-22845882 jacob.thaisen@ilos.uio.no Engelsk språk, Språkhistorie, Skriftsystem, Dialektologi, Sosiolingvistikk, Manuskriptkultur i middelalderen, Datalingvistikk
Øyvind Thormodsæter Stipendiat +47-22856238 90996968 oyvind.thormodsater@ilos.uio.no